BACK TO
TOP
Ο Όμιλος

Ο Όμιλος

GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.H Green Box Εκδοτική A.E. αποτελεί σήµερα τον σηµαντικότερο φορέα ενηµέρωσης στο χώρο της αγροτικής οικονοµίας. ∆ιαθέτει µια πλούσια γκάµα ποιοτικών εκδόσεων µε «ναυαρχίδα» την εβδοµαδιαία πανελλαδικής κυκλοφορίας εφηµερίδα Agrenda για τις αγορές και την οικονοµία της υπαίθρου. Την Agrenda συνοδεύουν σε κάθε της φύλλο, µια σειρά από ενδιαφέρουσες ειδικές εκδόσεις όπως το ευρωπαϊκό µηνιαίο περιοδικό για θέµατα αγροτικής τεχνολογίας Profi, η διµηνιαία έκδοση για το αµπέλι και το κρασί Wine Trails, το περιοδικό για τα φρούτα και τα λαχανικά Fresher, όπως και το περιοδικό el για την ελιά και το ελαιόλαδο. Κοινό σηµείο αναφοράς όλων των παραπάνω η διαδικτυακή ηλεκτρονική πύλη AgroNews (www.agronews.gr) που συγκεντρώνει έναν πλούτο περιεχοµένου καλύπτοντας κάθε ανάγκη πληροφόρησης των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής.

Το δηµιουργικό έργο του Οµίλου Green Box έχει ευρύτατα αναγνωριστεί από όλους όσοι αναπτύσσουν δραστηριότητα στην αγροτική παραγωγή, καθόσον έχει συµβάλει στην αναβάθµιση των επικοινωνιακών σχέσεων των παραγωγικών και γενικότερα των συντελεστών του χώρου και αποτελεί σταθερό σηµείο αναφοράς για τις εξελίξεις σε όλο το φάσµα της αγροτικής οικονοµίας.

Η συστηµατική παρακολούθηση όλων των εξελίξεων, η ταχεία και αυστηρή κριτική των όποιων προβληµατισµών µπορούν να διαµορφώσουν καταστάσεις, η αναζήτηση και η εκσυγχρονισµένη προβολή θεµάτων µε πολύ ζωτικό ενδιαφέρον, έχουν προσδώσει σε όλα τα µέσα επικοινωνίας που διαθέτει ο Όµιλος Green Box ποιότητα, σεβασµό και αξιοπιστία.


Η εβδοµαδιαία εφηµερίδα αγροτικής οικονοµίας Agrenda, διανύει τον δέκατο χρόνο αδιάλειπτης πανελλαδικής κυκλοφορίας και έχει εξελιχθεί σε πυρήνα διαµόρφωσης της κοινής γνώµης που αντιπροσωπεύει το πιο δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής γεωργίας. Το περιεχόµενο της Agrenda καλύπτει δέσµες θεµάτων για τις αγορές, την ποιότητα των τροφίµων, τα αναπτυξιακά προγράµµατα, τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες σε τρόφιµα και αγροτουρισµό, την πράσινη ανάπτυξη, την κοινωνική ζωή και τον πολιτισµό της υπαίθρου.

Το Profi είναι το ευρωπαϊκό περιοδικό που «διδάσκει» αγροτική τεχνολογία, καθώς αποτελεί µεταφορά στην Ελλάδα της βρετανικής έκδοσης. Πεδίο αναφοράς για τα αγροτικά µηχανήµατα, τον εξοπλισµό και τις τεχνικές φροντίδας των καλλιεργειών και του ζωικού κεφαλαίου, το Profi διαβάζεται ενδελεχώς από έναν µεγάλο αριθµό πιστών αναγνωστών. Νέοι αγρότες και καλλιεργητές αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία αυτών, αλλά και µηχανικοί, τεχνίτες µηχανηµάτων, έµποροι, επιστήµονες, φοιτητές και γενικά λάτρεις της τεχνολογίας.


To διµηνιαίο περιοδικό Wine Trails µε πλούσια ύλη για τα αµπελοοινικά θέµατα, έρχεται να καλύψει µε αξιώσεις όλο το φάσµα της θεµατολογίας που σχετίζεται µε την αµπελοκαλλιέργεια και τον πλούσιο κόσµο του κρασιού. Φροντίζοντας για την καλή σχέση αµπελουργού και οινοποιού, έχει θέσει ως στόχο να διευκολύνει την πορεία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια από τους συντελεστές του κλάδου για την ενίσχυση της θέσης του ελληνικού οίνου διεθνώς και την αναγνώριση της ταυτότητάς του στην παγκόσµια αγορά.


Το διµηνιαίο περιοδικό Fresher προσεγγίζει µε συστηµατικό τρόπο θέµατα που αφορούν τον τοµέα των φρούτων και λαχανικών, συµβάλλοντας στην αναβάθµιση των επικοινωνιακών σχέσεων των παραγωγικών συντελεστών του κλάδου. Η συντακτική οµάδα του Fresher καταγράφει τα σηµαντικότερα γεγονότα, αναδεικνύει ενδιαφέρουσες προσπάθειες του κλάδου των Φρούτων και των Λαχανικών, ενός κλάδου που συγκεντρώνει όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον και αποτελεί ίσως τον δυναµικότερο της ελληνικής γεωργίας.


Το περιοδικό el, κυκλοφορεί κάθε δίµηνο και και συνιστά µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των θεµάτων που έχουν σχέση µε την ελιά και το ελαιόλαδο. Εστιάζοντας σε έναν κλάδο που αποτελεί αιχµή τους δόρατος της ελληνικής γεωργίας, το el εξελίσσεται σε απαραίτητο εργαλείο για τους δραστηριοποιούµενους στην καλλιέργεια της ελιάς, διευκολύνοντας την επαφή τους τόσο µε τους προµηθευτές αγροτικών εφοδίων όσο και µε τους διαθέτοντες λύσεις διάθεσης της παραγωγής.To AgroNews (www.agronews.gr), αποτελεί το πληρέστερο αγροτικό και οικονοµικό portal του κλάδου. Παρέχει ανά πάσα στιγµή έγκυρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της αγροτικής παραγωγής και µε ειδικό χώρο για τα εµπορεύµατα. Έχει εξελιχθεί σε µόνιµο τόπο συνάντησης όλων των κρίσιµων συντελεστών του αγροτικού χώρου, µε υψηλή επισκεψιµότητα που ξεπερνά τους 500.000 επισκέπτες τον µήνα, αριθµός ο οποίος διευρύνεται µε γρήγορο ρυθµό.

Την εκδοτική δραστηριότητα της Green Box, συµπληρώνουν περιοδικές εκδόσεις, όπως το περιοδικό για τον κλάδο των λιπασµάτων Fertilizer Management, για την Φυτοπροαστασία, για τις Μεγάλες Καλλιέργειες, για την Κτηνοτροφία Smart Farm, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εβδοµαδιαίο newsletter Farming Report το οποίο αποστέλλεται κάθε ∆ευτέρα σε χιλιάδες e-mails. Τακτικό χαρακτήρα έχουν πάρει επίσης οι κδόσεις αφιερώµατα στις µεγάλες κλαδικές εκθέσεις Agrotica και Zootechnia,όπως και µικρότερα θεµατικά ένθετα και οδηγοί για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα Επενδυτικά Προγράµµατα τη Φορολογία Αγροτών, τους Νόµους και Αποφάσεις, µε τους συστηµατικούς αναγνώστες πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

Όλα αυτά συνιστούν την εκδοτική προσπάθεια της Green Box. Γιατί, η συνεισφορά της εν λόγω ακούραστης οµάδας, επεκτείνεται και σε πολλές άλλες δράσεις όπως η συµµετοχή σε όλες τις µικρές και µεγάλες διοργανώσεις που εκτυλίσσονται στον αγροτικό χώρο αλλά και η ζωηρή παρουσία των συντελεστών της στην ύπαιθρο. Αξίζει να αναφερθεί η διοργάνωση Συνεδρίων και Ηµερίδων µε θέµατα που αφορούν τον αγροτικό κόσµο, όπως και η διοργάνωση κάθε χρόνο των αναγνωρισµένων βραβείων «Αγρότης της Χρονιάς».

Η συµπαγής οµάδα της Green Box µπορεί να νοιώθει υπερήφανη για αυτό που έχει µέχρι σήµερα καταφέρει. Ωστόσο εξακολουθεί µε ακόµα µεγαλύτερη θέρµη τον αγώνα της για ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ενηµέρωσης και των υπηρεσιών της, διατηρώντας µε απόσταση τη θέση της στην κορυφή. Σε αυτή την προσπάθεια οφείλει πολλά στις συνεργασίες της µε εµπνευσµένους παραγωγούς και ισχυρές επιχειρηµατικές µονάδες που πρωτοπορούν στον χώρο τους.

Είναι αυτά τα εγχειρήµατα που προσφέρουν στην Agrenda και στα µέσα ενηµέρωσης της Green Box τις αφορµές και τη δυνατότητα να µεταφέρουν µε τη σειρά τους στο ανήσυχο αναγνωστικό τους κοινό πολλά και σπουδαία επιτεύγµατα στην παραγωγή, στην ανάπτυξη, στην τεχνολογία, στην έρευνα.

Δείτε εδώ το MEDIA KIT 2015 στα ελληνικά.
Our MEDIA KIT 2015 in english.