Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Επιτροπές ενστάσεων για τις προσφυγές και τα απλήρωτα του 2020

Στη Δομοκού ξεκινούν έλεγχο των ενδικοφανών προσφυγών για να κλείσουν οι τρύπες που έμειναν από ενιαία και προγράμματα της περσινής χρονιάς

6_pin_27

Ελένη Δούσκα

3171
0

Με πικρή γεύση για τον αγροτικό κόσµο έκλεισε το 2020 όσον αφορά στις πληρωµές, ειδικά µε το ζήτηµα της εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης. Απώλειες και για τους δικαιούχους της εξισωτικής των πρώην µειονεκτικών περιοχών, που πήραν τα µισά λεφτά, αλλά και για τους παραγωγούς λαϊκών αγορών που τελικά δεν πληρώθηκαν άλλα 7 εκατ. ευρώ, όπως αρχικά τους έταζαν οι αρµόδιοι. Προς άµβλυνση των αντιδράσεων και µε την πολιτική ηγεσία να κάνει λόγο για συντονισµένες ενέργειες και χρονοπρογραµµατισµό που τηρήθηκε, ξεκίνησε ήδη η σύσταση Επιτροπών ενστάσεων ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, µε υπογραφή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρη Μελά, προκειµένου να εξεταστούν κάθε είδους ενστάσεις επί των πρωτοβάθµιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων (εκτός  τηλεπισκόπησης) τόσο των άµεσων ενισχύσεων (ΕΓΤΕ) όσο και των προγραµµάτων (ΕΓΤΑΑ), αλλά και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους παραγωγούς, ειδικά µετά τις καταγγελίες στο ζήτηµα µε τα βοσκοτόπια και το Εθνικό Απόθεµα.

Εν τω µεταξύ, µετά την πίστωση 248,9 εκατ. ευρώ σε 372.435 µοναδιαίους δικαιούχους και για τα τρία υποµέτρα της εξισωτικής, εκτός έµειναν 6.567 παραγωγοί για διάφορους λόγους, οι οποίοι και έχουν δυνατότητα να προχωρήσουν σε ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενοµένης από τις 12 Ιανουαρίου και εντός δέκα εργασίµων ηµερών, δηλαδή µέχρι τις 25 του µήνα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων για την πληρωµή της εξισωτικής δεσµεύτηκαν  συνολικά 3.844 µοναδικά ΑΦΜ τα οποία εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις ευρηµάτων:

   επανέλεγχος του προβλεπόµενου κριτηρίου επιλεξιµότητας ως προς την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα, σε σχέση µε τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων που τηρούνται στον ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι που εµπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, µετά την παραλαβή νέου αρχείου από τον ΕΦΚΑ και νεότερης επεξεργασίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα περιληφθούν σε επόµενη πληρωµή.

  επανέλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών.

   τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύµατος.

   δήλωση ίδιου ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς, ή όµορους νοµούς σε ιδιόκτητα αγροτεµάχια.

   δήλωση ιδιόκτητων εκτάσεων µεγαλύτερες από εκείνες που έχουν δηλώσει στην περιουσιακή τους κατάσταση στην ΑΑ∆Ε

Ενώ για 2.723 µοναδικά ΑΦΜ προέκυψε µηδενισµός αγροτεµαχίου µε αίτηµα πληρωµής

  λόγω απουσίας τεκµηρίωσης για την ιδιοκτησία των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεµαχίων, σε σύγκριση µε τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.

  λόγω απουσίας τεκµηρίωσης για την ιδιοκτησία των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση ενοικιαζόµενων βοσκοτόπων.

 

Ενστάσεις για τις εκκρεµότητες στην ενιαία ενίσχυση

Ένα µήνα περιθώριο και µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 έχουν οι 4.659 αγρότες, που δεν είχαν επαρκή τεκµηρίωση για τα δηλωθέντα αγροτεµάχιά τους ή δήλωσαν τον ίδιο αριθµό ΑΤΑΚ σε άλλους µη όµορους νοµούς ή δήλωσαν εκτάσεις µεγαλύτερες από εκείνες που υποδεικνύεται από την ΑΑ∆Ε, προκειµένου να προχωρήσουν σε εντάσεις.

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων διασταυρωτικών µηχανογραφικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ευρήµατα που επηρέασαν µερικά ή ολικά την πληρωµή των δικαιούχων και αφορούν κυρίως τα εξής:

  Αιτούντες 46 που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

  Αιτούντες 207 για τους οποίους εκκρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το Οικονοµικών.

  Αιτούντες 5.153 µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ.

  Αιτούντες 531, των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε 2020 δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύµατος.

 Αιτούντες 3.133, λόγω απουσίας τεκµηρίωσης για την ιδιοκτησία του συνόλου ή µέρους των δηλωθέντων στο ΟΣ∆Ε αγροτεµαχίων, σε σύγκριση µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε.

 Αιτούντες 379 που δηλώνουν τον ίδιο αριθµό ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς, µη όµορους νοµούς σε ιδιότητα αγροτεµάχια.

 Αιτούντες 1.147 που δηλώνουν ιδιόκτητες εκτάσεις µεγαλύτερες από εκείνες που έχουν δηλώσει στην περιουσιακή τους κατάσταση στην ΑΑ∆Ε και τεκµηριώνεται η κατοχή τους στις 31/5/2020.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία