BACK TO
TOP
Τράπεζες

Από 17 Νοέμβρη υποβολή αιτήσεων για δάνεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Όλες οι αγροτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς αγροτικής γης, και όχι µόνο όσες είναι ενταγµένες σε επιδοτούµενο πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης, θα είναι σε θέση να καλύψουν µε εγγυηµένο δανεισµό οι Τράπεζες που συµµετέχουν στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

maxresdefault__12_

Γιώργος Κοντονής

1
1

Μάλιστα, το δάνειο θα µπορεί να συνοδεύεται και από κεφάλαιο κίνησης, µε τους όρους δανεισµού ανά Τράπεζα να έχουν ξεκινήσει να γίνονται γνωστοί. Για παράδειγµα η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, που είναι από τις πρώτες τράπεζες (µαζί µε τη Συνεταιριστική Καρδίτσας) που υπέγραψαν τη συµµετοχή τους στο Ταµείο, γνωστοποιεί µέσω της Agrenda πως θα ακολουθήσει ευνοϊκή τιµολόγηση των δανείων (µέγιστο επιτόκιο 6,50%) και πολιτική παροχής περιορισµένων εξασφαλίσεων (έως 40%) µαζί µε έκπτωση επί των διαφόρων εξόδων. Όπως είναι γνωστό το κάθε αγροτικό δάνειο θα είναι εγγυηµένο στο 80% του ποσού, οπότε τα οφέλη των αγροτών θα είναι εµφανή στους όρους δανεισµού.   

Διαβάστε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου μαζί με το περιοδικό Profi.

Πρόσφατα, η Τράπεζα Πειραιώς και η ProCredit Bulgaria υπέγραψαν τη σχετική σύµβαση µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ενώ αναµένεται να ακολουθήσουν οσονούπω η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Παγκρήτια.

Μάλιστα η Eurobank σύντοµα όπως λέει θα ανακοινώσει το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Εγγυοδοσίας EIF - Agri, για το οποίο η τράπεζα έχει λάβει έγκριση για κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ και που θα παρέχει έως 80% εγγύηση

Σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ευνοϊκή χρηµατοδότηση, ο ενδιαφερόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας θα µπορεί να υποβάλλει την αίτηση του µέσω του πληροφοριακού συστήµατος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), επιλέγοντας τις συγκεκριµένες δράσεις και την τράπεζα που επιθυµεί να συνεργαστεί. Το σύστηµα προγραµµατίζεται να ανοίξει στις 17 Νοεµβρίου σύµφωνα µε τη Μονάδα Θεσµικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥ∆ ΠΑΑ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σύµφωνα µε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε για τη συµµετοχή της στο Ταµείο, κάνει γνωστό ότι θα καλύψει µέσω του εγγυοδοτικού αυτού εργαλείου ένα µέγιστο χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 200.000.000 ευρώ. «Μέσω αυτού του χρηµατοδοτικού εργαλείου και της εγγύησης που παρέχεται, δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις να χρηµατοδοτηθούν µε προνοµιακούς όρους και µειωµένες εξασφαλίσεις.».

«Οι χρηµατοδοτήσεις θα χορηγούνται µε τη µορφή µακροπρόθεσµου δανείου για την κάλυψη των παγίων δαπανών και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και µε τη µορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό της χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο κυµαίνεται από 10.000 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ», αναφέρει συγκεκριµένα το δελτίο τύπου της Τράπεζας Πειραιώς.  Αντίστοιχα το χαρτοφυλάκιο δανείων που θα καλύψει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι 20 εκατ. ευρώ και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 10 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται εδώ πως στο δανεισµό θα έχουν πρόσβαση οι κατ’ επάγγελµα αγρότες, οι νέοι αγρότες, τα νοµικά πρόσωπα και τα συλλογικά σχήµατα. Οι επενδύσεις που καλύπτονται από τις εγγυήσεις µπορούν να αφορούν δαπάνες όπως αγορά αγροτικών µηχανηµάτων, αγορά αγροτικής γης (έως 10% του προϋπολογισµού της επένδυσης), αγορά ζωικού κεφαλαίου, αγορά φυτικού κεφαλαίου κ.α. Ανεξαρτήτως αν ο ενδιαφερόµενος είναι σε Σχέδιο Βελτίωσης ή όχι. Επίσης επιλέξιµες είναι οι επενδυτικές δαπάνες για την κατασκευή µονάδας µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.   

Προ των πυλων ο β’ κυκλος κρατικης εγγυοδοσιασ

Ξεκίνησε η διαδικασία σύναψη των συµβάσεων µεταξύ των εµπορικών τραπεζών και της  Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με τη µόχλευση τα  εγγυηµένα δάνεια κατά 80% που θα χορηγηθούν, το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2020, από τον 2ο κύκλο του Ταµείου Εγγυοδοσίας, αναµένεται να προσεγγίσουν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Στο 2ο κύκλο το µεγαλύτερο ποσοστό 75% έως 90% των νέων δανείων  απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται φυσικά πρόσωπα αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις. Το ύψος του δανείου δεν µπορεί να ξεπερνά το 25% του τζίρου (του 2019) της επιχείρησης.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

12-11-2020 13:34ΠΑΣΧΆΛΗΣ

Μπορούνοι νέοι αγρότες του 2014 2020 που δεν έχουν κάνει σχέδιο βελτίωσης να πάρουν το συγκεκριμένο δάνειο για καινούρια επένδυση;;Που μπορούμε να μάθουμε;;;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία