BACK TO
TOP
Διεθνή

Πλαίσιο για ψηφιακή σήμανση στα προϊόντα θρέψης συγκροτούν οι Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου τη θέση του («διαπραγματευτική εντολή») σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για την ψηφιακή επισήμανση των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ.

Screenshot_2023-11-20_at_14_58_17

8
0

Αυτή η πρόταση, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1009, αποσκοπεί στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας των ετικετών, οδηγώντας σε αποτελεσματικότερη χρήση των προϊόντων λίπανσης και στην απλούστευση των υποχρεώσεων επισήμανσης για τους προμηθευτές, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους για τη βιομηχανία.

Ενώ η θέση του Συμβουλίου συμμερίζεται τους κύριους στόχους του τροποποιημένου κανονισμού, εισάγει αρκετές βελτιώσεις σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της μετάβασης προς την ψηφιοποίηση των ετικετών για τους οικονομικούς φορείς και της πρόληψης πιθανών προβλημάτων πληροφόρησης για τους τελικούς χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη ψηφιακές δεξιότητες και περιορισμούς συνδεσιμότητας που μπορεί να αντιμετωπίσουν ορισμένοι αγρότες.

«Αυτός ο κανονισμός ενισχύει την ψηφιοποίηση του τομέα των λιπασμάτων. Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και το κόστος για τους παραγωγούς και θα παρέχουν σαφείς και φιλικές προς τον καταναλωτή πληροφορίες στους αγρότες όταν αγοράζουν τα προϊόντα που χρειάζονται» δήλωσε σχετικά ο προεδρεύων του Συμβουλίου Héctor Gómez Hernández, Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Ισπανίας

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η επισήμανση των λιπασμάτων ρυθμίζεται επί του παρόντος από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1009. Η αναθεώρηση αυτής της νομοθεσίας προτείνει να επιτρέπεται στους προμηθευτές προϊόντων λίπανσης να κοινοποιούν τις πληροφορίες επισήμανσης σε φυσική μορφή, ψηφιακή μορφή ή συνδυασμό των δύο.

Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει να επιτρέπεται μια ψηφιακή μορφή μόνο όταν τα προϊόντα λίπανσης της ΕΕ πωλούνται χωρίς συσκευασία ή όταν τα προϊόντα πωλούνται σε οικονομικούς φορείς που δεν είναι τελικοί χρήστες των προϊόντων.

Οι αγρότες και άλλοι καταναλωτές προϊόντων λίπανσης που πωλούνται σε συσκευασία θα συνεχίσουν να επωφελούνται τόσο από ψηφιακές όσο και από φυσικές ετικέτες για τις πιο σημαντικές πληροφορίες (δηλαδή προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, γεωπονική αποτελεσματικότητα ή περιεχόμενο).

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει το περιεχόμενο και τις τεχνολογικές απαιτήσεις για τις ψηφιακές ετικέτες. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ψηφιακή ετικέτα θα είναι αναζητήσιμη, προσβάσιμη, δωρεάν και ικανή να καλύψει τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να ενημερώσει τις γενικές απαιτήσεις ψηφιακής επισήμανσης μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Η εντολή του Συμβουλίου

Η εντολή του Συμβουλίου διευκρινίζει την υποχρέωση παροχής φυσικής ετικέτας για προϊόντα που προορίζονται για τελικούς χρήστες, είτε πωλούνται με είτε χωρίς συσκευασία.

Οι απαιτήσεις για ψηφιακές ετικέτες έχουν εξορθολογιστεί για να αποφευχθεί ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος. Για παράδειγμα, η ποσότητα του προϊόντος, η οποία αλλάζει συχνά, έχει γίνει μη υποχρεωτικό στοιχείο της ψηφιακής ετικέτας για να αποφευχθεί η δημιουργία νέας ψηφιακής ετικέτας κατά τη διάρκεια κάθε συναλλαγής, εάν αλλάξει ο όγκος του προϊόντος. Ομοίως, η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος έχει διατηρηθεί ως μη υποχρεωτικό στοιχείο της ψηφιακής ετικέτας, εάν αναφέρεται ήδη στη φυσική ετικέτα.

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη ιχνηλασιμότητα και να εξισωθούν οι όροι ανταγωνισμού με τους τοπικούς διανομείς, η εντολή του Συμβουλίου προσθέτει πληροφορίες εισαγωγέων ως υποχρεωτικό στοιχείο των ψηφιακών ετικετών. Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων, η εντολή εισάγει μια διευκρίνιση προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η απαίτηση των οικονομικών φορέων να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος των τελικών χρηστών, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή ετικέτα με εναλλακτικά μέσα και δωρεάν ισχύει ανεξάρτητα από την αγορά. Η διαπραγματευτική εντολή εισάγει την απαίτηση ανάρτησης φυσικών ετικετών σε εμφανές σημείο στο σημείο πώλησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες και οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που δεν παρέχονται στην ψηφιακή ετικέτα.

Αυτό θα επέτρεπε στους δυνητικούς αγοραστές να συμβουλεύονται τα δεδομένα που χρειάζονται για να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση ανεξάρτητα από τις ψηφιακές τους δεξιότητες ή την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα στους διανομείς έναν απλό τρόπο συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής αυτών των πληροφοριών στους πελάτες τους.

Η θέση του Συμβουλίου διασφαλίζει ότι οι ετικέτες θα συνεχίσουν να περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της γεωπονικής αποτελεσματικότητας του λιπάσματος και για την επιλογή του σωστού προϊόντος κατά την αγορά. Ως εκ τούτου, ορισμένα στοιχεία που, στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, είχαν μεταφερθεί στην ψηφιακή ετικέτα, επαναφέρθηκαν στη φυσική μορφή. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πληροφοριών, τη διαλυτή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά στα λιπάσματα.

Τα επόμενα βήματα

Η διαπραγματευτική εντολή που συμφωνήθηκε στις 17/11/2023 επισημοποιεί τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου. Παρέχει στην Προεδρία του Συμβουλίου εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα ξεκινήσουν μόλις το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του.

Ιστορικό

Στην ΕΕ, η ψηφιακή σήμανση χρησιμοποιείται ήδη για ορισμένα προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες, για παράδειγμα μπαταρίες, και οι κανόνες για την ψηφιακή επισήμανση εξετάζονται για άλλα προϊόντα, όπως απορρυπαντικά, καλλυντικά και χημικά. Η απλούστευση των υποχρεώσεων επισήμανσης αναμένεται να μειώσει το ετήσιο κόστος κατά, κατά μέσο όρο, 57.000 ευρώ για μια μεγάλη εταιρεία και 4.500 ευρώ για μια ΜΜΕ. Μέχρι τώρα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1009 διέπει τις απαιτήσεις για την επισήμανση των λιπασμάτων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2023, αποσκοπεί στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας των ετικετών, εισάγοντας τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών επισήμανσης σε ψηφιακή μορφή.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία