Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τράπεζες

Διευκολύνσεις στα μικρά εγγυήσεις στα μεγάλα δάνεια για αγρότες

Σε φάση εξοµάλυνσης εισέρχεται η κατάσταση στις χρηµατοδοτήσεις των αγροτών, µετά το αρχικό σοκ που προκάλεσε ο κορωνοϊός, ενώ πολύπλευρη είναι πλέον η υποστήριξη που λαµβάνει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας της οικονοµίας. 

10-11_27

Γιάννης Πανάγος

38
0

Στα τρέχοντα πάντως, οι τράπεζες αντιµετωπίζουν πλέον µε αµεσότητα τα αιτήµατα ανανέωσης των χρηµατοδοτικών ορίων για Κάρτα Αγρότη, Ανοικτό ∆άνειο Αγρότη (Α∆Α) και Κάρτα Συµβολαιακής σε υπάρχοντα και νέα σχήµατα αυτής της µορφής. Οι εγκριτικές αποφάσεις των τραπεζών διευκολύνονται και από την προ µηνός κυβερνητική απόφαση να γίνεται επιτρεπτή η έγκριση µικροδανείων (µέχρι 25.000 ευρώ) αλλά και δανείων της παραπάνω κατηγορίας (Κάρτα Αγρότη, Κάρτα Συµβολαιακής και Α∆Α), χωρίς την προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αιτούντες χρηµατοδότηση αγρότες. Πέραν αυτού, η κατάσταση έχει διευκολυνθεί και από την επαναλειτουργία του ΟΣ∆Ε. Να διευκρινισθεί εδώ ότι οι Αιτήσεις Εναιαίας Ενίσχυσης, αποτελούν τον «καθρέφτη» της δραστηριότητας του κάθε αγρότη στη διάρκειας χρονιάς και είναι η βάση επί της οποίας «εξατοµικεύονται» τα χρηµατοδοτικά εργαλεία µε τα οποία κινούνται κατά βάση οι τράπεζες και συγκεκριµένα:

  • η Κάρτα του Αγρότη βασίζεται αποκλειστικά στο χρηµατοδοτικό όριο που µπορεί να προσεγγίσει ο κάθε αγρότης µε βάση το προβλεπόµενο ποσό ενιαίας ενίσχυσης που πηγάζει από τη δήλωση
  • το Ανοιχτό ∆άνειο Αγρότη µε το οποίο δουλεύει κατά βάση η Τράπεζα Πειραιώς, θα µπορούσαµε να αναφερθεί ότι έχει ως βάση αφενός το προβλεπόµενο ποσό δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, αφετέρου και ειδικά σε περιπτώσεις µεγαλύτερων εκµεταλλεύσεων- το αντικείµενο του τζίρου από τα προϊόντα που προβλέπεται να διακινηθούν
  • η Κάρτα Συµβολαιακής έρχεται να καλύψει συγκεκριµένα σχήµατα που αποτελούν συνήθως την τριγωνική σχέση (παραγωγός -µεταποιητής – τράπεζα) και βασίζεται αποκλειστικά στο αντικείµενο του προϊόντος που πρόκειται να διακινηθεί κατά τη διάρκεια του έτους

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά σχετικό ρεπορτάζ από τον Φάκελο Τράπεζες της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 16 Μαΐου.


Εκεί που υπάρχει µια καθυστέρηση αυτή τη στιγµή, είναι στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Αγροτικό Ταµείο Εγγυήσεων, κυρίως από πλευράς European Investment Fund (EIF), έτσι ώστε να φθάσει στις τράπεζες το προϊόν των εγγυήσεων που απαιτείται για να τεθούν σε εφαρµογή διανειοδοτήσεις που σχετίζονται τόσο µε τα επενδυτικά προγράµµατα τα οποία τρέχουν στον αγροτικό τοµέα (Σχέδια Βελτιωσης, Μεταποίηση κ.α.) όσο και µε χορηγήσεις κεφαλαίων κίνησης µέχρι 200.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα.

Να αναφερθεί εδώ ότι η διεύρυνση του ταµείου εγγυήσεων προς τους παραγωγούς που αιτούνται άντληση ρευστότητας µέχρι 200.000 ευρώ -πάντα µε βάση και τα υπόλοιπα στοιχεία της δραστηριότητάς τους- είναι κάτι για το οποίο έχουν δώσει κατεύθυνση οι Βρυξέλλες. Σχετική ενηµέρωση υπάρχει αυτή τη στιγµή και στις τράπεζες.

Οι πληροφορίες θέλουν την συγκρότηση του Αγροτικού Ταµείου Εγγυήσεων, όπως και τις λεπτοµέρειες συνεργασίας µε τις τράπεζες να µην αργούν, ήδη έχει δοθεί σχετική ενηµέρωση, έτσι ώστε µέσα στον Ιούνιο να αρχίσουν να αντιµετωπίζονται και αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις.

Υπενθυµίζεται πως µέχρι σήµερα, µε το ισχύον καθεστώς, κεφάλαια από αυτό το ταµείο, µπορούσαν να ζητήσουν µόνο οι παραγωγικοί συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό πλάνο είτε εντός διαρθρωτικού προγράµµατος (π.χ Σχέδιο Βελτίωσης ή Μεταποίησης) είτε εκτός. Στο εξής το δάνειο αυτό δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεµένο µε επένδυση: «Συνήθως αυτά τα χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να συνδέονται µε επενδύσεις· στο πλαίσιο αυτού του νέου µέτρου, µπορούν να βοηθήσουν γεωργούς να ανταποκριθούν στις ταµειακές ροές τους για τη χρηµατοδότηση δαπανών ή την αντιστάθµιση προσωρινών απωλειών», αναφέρει συγκεκριµένα στη σχετική ανακοίνωσή της η Κοµισιόν.

Πού βρισκόµαστε µε το ελληνικό Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων

Στη χώρα µας το Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων έχει ιδρυθεί (ΦΕΚ 2197/B’/2019) µε ορισµένες τράπεζες να έχουν κάνει γνωστό πως θα συµµετέχουν και η πρώτη δόση 20 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 80 εκατ. έχει εκταµιευθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ως κεφάλαιο στο Ταµείο αυτό. Αλλά, ακόµα δεν έχουν βγει τα αντίστοιχα τραπεζικά προϊόντα που αξιοποιούν αυτά τα κεφάλαια, που θεωρείται ότι θα µοχλεύσουν στο σύνολό τους ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 400 εκατ. ευρώ. Το ΠΑΑ θα εγγυάται το 80% του δανείου κάθε αγρότη, ώστε οι όροι δανεισµού να είναι πιο ευνοϊκοί.

Παράλληλα εντός του Μαΐου αναµένεται να τρέξει το δανειακό πρόγραµµα «Γεωργία και Βιοοικονοµία» από τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), που θα είναι ιδιαίτερα στοχευµένο στους νέους αγρότες.  Παράλληλα, η Eurobank προσφέρει σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, για πρώτη φορά και στον αγροτικό τοµέα, το πρόγραµµα COSME.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία