BACK TO
TOP
Διεθνή

Σε παραγωγική λειτουργία το Αγροτικό Παρατηρητήριο της ΕΕ, διαθέσιμο σε όλους

Aπαντήσεις σε πρακτικές και μη ερωτήσεις είναι έτοιμο να δώσει το νέο Αγροτικό Παρατηρητήριο που έχει θέσει στη διάθεση του πολίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας ποικίλα στοιχεία -από την πυκνότητα του πληθυσμού, τη μέση απόσταση από εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης έως την ευρυζωνική ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

fotonoticia_20230126172641_1920-1_2

299
0

Το νέο αγροτικό παρατηρητήριο, που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών με ένα μόνο κλικ για οποιαδήποτε συγκεκριμένη αστική, ενδιάμεση και αγροτική περιοχή στις χώρες της ΕΕ.

Άλλωστε, περισσότερα και καλύτερα δεδομένα είναι απαραίτητα για την κατανόηση της αγροτικής διάστασης των οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών και για την ανάληψη δράσης. Το παρατηρητήριο καθιστά δυνατή τη σύγκριση διαφορετικών περιοχών ώστε να αντικατοπτρίζονται οι πολλαπλές διαστάσεις και η ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών. Το Παρατηρητήριο θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση της χάραξης πολιτικής σχετικά με τις αγροτικές περιοχές, για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής (αυτό που ονομάζεται αγροτική προστασία) και για την παρακολούθηση της προόδου σχετικά με τους σχετικούς δείκτες για το Σχέδιο Δράσης για την Αγροτική Ανάπτυξη της ΕΕ και το Αγροτικό Σύμφωνο. Θα παρέχει επίσης τακτικά επικαιροποιημένα στοιχεία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω χάραξη πολιτικής.

Τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε διαφορετικές ενότητες. Η «Εστίαση στην ύπαιθρο» εξηγεί πώς συγκρίνονται οι αγροτικές περιοχές σε κάθε χώρα με εκείνες που ταξινομούνται ως αστικές ή ενδιάμεσες χρησιμοποιώντας δείκτες στα ακόλουθα θέματα:

 • Δημογραφία και Μετανάστευση
 • Οικονομική ανάπτυξη
 • Αγορά εργασίας
 • Τουρισμό
 • Εκπαίδευση
 • Υποδομές & Προσβασιμότητα
 • Κοινωνική Ένταξη
 • Περιβάλλον και Κλίμα
 • Υγεία

Στην ενότητα «Τάσεις», οι χρήστες μπορούν να απεικονίσουν σε χάρτη αυτούς τους δείκτες και να συγκρίνουν περιοχές, υποπεριοχές και δήμους. Όποτε είναι δυνατόν, εμφανίζονται επίσης μελλοντικές προβολές.

Η ενότητα που ονομάζεται «My Place» δίνει μια λεπτομερή επισκόπηση οποιουδήποτε δήμου. Στην περίπτωση μιας πόλης ή κωμόπολης, μπορεί να δείξει:

 • ο πληθυσμός, η πυκνότητά του και η εξέλιξή του διαχρονικά,
 • την κατανομή της χρήσης γης,
 • το ΑΕΠ,
 • την ευρυζωνική ταχύτητα,
 • τον διαθέσιμο αριθμό δωματίων για τουρισμό,
 • τις μέσες αποστάσεις από σχολεία, εγκαταστάσεις υγείας, σιδηροδρομικούς σταθμούς και κινηματογράφους.

Η πλατφόρμα μπορεί επίσης να συγκρίνει διαφορετικά μέρη, μεγάλα ή μικρά, σε όλες αυτές τις κατηγορίες.

Εκτός από αυτές τις λειτουργίες, πολλές ερευνητικές εργασίες για διαφορετικές πτυχές της αγροτικής ζωής θα δημοσιεύονται από το Παρατηρητήριο κάθε χρόνο. Αυτή η ζωντανή πλατφόρμα, που διατηρείται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, θα ενημερώνεται τακτικά με νέους δείκτες και οπτικοποίηση δεδομένων. Νέα συνεργατικά εργαλεία θα προστεθούν επίσης στον ιστότοπο αφιερωμένο στο αγροτικό όραμα της ΕΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των αγροτικών περιοχών της ΕΕ και ιδίως της Κοινότητας του Συμφώνου για την Υπαίθρου.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία