Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Αντίθετη η Ελλάδα σε ελάχιστο ποσό δαπανών για eco-schemes

Την πάγια θέση της Ελλάδας ώστε να είναι εθελοντικά τα οικολογικά σχήματα (ecoschemes) που θα ενταχθούν στον άξονα πληρωμών του πρώτου πυλώνα από τη νέα προγραμματική περίοδο, επανέλαβε η αντιπροσωπεία της χώρας στο πλαίσιο του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, υιοθετώντας ωστόσο και μια πιο διαλλακτική στάση απέναντι στη πρόταση υποχρεωτικής εφαρμογής τους.

xxxxx_10

15
0

Η πρόταση της γερμανικής προεδρίας θέλει υποχρεωτική την ενεργοποίηση των «οικο-προγραμμάτων», κάτι που αντιβαίνει στη θέση της χώρας. Στην συνάντηση της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου ωστόσο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, μαλάκωσε τη στάση της χώρας, αποσαφηνίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ο καθορισμός ενός υποχρεωτικού ελάχιστου ποσού δαπανών χωρίς μάλιστα το ύψος του να είναι γνωστό.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης συμμετείχε στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου ΥπουργώνΓεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες με θέμα την προώθηση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020.

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ευελιξία που έχει δοθεί στα κράτη μέλη με τη δυνατότητα να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την εξυπηρέτηση δράσεων που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, εκτιμώντας ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω διαχειριστικοί περιορισμοί που θα μειώσουν την επικουρικότητα των κρατών μελών.

 Αναφερόμενος στους μικροκαλλιεργητές, ο κ. Βορίδης χαιρέτισε τις προσπάθειες της παρούσας Γερμανικής προεδρίας και της απελθούσας Κροατικής για την απαλλαγή τους από διοικητικές κυρώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο την πάγια θέση της Ελλάδας υπέρ της καθολικής εξαίρεσης των μικροκαλλιεργητών από το σύστημα κυρώσεων που προβλέπει το καθεστώς της αιρεσιμότητας και τονίζοντας παράλληλα ότι μία τέτοια κίνηση δεν θα επιβάρυνε την περιβαλλοντική φιλοδοξία της Ένωσης.

 Επιπλέον, ο Υπουργός ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε και τη σημαντική συμβολή που παρείχε η καλλιέργεια των ψυχανθών στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας και αυτάρκειας εντός της Ένωσης από την έναρξη ακόμα της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού. Παράλληλα, επεσήμανε τη στήριξη της πατρίδας μας σε κάθε μέτρο που προωθεί την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση των ευκαιριών στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ανάδειξη των ωφελειών των φυτικών πρωτεϊνών στη διατροφή που, όπως παρατήρησε, αποτελεί και βασικό στόχο της νέα στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Ο κ. Βορίδης έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη σημαντική δυναμική που έχει αναπτύξει η καλλιέργεια οσπρίων στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως ως προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην προστασία του εισοδήματος των παραγωγών, κυρίως μειονεκτικών, απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών της χώρας μας.

Εξάλλου, ο κ. Βορίδης εξέφρασε την υποστήριξη της πατρίδας μας στη δημιουργία ενός ουδέτερου και μη αξιολογικού συστήματος διατροφικής επισήμανσης στον τομέα των τροφίμων, μέσω του οποίου ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται ως προς τα θρεπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης της ισορροπημένης διατροφής. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν πρέπει το σύστημα αυτό να καταφεύγει στη βαθμολόγηση της συνολικής διατροφικής αξίας ή στη χρήση χρωματικής ή άλλης κατηγοριοποίησης προκειμένου να μην επηρεάζεται εσφαλμένα η κρίση του καταναλωτή και πρότεινε την εξαίρεση των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και των μονοσυστατικών τροφίμων όπως το ελαιόλαδο από ένα τέτοιο σύστημα. Παράλληλα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να μπορεί κάθε χώρα να επιλέγει την υποχρεωτική ή εθελοντική χρήση του εναρμονισμένου σχήματος διατροφικής επισήμανσης στην επικράτεια του, προκειμένου να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων.

 Επιπροσθέτως, ο κ. Βορίδης επισήμανε την ανάγκη η Ένωση να προχωρήσει στην κατάργηση των κλωβών κατά την ωοπαραγωγή προκειμένου να υιοθετηθούν τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας των ζώων.

Η μετάβαση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί με την τήρηση τριών προϋποθέσεων:

 

  1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει ενιαία νομοθεσία για όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να μην υπάρξει ανταγωνιστική διαφοροποίηση
  2. Να μελετηθούν οι επιπτώσεις της μετάβασης για την βιομηχανία και να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής και
  3. Να εφαρμοστεί η απαίτηση αυτή και για τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες.

 Τέλος, ο κ. Βορίδης ζήτησε να διατηρηθεί το ύψος του προϋπολογισμού του προγράμματος για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, τονίζοντας τη σημασία του για την ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της πατρίδας μας, προκειμένου οι κάτοικοι τους να ανταποκριθούν στις πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.


 

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:


Κρίνεται η παλέτα των άμεσων ενισχύσεων νέας ΚΑΠ τον Οκτώβριο

Συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ εντός Οκτωβρίου ώστε να διαμορφωθεί η κύρια βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωθεί ο φάκελος των άμεσων ενισχύσεων για τους αγρότες και να ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπουν οι θέσεις των κρατών-μελών στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιείται Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.Ορισμένα ζητήματα που μένουν ανοιχτά ακόμα είναι ο «πραγματικός αγρότης», η «αναδιανεμητική ενίσχυση», οι μόνιμοι βοσκότοποι και τα «eco-schemes» ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο της ΚΑΠ πάνω στο οποίο θα δουλέψουν τα κράτη-μέλη τα Στρατηγικά τους σχέδια.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Βορίδης, αυτή έχει ως εξής:

Πραγματικός αγρότης

Ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε τα κείμενα της γερμανικής προεδρίας που θέλουν εθελοντικό τον ορισμό του πραγματικού αγρότη, όσον αφορά τη λήψη βασικής ενίσχυσης στη νέα περίοδο.

Eco-Schemes

Όσον αφορά το καθεστώς τον άμεσων ενισχύσεων eco-schemes ο κ. Βορίδης ανέφερε πως η Ελλάδα θα στηρίξει την πρόταση της προεδρίας της Γερμανίας για υποχρεωτική υιοθέτησή τους, ωστόσο δεν θέλει να οριστεί υποχρεωτικό ελάχιστο όριο πόρων γι' αυτό, κάτι που όμως φαίνεται να υποστηρίζουν αρκετά κράτη-μέλη.

Μικροκαλλιεργητές

«Για τους μικροκαλλιεργητές εμμενουμε στη θέση μας για εξαίρεση από το σύστημα κυρώσεων της αιρεσιμότητας», υποστήριξε ο Έλληνας υπουργός, σε συνέχεια του κειμένου της γερμανικής προεδρίας που αναφέρει ότι και αυτή η κατηγορία αγροτών θα πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Εξισωτική αποζημίωση

Όσον αφορά την εξισωτική αποζημίωση, η ελληνική αντιπροσωπεία υποστηρίζει τη θέση της προεδρίας να λαμβάνεται υπόψη η πληρωμή της ως «περιβαλλοντική» ώστε να απελευθερωθούν επιπλέον κονδύλια για επενδύσεις μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία