Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διεθνή

Αλλαγές από Κομισιόν στη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις εκμεταλεύσεις της ΕΕ

Σε συνέχεια της πρόθεσής της που ορίζεται στη στρατηγική Farm to Fork (F2F), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 22 Ιουνίου τη μετατροπή του Farm Accountancy Data Network (FADN) σε Farm Sustainability Data Network (FSDN). Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων αειφορίας χάρη στην αυξημένη γνώση δεδομένων για τη γεωργία της ΕΕ.

2019_07_27_183509

40
0

Το FADN είναι μια μοναδική πηγή μικροοικονομικών και λογιστικών δεδομένων που προέρχονται κάθε χρόνο από περισσότερες από 80.000 εκμεταλλεύσεις της ΕΕ. Παρακολουθεί το εισόδημα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των αγροκτημάτων αυτών για να κατανοήσει τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Η βάση δεδομένων της επιτρέπει την αξιολόγηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης των εκμεταλλεύσεων από το 1965. Αυτά τα δεδομένα είναι καθοριστικής σημασίας για οικονομικές αναλύσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς και για την υποστήριξη της ορθής χάραξης πολιτικής που βασίζεται σε στοιχεία.

Αντικατοπτρίζοντας την εξέλιξη της ΚΓΠ προς περισσότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές, το μελλοντικό FSDN θα προσθέσει δεδομένα αειφορίας για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα στο καθιερωμένο οικονομικό του πεδίο. Εκτός από τη συλλογή νέων δεδομένων, το σύστημα θα εκσυγχρονιστεί για να αυξηθεί η κοινή χρήση δεδομένων. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για συμβουλευτικές υπηρεσίες και σχόλια στους αγρότες με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων θα είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα για το τρέχον FADN. Η Κομισιόν θα καθορίσει την εναρμονισμένη μεθοδολογία (κοινοί ορισμοί, μορφές υποβολής εκθέσεων και απαιτήσεις ποιότητας) και το κοινό ερωτηματολόγιο. Αυτό το κοινό πλαίσιο είναι σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα μπορούν να συγκριθούν σε επίπεδο ΕΕ. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα συλλέγουν δεδομένα σε επίπεδο εκμετάλλευσης, με τη συγκατάθεση του αγρότη. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα προστασίας δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν κίνητρα για τη συμμετοχή των αγροτών στο δίκτυο δεδομένων, όπως οικονομική συνεισφορά, ανατροφοδότηση για τις επιδόσεις της εκμετάλλευσης με έμφαση στη βελτίωση των πρακτικών βιώσιμης γεωργίας ή στοχευμένες συμβουλές με βάση τις πληροφορίες του FSDN.

Για να μετατρέψει τη συνολική δομή του FADN, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 1217/2009 του Συμβουλίου. Ο κατάλογος των νέων δεδομένων και μεταβλητών που θα συμπεριληφθούν στο μελλοντικό FSDN θα οριστεί στο παράγωγο δίκαιο (εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις). Με βάση μια εν εξελίξει μελέτη, η Επιτροπή θα προτείνει μια χαρτογράφηση πιθανών θεμάτων που θα συμπεριληφθούν, τα οποία θα συζητηθούν το φθινόπωρο του 2022 κατά τη διάρκεια εργαστηρίου με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη την ανάγκη περιορισμού του διοικητικού φόρτου συλλογής δεδομένων για τους γεωργούς και τις εθνικές αρχές. Οι επόμενες συζητήσεις με τα κράτη μέλη σε συνεδριάσεις επιτροπών θα βασιστούν στην πρόταση της Επιτροπής.

Συνοψίζοντας, η πρόταση της Κομισιόν θα επιτρέψει:

  • Βελτίωση του τρέχοντος ρόλου του FADN ως πηγής εναρμονισμένων οικονομικών και λογιστικών δεδομένων σε επίπεδο εκμετάλλευσης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων δεικτών που σχετίζονται με το εισόδημα της μελλοντικής ΚΓΠ.
  • Να ενισχύσει τη συνάφεια του FADN/FSDN για τη χάραξη πολιτικής, την έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάλυση πολιτικής.
  • Προσθήκη μεταβλητών που σχετίζονται με περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις για να επιτραπεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης των εκμεταλλεύσεων και της απόδοσής τους.
  • Να απλοποιήσει την υπάρχουσα συλλογή δεδομένων και να εισαγάγει καινοτόμα και σύγχρονα συστήματα και πρακτικές, επίσης μέσω της καλύτερης διαλειτουργικότητας με άλλες πηγές δεδομένων.
  • Βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των γεωργικών δραστηριοτήτων των αγροτών, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των συμβουλευτικών πληροφοριών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν διαθέσιμη εδώ

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία