BACK TO
TOP
Πολιτικές

Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας βελτιώνεται εκτιμούν στις Βρυξέλλες

Την παραπέρα βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους της ελληνικής οικονομίας παρά τις αυξήσεις των μισθών προβλέπει η Κομισιόν στην έκθεση της δεύτερης αξιολόγησης μετά το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας.

Στιγμιοτυπο_οθονης_2023-05-26_104228

2
0

Αυτό λόγω της αναμενόμενης παραπέρα μείωσης του πραγματικού κόστους εργασίας, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εν λόγω έκθεση, "η ανταγωνιστικότητα του κόστους βελτιώθηκε την τελευταία δεκαετία, γεγονός που στήριξε τις ελληνικές εξαγωγές, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση σε πραγματικούς όρους”.

Η ίδια έκθεση τονίζει παρακάτω πως "πριν επιταχυνθεί ο ρυθμός τα τελευταία χρόνια, οι ονομαστικοί μισθοί είχαν αυξηθεί μόνο μέτρια από το 2010, ελαφρώς κάτω από τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό οδήγησε σε σταθερή μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας έως το 2020, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα κόστους των Ελλήνων εξαγωγέων. Το 2021 και το 2022, το ονομαστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κατέγραψε μικρή αύξηση και προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω φέτος και το επόμενο έτος”.

"Ωστόσο”, επισημαίνεται από τις Βρυξέλλες, "το κόστος εργασίας σε πραγματικούς όρους συρρικνώνεται από το 2020 και αναμένεται να παραμείνει σε πτωτική πορεία, με στόχο να μειωθεί κατά 2,6% το 2023 και κατά 1,3% το 2024”.

Σε σχέση με την απασχόληση, η Κομισιόν επισημαίνει πως "η αγορά εργασίας έχει απορροφήσει τη χαλάρωση που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς η απασχόληση έχει υπερβεί το επίπεδο του τέλους του 2019, αλλά το ποσοστό απασχόλησης παραμένει από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Περίπου 176.000 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από το τέλος του 2019, με αποτέλεσμα η συνολική απασχόληση να ανέλθει στο υψηλό ρεκόρ των 4,85 εκατομμυρίων και το ποσοστό απασχόλησης στο 66,8% το 4ο τρίμηνο του 2022, το οποίο, ωστόσο, παρέμεινε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Επιπλέον, τα ποσοστά απασχόλησης εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετές περιφέρειες στη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο να παρουσιάζουν ποσοστά λίγο πάνω από το 50%. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται σταδιακά στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, εν μέρει χάρη στα προγράμματα εργασίας βραχείας απασχόλησης που βοήθησαν στην αποτροπή μεγάλων απολύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,9% τον Μάρτιο του 2023, αλλά παρέμεινε 4,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τους νέους (24,2%) και η μακροχρόνια ανεργία παραμένει επίμονη. Το ποσοστό δραστηριότητας (ηλικίες 15-64 ετών) μειώθηκε από 68,5% το 2019 σε 65,3% το 2020, αλλά ανέκαμψε γρήγορα το 2021 και αυξήθηκε περαιτέρω το 2022 σε 69,4%”.

Ειδική αναφορά κάνει η έκθεση της δεύτερης αξιολόγησης της Κομισιόν για την Ελλάδα, σε σχέση με τα προγράμματα κατάρτισης.

Επισημαίνεται χαρακτηριστικά πως "οι δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να ωφελήσουν την αγορά εργασίας. Η ισχυρή εστίαση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις πολιτικές για την αγορά εργασίας έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την απασχόληση. Μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων του σχεδίου στοχεύει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων της αγοράς εργασίας, στη διευκόλυνση της διαρθρωτικής αύξησης της απασχόλησης και στην αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα μέτρα που εφαρμόζονται επί του παρόντος περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις της πολιτικής για την αγορά εργασίας για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων, της φτώχειας και του αποκλεισμού. Περαιτέρω, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στις δεξιότητες, τη διά βίου μάθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις ερευνητικές επιδόσεις των πανεπιστημίων και την ψηφιοποίηση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αποσκοπούν στην αύξηση της μακροπρόθεσμης απασχόλησης και της παραγωγικότητας”.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία