Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τράπεζες

Επιδότηση τόκων δανείων πληγέντων από πανδημία μικρομεσαίων

Η Τράπεζα Πειραιώς, συμμετέχει ενεργά στο Β΄Κύκλο της δράσης «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα επιδότησης των τόκων των υφιστάμενων επιχειρηματικών σας δανείων.

pireosbank_8

25
0

Το πρόγραμμα «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων από COVID-19 MME» αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ).

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα μεριμνήσει για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Σύμφωνα με τους όρους της δράσης, τα κύρια κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
  • Για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020 θα πρέπει να είναι επιλέξιμος ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αποτυπώνεται στο έντυπο Ε3.
  • Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 θα πρέπει ο κύριος ΚΑΔ να είναι επιλέξιμος.
  • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην χαρακτηρίζονται ως προβληματικές στις 31/12/2019 ή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά επιδότηση των συμβατικών τόκων και της εισφοράς του ν 128/75 για περίοδο τριών (3) μηνών (Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου –Μαρτίου 2021) και συγκεκριμένα καλύπτει δανειακές συμβάσεις που:

  • έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021.
  • ήταν ενήμερες στις 30/09/2020 (δηλαδή δεν παρουσίαζαν καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες την 30/09/2020) ή κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Εξαιρούνται χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση και Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά και ενημερωθείτε για τα πλήρη κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.ependyseis.gr/mis (ΠΣΚΕ).

Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να υποβληθεί μια αίτηση ανά τράπεζα η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών της επιχείρησης στην τράπεζα αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 07/05/2021.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης σας στο ΠΣΚΕ, η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει την τήρηση ή μη των κριτηρίων επιλεξιμότητας και ενημερώνει το ΠΣΚΕ για το αποτέλεσμα.

H Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία