Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Χωρίς ξεκάθαρη αιτία καθυστερεί η εξόφληση στις συνδεδεμένες ζωικής

Με «δικαιολογία» την μη ολοκλήρωση των ελέγχων, αλλά με βασική αιτία τα προβλήματα του μηχανογραφικού συστήματος για τέλη Μαΐου πάνε οι συνδεδεμένες ζωικών και για τον Ιούνιο τα υπόλοιπα της περσινής ενιαίας.

6_pin_44

Ελένη Δούσκα

76
2

Από αναβολή σε αναβολή και µάλιστα χωρίς κάποια υπεύθυνη και επίσηµη ανακοίνωση, που να εξηγεί τους λόγους της καθυστέρησης, γεµίζει απογοήτευση ο κτηνοτροφικός κόσµος, που ακόµα περιµένει την πίστωση των συνδεδεµένων ενισχύσεων στα ζωικά. Σχεδόν ένα µήνα αργότερα από το σύνηθες τα προηγούµενα χρόνια, οι τελευταίες πληροφορίες από το γραφείο του υπουργού Σπήλιου Λιβανού µιλούν για πίστωση στο τέλος του µήνα. Κι ενώ οι αρµόδιοι κάνουν λόγο για τεχνικά κολλήµατα που δεν έχουν επιτρέψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν είναι λίγοι αυτοί που ρίχνουν το βάρος στη «δουλειά» του γνωστού µηχανογραφικού συστήµατος. Μια κατάσταση, όµως, που από τον περασµένο ∆εκέµβριο δείχνει να «τραβάει» πολύ, δυσαρεστώντας απόλυτα τον αγροτικό κόσµο της χώρας και δυσκολεύοντας ελλείψει ρευστότητας τις παραγωγικές διαδικασίες. Ανακοινώσεις και ενηµερώσεις εν τω µεταξύ από τους επιτελείς της Βάθη δεν υπάρχουν, ενώ όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα πληρωµών το µόνο που έχει αναφερθεί από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης περιορίζεται στην αόριστη δήλωση Λιβανού ότι «µέχρι τις 30 Ιουνίου θα γίνουν πληρωµές ακόµα 352 εκατ. ευρώ».

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτηµα είναι ότι χαµένοι βγαίνουν οι κτηνοτρόφοι, που έχουν µεγάλη ανάγκη ειδικά αυτή την περίοδο τα χρήµατα από τις εν λόγω ενισχύσεις, τα οποία αφορούν ποσό περί τα 55 εκατ. ευρώ για τον τοµέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, περί τα 35,5 εκατ. ευρώ για τον τοµέα του βόειου κρέατος και για τους κτηνοτρόφους µε δικαιώµατα χωρίς γη περίπου 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πληρωµή µετατίθεται για την τελευταία εβδοµάδα του Μαΐου και ειδικότερα 24 µε 28 του µήνα

Η µόνη θετική είδηση από όλη αυτή την ταλαιπωρία για τον κτηνοτροφικό κόσµο έχει να κάνει µε το ύψος των ενισχύσεων, οι οποίες αναµένεται να κινηθούν στα περσινά επίπεδα και δη στα 155 ευρώ ανά ζώο για τα βοοειδή και στα 10,3 ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα.

 

Κρατική ενίσχυση 30 ευρώ το ζώο διεκδικούν οι κτηνοτρόφοι

Στο µεταξύ, υπόµνηµα µε οχτώ αιτήµατα αποστέλλουν στην ηγεσία του υπουργείου οι κτηνοτρόφοι της Πανελλήνιας Ένωσης, οι οποίοι µεταξύ άλλων ζητούν κρατική ενίσχυση 30 ευρώ το ζώο και άλλη πολιτική διαχείρισης των βοσκοτόπων µε την ταυτόχρονη αύξησή τους και την πανελλαδική ενιαιοποίηση των τιµών. Ταυτόχρονα επιδιώκουν να εισακουστούν οι θέσεις τους ενόψει της νέας ΚΑΠ, όσο καταγγέλλουν την ολιγωρία της Βάθη για την επίλυση των προβληµάτων του κλάδου. Όπως σηµειώνουν, από την τηλεδιάσκεψη του Φεβρουαρίου µε τον υπουργό, δεν έχει γίνει καµία κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 

Ακόµα παραπίσω τα υπόλοιπα της ενιαίας

Κακά µαντάτα, που εντείνουν τη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσµου έρχονται και όσον αφορά τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης της περσινής χρονιάς, για τα οποία εκκρεµεί ένα ποσό που υπολογίζεται περί τα 100 εκατ. ευρώ, µε την πληρωµή να τοποθετείται κάποια στιγµή µέσα στον Ιούνιο. 

Κι αυτό γιατί σε εκκρεµότητα παραµένει η τελική κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος έτους 2020, λόγω των ελέγχων που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διαδικασίες που αναµφισβήτητα έχουν προκαλέσει δυσφορία σε πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας, που αναιρεί ως φαίνεται πρόσφατη δήλωση του προέδρου του Οργανισµού ∆ηµήτρη Μελά που έλεγε ότι «τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2020, που αφορούν το 3% της βασικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσµατος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας θα διεκπεραιωθούν µέχρι και τον Μάιο».

Μάλιστα, σε νεότερο έγγραφο Μελά, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρεται ότι «µε πρόσθετη διαδικασία ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη στην εξαγωγή δείγµατος 330 ατόµων από τους εν δυνάµει δικαιούχους όλης της χώρας, προκειµένου να ελεγχθούν από τις Περιφερειακής ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του Οργανισµού. Μετά την ολοκλήρωση ελέγχων και τυχόν ενστάσεων, θα γίνει οριστικοποίηση των απαιτήσεων του Εθνικού Αποθέµατος και θα ακολουθήσει η καταβολή του υπόλοιπου ποσού στους δικαιούχους. Για την ώρα ο Οργανισµός Πληρωµών προχωρά σε µηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο των συνολικών εκτάσεων των εκµισθωτών σε συνεργασία µε την ΑΑ∆Ε, στην επιβεβαίωση ή µη της δηλούµενης καλλιέργειας µε περιγραφή αγρανάπαυση σε περίπου 3.900 αγροτεµάχια σε εκτάσεις βοσκότοπων και σε ελέγχους εκτάσεων βοσκότοπων που δηλώθηκαν για πρώτη φορά το 2020 ζητώντας δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα και εµπίπτουν σε περιοχές κατανοµής βοσκότοπων παλιότερων ετών προκειµένου να βρεθεί το ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς».

 

Παραστατικά συµµόρφωσης για Σπάνιες φυλές ως τέλος Μαΐου

Περιθώριο µέχρι τις 31 Μαΐου έχουν οι δικαιούχοι της 2ης πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να προσκοµίσουν για το έτος εφαρµογής 2020 τα προβλεπόµενα παραστατικά ειδικών διατάξεων, αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου ώστε να κλείσουν και οι πληρωµές εκκαθάρισης του έτους αιτήσεων 2020, όπως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός.

 

Προς πληρωμή 70 ευρώ στην Καλαμών και 50 ευρώ στα Βιρτζίνια

Θέµα λίγων ηµερών πρέπει να θεωρείται η πληρωµή της έκτακτης ενίσχυσης 70 ευρώ ανά στρέµµα για την ελιά καλαµών (λοιπές µε κωδικό συστήµατος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190) και των 50 ευρώ ανά στρέµµα για τα καπνά ποικιλίας Βιρτζίνια, µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η πολυαναµενόµενη πληρωµή αφορά παραγωγούς ελιάς Καλαµών κυρίες σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Φθιώτιδας που δεν κατάφεραν να πληρωθούν µαζί µε τους υπόλοιπους τον περασµένο ∆εκέµβριο.

Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου υπενθυµίζεται ότι «οι επιτραπέζιες ελιές- λοιπές, µε κωδικό 2008190, είχαν εξαιρεθεί εκ λάθους στην προηγούµενη πληρωµή, το οποίο σήµερα διορθώνεται µε πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού».

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

17-05-2021 17:25Βοσκος

Μπεεε

Απάντηση

16-05-2021 09:30χαρουλα

Αν κοινηθουν οπως τα περσινα που εδωσαν τοτε θα μας δωσουν 4.90 το ζωο και οχι αυτο που γραφεται 10,30 το ζωο.Εμεις οι κτηνοτροφοι περυσοι αλλα ελεγαν για την πληρωμη αλλα μας εδωσαν.μην δουλευτε τον κοσμο και λετε πραγματα που δεν εγιναν.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία