Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διεθνή

Στα 167,8 δις ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το 2022

Η Κομισιόν πρότεινε στις 8 Ιουνίου τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ύψους 167,8% δις ευρώ για το 2022, ο οποίος θα ενισχυθεί με επιχορηγήσεις ύψους 143,5% δις ευρώ, στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

777329d38ab646c186e8971b4b69d4e4

31
0

Εκτιμά ότι αυτός ο συνδυασμός κοινοτικών πόρων θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις, θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα στις πράσινες επενδύσεις και στις ψηφιακές δαπάνες.

 

Για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 53 δισ. ευρώ.  ενώ 972 εκ. ευρώ προορίζονται για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους Ευρωπαίους αγρότες και αλιείς, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα αλλά και για τη διαχείριση κρίσεων. Εάν κριθεί απαραίτητο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αναμένεται να λάβει 5,7 δισ. ευρώ επιπλέον από το NextGenerationEU.

 

Ο επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. δήλωσε: «Σήμερα προωθούμε πρωτοφανή επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης για να ενισχύσουμε την ανάκαμψη της Ευρώπης από τις υγειονομικές και οικονομικές κρίσεις. Θα βοηθήσουμε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Θα επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα της Ευρώπης και στον εκσυγχρονισμό της μέσω της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η επαναφορά της Ευρώπης σε ορθή τροχιά, η επιτάχυνση της ανάκαμψής της και η προετοιμασία της για το μέλλον αποτελούν τις κύριες προτεραιότητές μας».

 

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει της πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε., οι οποίες είναι σχετικές με τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάκαμψης. Πέρα από την ΚΑΠ, η Επιτροπή προτείνει την κατανομή (σε αναλήψεις υποχρεώσεων) ως εξής:

 

 • 118,4 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις από το NextGenerationEU στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, και για να καταστούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες της ΕΕ πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
 • 36,5 δισ. ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, ενισχυμένα με 10,8 δισ. ευρώ από το NextGenerationEU, στο πλαίσιο του REACT-EU για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση κρίσεων.
 • 14,8 δισ. ευρώ για τη στήριξη των εταίρων της Ε.Ε. και των συμφερόντων της στον κόσμο, εκ των οποίων 12,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας — Η Ευρώπη στον κόσμο (ΜΓΑΔΣ — Η Ευρώπη στον κόσμο) και 1,6 δισ. ευρώ για την ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA).
 • 13,1 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία, από τα οποία 12,2 δισ. ευρώ προβλέπονται για το ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης «Horizon Europe». Αυτό θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με 1,8 δισ. ευρώ επιπλέον από το NextGenerationEU.
 • 5,5 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, από τα οποία 1,2 δισ. ευρώ για το InvestEU, για βασικές προτεραιότητες (έρευνα και καινοτομία, διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τομέας της υγείας και στρατηγικές τεχνολογίες), 2,8 δισ. ευρώ για τη «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» προκειμένου να βελτιωθούν οι διασυνοριακές υποδομές και 1,2 δισ. ευρώ για το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη που στοχεύει στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ένωσης. Το InvestEU θα μπορούσε να λάβει 1,8 δισ. ευρώ επιπλέον από το NextGenerationEU.
 • 17,9 δισ. ευρώ για για το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνική συνοχή και τις αξίες, εκ των οποίων 13,3 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να ενισχυθεί η απασχόληση, οι δεξιότητες και η κοινωνική συνοχή, 3,4 δισ. ευρώ για το Erasmus + με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και κινητικότητας για τους ανθρώπους, 401 εκατ. ευρώ για τη στήριξη καλλιτεχνών και δημιουργών σε όλη την Ευρώπη και 253 εκατ. ευρώ για την προώθηση της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των αξιών.
 • 2,1 δισ. ευρώ για δαπάνες που προορίζονται για το διάστημα, κυρίως για το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, το οποίο θα ενώνει τις δράσεις της Ένωσης σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα.
 • 1,9 δισ. ευρώ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, εκ των οποίων 708 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LIFE και τη στήριξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, και 1,2 δισ. ευρώ για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πράσινη μετάβαση θα λειτουργήσει για όλους. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με επιπλέον 4,3 δισ. ευρώ από το NextGenerationEU.
 • 1,9 δισ. ευρώ για την προστασία των συνόρων, εκ των οποίων 780 εκατ. ευρώ για το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (IBMF) και 758 εκατ. ευρώ για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).
 • 1,9 δισ. ευρώ για τη στήριξη των υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων χωρών ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαδικασίας προσχώρησης της Ένωσης, κυρίως μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ).
 • 1,3 δισ. ευρώ για δαπάνες που σχετίζονται με τη μετανάστευση, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο σύμφωνα με τις αξίες και τις προτεραιότητές μας.
 • 1,2 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της άμυνας και της κοινής ασφάλειας, εκ των οποίων 950 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και της έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), καθώς και 232 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της Στρατιωτικής Κινητικότητας.
 • 905 εκατ. ευρώ για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 584 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά, και σχεδόν 200 εκατ. ευρώ για εργασίες σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης, τη φορολογία και τα τελωνεία.
 • 789 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα EU4Health για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης υγειονομικής ανταπόκρισης στις ανάγκες των ανθρώπων, καθώς και 95 εκατ. ευρώ για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (rescEU), ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ανάπτυξη επιχειρησιακής βοήθειας σε περίπτωση κρίσης. Το rescEU θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί επιπλέον με 680 εκατ. ευρώ από το NextGenerationEU.
 • 600 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια, εκ των οποίων 227 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), το οποίο θα καταπολεμήσει την τρομοκρατία, τη ριζοσπαστικοποίηση, το οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2022 αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως εγκρίθηκε στα τέλη του 2020, και επιδιώκει να μετατρέψει τις προτεραιότητές του σε συγκεκριμένα ετήσια αποτελέσματα. Συνεπώς, σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον στόχο να δαπανηθεί το 30 % του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και του μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU για την εν λόγω προτεραιότητα πολιτικής.

 

 

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία