Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Λείπει η εμπιστοσύνη, σε δυσμενή θέση οι αγρότες με επιταγές εκτός ΚΑΔ

Σοβαρές πρόσθετες δυσκολίες έχει δημιουργήσει στον αγροτικό κόσμο το θέμα των επιταγών και ο τρόπος που αυτό άνοιξε μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης και με στόχο να προστατευθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες των οποίων η οικονομική δραστηριότητα αντιμετωπίζει προβλήματα μετά τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

epitages

Γιάννης Πανάγος

54
1

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιδιώξεις της κυβέρνησης ήταν και παραμένουν θετικές. Ωστόσο, τα… απόνερα αυτής της διευθέτησης, όπως έχει γράψει ήδη το Agronews, μεταφέρουν βάρη και σε συντελεστές της αγοράς οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με καινούργια προβλήματα τα οποία υπονομεύουν τη συναλλακτική τους σχέση, χωρίς μάλιστα να υπάρχει ευθύνη γι’ αυτά.

Τις τελευταίες ημέρες το Agronews γίνεται αποδέκτης τέτοιων περιστατικών, με  αγρότες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ιστορίες επιταγών οι οποίες είτε έχουν φθάσει στα χέρια τους (αποδέκτες) είτε έχουν περάσει από τα χέρια τους (κομιστές), δηλαδή οπισθογραφήθηκαν και δόθηκαν σε τρίτους και φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούν στην ώρα τους.

Οι επιταγές αυτές για τις οποίες ανακύπτει πρόβλημα, προέρχονται κατά βάση από εκδότες που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ, επομένως τυγχάνουν προστασίας, με βάση την ειδική ρύθμιση που έχει θεσμοθετηθεί. Δηλαδή δικαιούνται αναστολή πληρωμής για 75 ημέρες. Αν οι αγρότες κατατάσσονταν αντίστοιχα σε προστατευόμενο ΚΑΔ, θα μπορούσαν ενδεχομένως να ζητήσουν προστασία για τις επιταγές δικής τους έκδοσης, έτσι ώστε να συμψηφίσουν κατά κάποιο τρόπο την ταμειακή επιβάρυνση.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει, που σημαίνει ότι, ενώ θα πρέπει να καλύψουν στο ακέραιο και στον προβλεπόμενο χρόνο τις δικές τους υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή, δεν εισπράττονται (τουλάχιστον για 75 μέρες) οι επιταγές που έχουν παραλάβει για τη πώληση των προϊόντων τους.

Σημειωτέον ότι δύο μεγάλοι κλάδοι που συνδέονται αντίστοιχα με προϊόντα όπως είναι το βαμβάκι και η φέτα αλλά και αρκετοί άλλοι που αφορούν σε μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις έχουν περάσει (λόγω ΚΑΔ) σε προστατευόμενο καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι εκκοκκιστές και τυροκόμοι π.χ., έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να προστατευθούν και να μην πληρώσουν τις επιταγές για 75 μέρες από τη λήξη τους. Τι θα γίνει αντίστοιχα με τους αιγοπροβατοτρόφους και τους βαμβακοπαραγωγούς που έχουν στα χέρια τους αυτές τις επιταγές; Πως θα διαχειρισθούν το διάστημα αυτών των δύο μηνών; 

Υπάρχει πρόβλεψη να διαβιβασθούν σε κάποια τράπεζα και να χρηματοδοτηθούν γι’ αυτό το διάστημα; Προς το παρόν όχι. Ενδεχομένως αυτό να έχει να κάνει με τη συναλλακτική σχέση του κάθε πελάτη.
Στην περίπτωση των αγροτών κι εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Λίγοι, ελάχιστοι, πιθανά και κανείς, είναι σε θέση να μπορούν να πείσουν την τράπεζα να κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Επομένως χρειάζεται ρευστότητα, που υπό τις σημερινές συνθήκες δεν υπάρχει.

Το Agronews και η Agrenda ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα από τον έμπειρο φοροτεχνικό, Κώστα Νιφορόπουλο να δώσει με απλά λόγια μια εικόνα της κατάστασης που διαμορφώνεται μετά τις κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις επιταγές.

Ιδού πως βλέπει τα πράγματα: 

1) Ποιες επιταγές (αξιόγραφα) αφορά;

Αφορά Επιταγές, που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

2) Ποιες Επιχειρήσεις, μπορούν να ζητήσουν «αναστολή προθεσμιών»;

α) (Άμεσα) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:

  • είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης,
  • είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως εκάστοτε ισχύουν.

β) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:

  • πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις (α) κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

3) Σε τι συνίσταται το μέτρο της «Αναστολής των Προθεσμιών»;

Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Παραδείγματα:

α) Αν μια επιταγή λήγει στις 10 Απριλίου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 24 Ιουνίου).

β) Αν μια επιταγή λήγει στις 30 Μαΐου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 13 Αυγούστου).

γ) Αν μια επιταγή λήγει στις 2 Ιουνίου 2020, θα πληρωθεί κανονικά (είναι εκτός του οριζόμενου διαστήματος «προστασίας»).

4) Ποιοι έχουν Υποχρέωση «Ηλεκτρονικής διαβίβασης»;

Πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους: α) εκδότες ή β) αποδέκτες ή γ) κομιστές

5) Που και πως διαβιβάζονται Ηλεκτρονικά;

Πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, πραγματοποιείται μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να γίνει προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

6) Ποια είναι η Προθεσμία της «Ηλεκτρονικής διαβίβασης»;

α) Εντός τριών (6) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας [η ΠΝΠ, εκδόθηκε 30-3-2020. Άρα έως 7-4-2020 (*)] για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις [περ. 2α] [Δόθηκε παράταση]

β) Εντός τριών (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις [περ. 2β] [Δόθηκε παράταση]

(*) Η «ειδική σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή», τέθηκε σε λειτουργία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

7) Δυνατότητα των «κομιστών αξιογράφων», να ενταχθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις (Ατομικά ως Επιχείρηση, ακόμα και αν δεν ανήκουν στους «πληττόμενους ΚΑΔ»)

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων της περίπτωσης 2α, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις αντίστοιχες ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής [προφανώς η «ειδική εφαρμογή» θα ενημερωθεί από τον «κομιστή του αξιογράφου» και θα μπορεί να «τσεκάρει», εάν για τα αξιόγραφα αυτά έχει αιτηθεί «προστασία»] , εφόσον:

Το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, είναι: Μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση, κομιστής αξιογράφων που αναστέλλονται, ποσού 200.000 ευρώ, έχει μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών, για το έτος 2019, 900.000 ευρώ.

Έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στις «πληττόμενες επιχειρήσεις», αφού το 200.000/900.000, είναι μεγαλύτερο από το 20%.

Προσοχή:

Εξαίρεση υπαγωγής, παρόλο το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20%:

Εξαιρούνται οι κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

8) Υπάρχει, δυνατότητα εξόφλησης στην αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, μετά από αμοιβαία συμφωνία;

Ναι. Μπορεί ο υπόχρεος πληρωμής και ο δικαιούχος είσπραξης, να συμφωνήσουν μεταξύ τους, την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

9) Διευκρινήσεις που πρέπει να δοθούν.

α) Πως θα τηρηθεί η Προθεσμία (εντός 6 ημερών), που ούτως ή άλλως είναι ασφυκτική, ενώ δεν έχει ανοίξει η «ειδική εφαρμογή»;  [Δόθηκε παράταση]

β) Πότε θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ανωτέρω αποφάσεις/διευκρινήσεις;

γ) Διευκρινήσεις χρειάζονται για τον υπόχρεο της «ηλεκτρονικής διαβίβασης» (περιλαμβάνονται και οι «αποδέκτες»;)

10) Σημεία που πρέπει να προσέξουν οι Επιχειρήσεις (είτε είναι πληττόμενες, είτε όχι)

α) «Μετρήστε» τις επιταγές που εκδώσατε και δεν έχουν λήξει ακόμα, ώστε να τα καταχωρήσετε σε ειδική εφαρμογή, για να «προστατευτούν»

β) «Μετρήστε» τις επιταγές που σας έδωσαν πελάτες σας και εσείς έχετε δώσει σε προμηθευτές ή τράπεζες και δεν έχουν λήξει ακόμα, ώστε να δείτε την «έκθεση» σας απέναντι στους προμηθευτές ή τράπεζες.

γ) Υπολογίστε την «Ρευστότητά» σας μετά τα ανωτέρω δεδομένα.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

11-04-2020 20:15Αγγελαινας δημητριος

Όλοι οι επαγγελματίες στις λαϊκές της Αθήνας πουλάνε πορτοκάλια με 1.20 λεπτά το κιλό.Οι παραγωγοί στο σπίτι τους με τα πορτοκάλια στο χωράφι.Απο 0.70 που πούλαγε εμείς οι παραγωγοί .Επαγγελματίες και σούπερ μάρκετ τα καλά παιδιά της κυβέρνησης.Πρεπει ναπαισε μεγάλο φαγοπότι παιδιά.Πολυ το φαγοπότι.Ελλας το μεγαλείο σου.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία