Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Εντός Μαΐου εκκαθαρίσεις ενιαίας και νιτρικών, τον Ιούνιο εξόφληση βιολογικών

Μετά και την πληρωµή των συνδεδεµένων στα ζωικά, τελείωσαν οι σοβαρές, µεγάλου όγκου και ποσών, πιστώσεις προς τους αγρότες. Το επόµενο δίµηνο και µέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός, οι αρµόδιοι καταπιάνονται µε κλεισίµατα του έτους και εκκρεµότητες που άφησαν απλήρωτους δικαιούχους.

6_pin_78

Ελένη Δούσκα

10059
11

Εκτός από λίγες συνδεδεµένες, που δεν έχουν πληρωθεί ακόµα, τα υπόλοιπα που περιµένουν οι αγρότες, έχουν να κάνουν µε διορθώσεις και διασταυρωτικούς ελέγχους. Πιο αναλυτικά, οι παραγωγοί έχουν να περιµένουν τα εξής:

Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Μέχρι σήµερα δεν έχουν πληρωθεί οι ενισχύσεις στην κορινθιακή σταφίδα, το ρύζι, τους µεταξοσκώληκες και οι κτηνοτρόφοι χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβατοτρόφους. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις, το ύψος των ενισχύσεων στον τοµέα της κτηνοτροφίας ήταν για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 201,74 ευρώ ανά ΜΜΖ και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,68 ευρώ ανά ζώο. Αντίστοιχα η συνδεδεµένη στο ρύζι ανερχόταν στα 27,2 ευρώ το στρέµµα και στην κορινθιακή σταφίδα στα 52,2 ευρώ το στρέµµα. Μέχρι τέλος Ιουνίου, να σηµειωθεί ότι θα πραγµατοποιούνται και επανέλεγχοι για παραγωγούς που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου και για τα αποτελέσµατα των ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης θα ενηµερώνονται οι αγρότες και θα γίνονται συµπληρωµατικές πιστώσεις.

Νιτρικά: Σηµαντική καθυστέρηση παρουσιάζει φέτος η εξόφληση των υπολοίπων από γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα της περσινής χρονιάς. Ειδικότερα, η σχετική απόφαση µε την πίστωση 15 εκατ. ευρώ για τη Νιτρορύπανση έχει εγκριθεί από τον Φεβρουάριο, ενώ οι δικαιούχοι δεν έχουν ακόµα πληρωθεί. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έδωσε πρόσφατα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης η εν λόγω πληρωµή της 1ης εκκαθάρισης της 1ης πρόσκλησης ήταν προγραµµατισµένη µέχρι το τέλος Απριλίου.

Κοµφούζιο και λοιπά προγράµµατα: Στο ίδιο πλάνο πληρωµών, µέχρι τέλος Απριλίου δροµολογούνταν και οι πιστώσεις για την πρώτη εκκαθάριση της πρώτης πρόσκλησης του Κοµφούζιο, της προστασίας άγριας ορνιθοπανίδας, της προστασίας παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας, της διατήρησης αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Νήσου Θήρας και της εναλλακτικής καταπολέµησης ζιζανίων στους ορυζώνες. Μάλιστα, έχουν ήδη εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις στις περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις.

Εξισωτική αποζηµίωση: Μέσα στον Μάιο αναµένεται και µια συµπληρωµατική πληρωµή επί της περσινής εξισωτικής αποζηµίωσης, ποσού περί τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ αµέσως µετά θα δοθεί δεκαήµερο περιθώριο για ενστάσεις από την πλευρά των παραγωγών, ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις και να κλείσει η εξόφληση µέχρι το τέλος Ιουνίου. 

Βιολογικά: Οι µεγαλύτερες εκκρεµότητες αφορούν τα Βιολογικά, για τα οποία ακόµα δεν έχουν εγκριθεί οι πιστώσεις, µε τον προγραµµατισµό των αρµοδίων να τοποθετεί την 1η εκκαθάριση για όλες τις προσκλήσεις έως τέλη Ιουνίου.

Αυτόχθονες φυλές: Μαζί µε τα Βιολογικά, περί τα τέλη Ιουνίου δείχνει το πλάνο πληρωµών για την 1η εκκαθάριση στη ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.

Υπόλοιπα ενιαίας: Σε δύο πιστώσεις, µία µέσα στον Μάιο και µία µέσα στον Ιούνιο θα πληρωθούν υπόλοιπα βασικής, πράσινης ενίσχυσης και ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας.

Ειδική ενίσχυση των χοιροτρόφων: Μέσα στον Μάιο µεταφέρεται η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού στους 118 χοιροτρόφους µε 22.637 ζώα.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην  Agrenda που κυκλοφορεί

Μερική αποδέσμευση εγγυητικής για Σχέδια

Τη δυνατότητα να αποδεσμεύσουν την εγγυητική τους επιστολή με μία για μικρότερο ποσό, δίνει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους Σχεδίων Βελτίωσης που έχουν λάβει προκαταβολή. Η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε σε συνέχεια της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους
που έχουν λάβει προκαταβολή να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για δαπάνες που υπολείπονται της αξίας της προκαταβολής. Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει:

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τρεις αιτήσεις πληρωμής μέσω ΠΣΚΕ. «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ΥΑ 13158/28.11.2017 (ΦΕΚ 4302/Β/2017). Αν ο δικαιούχος έχει λάβει προκαταβολή, η πρώτη αίτηση πληρωμής οδηγεί σε αποδέσμευση της εγγυητικής όταν:

α) Έχει υλοποιηθεί εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ικανό ώστε το ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής ή

β) έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής αλλά η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από νέα η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής ή

γ) έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής
και ο υποψήφιος επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής».

Έτοιμη ΚΥΑ για ad hoc αποζημιώσεις σε προανθικό

«Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ενισχύσεις 20 εκατ. ευρώ για τις καλλιέργειες που ζηµιώθηκαν από τον παγετό σε προανθικό στάδιο την άνοιξη του 2021, συµπεριλαµβανοµένων και των βιοµηχανικών αχλαδιών, είναι έτοιµη και το επόµενο διάστηµα, µετά τις υπογραφές του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Θεόδωρου Σκυλακακη αναµένονται οι καταβολές των σχετικών ποσών». Αυτό ενηµέρωσε ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, το βουλευτή Λαρίσης της Ν∆ Μάξιµο Χαρακόπουλο, µε τον οποίο είχε συνάντηση, παρουσία παραγωγών βιοµηχανικού αχλαδιού από τον Τύρναβο. Σηµειωτέον διαβεβαιώσεις είχε δώσει πριν λίγο διάστηµα και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, για αποζηµιώσεις µέσω ειδικού ad hoc προγράµµατος για τις καλλιέργειες που επλήγησαν στο προανθικο στάδιο από τους διαδοχικούς παγετούς την άνοιξη του 2021.

Σχόλια (11)
Προσθήκη σχολίου

30-04-2022 19:32ΑΓΡΟΤΗΣ Γ

Δεν πήρα ούτε ένα euro από μεταβίβαση λόγω θανάτου.Με ειδοποίησαν τον Ιανουάριο ότι εγκρίθηκε και θα πληρωθώ στην επόμενη πληρωμή.Τετοια για μένα δεν υπήρξε.Τι θα φάω πως θα καλλιεργήσω δεν μοιάζει κανένα.Πληρωνω όλα όσα πρέπει ασφάλεια φόρους.Τωρα στέγνωσα.Δυστυχως απο κάποιους υπαληλισκους και κάποιους πολιτικάντηδες εξαρτάτε η ζωή μας.

Απάντηση

30-04-2022 16:41Agrotis

Ρε παιδιά ούτε ενίσχυση ζωοτροφών πήρα ούτε συνδεδεμένη αιγοπροβάτων και στα δύο μια δικαιολογία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν πληρώθηκα....οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι δεν πήραν λεφτά που πήγανε τα λεφτά?αντί να δώσουν στον κόσμο τα κόβουν και μετά λένε στήριξη των κτηνοτρόφων....μας έχουν πεταμένους στην άκρη ...πρωσοπικσ θα πουλήσω τα ζώα μου όλο το γάλα που βγάζω την ξερή περίοδο θα φύγει σε ζοωτροφες και θα χρεωθώ και περισσότερο..οπότε να δουλεύω και να πεινάω όχι κωλοπαιδα του υπουργείου

Απάντηση

30-04-2022 14:00Dimotris

Καλά να μας κάνουνε.Εμεις φταιμε που τους ψηφίζουμε.Ξερετε τι ποσοστό πήρανε από τους αγρότες;Για ψάξτε το λίγο να δείτε.

Απάντηση

29-04-2022 23:07Κυνηγός καραγκιόζηδων

Ρε καραγκιόζηδες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου, τι θα γίνει με τα ειδικά δικαιώματα. Από τον Φλεβάρη θέλατε τα μητρώα, πόσοι είμαστε, το πολύ πεντακόσια άτομα αλλά είστε ανίκανοι να μοιράσετε δύο γαιδάρων άχυρα. Παραιτηθείτε γελοίοι. Ούτε μια διαίρεση δεν είστε σε θέση να κάνετε. Για έλεγχο όμως ήρθατε 3 φορές. Να είχα λεφτά να σας κάνω μήνυση.

Απάντηση

29-04-2022 19:25Μαρια

37.000 κτηνοτρόφοι πήραν λεφτά για το γάλα. Οι υπόλοιποι 25.000 πότε θα πάρουν οεο??? Του χρόνου τέτοιο καιρό να φανταστώ στις εκλογές.... Στο agronews Κοιμόσαστε λίγο έως πολύυυυυ. Ντροπή στο κράτος και στην σελίδα . Γράψτε τα σωστά.....

Απάντηση

29-04-2022 19:08Παλαιός αγρηοτης

Ω ρε χρήμα με ουρά, όλα τα κιλά όλα τα λεφτά είπαμε!

Απάντηση

29-04-2022 14:05Νέος κτηνοτρόφος

Δεν έχω πάρει ούτε ευρώ με έχουν μετρήσει από Φλεβάρη όλα κομπλέ ,ραβασάκι εφκα 1200 χωρίς να έχω πάρει φράγκο και με ζωοτροφές στο θεό,τα παιδιά έχουν καλό προγραμματισμό αλ(εννοώ τα παιδιά στη Βουλή γιατί αυτοί στο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν)

Απάντηση

29-04-2022 14:05Γρηγορης Ματθαιουδακης

Με τις μεταβιβάσεις του 21 τι γίνεται.. Θα μας πει κανείς

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

29-04-2022 13:17Αγροτης

Ρε άντε κάντε καμία δουλειά.αρκετα μας δουλέψατε φτάνει.ψευτες ρουφιάνοι και δοσιλογοι

Απάντηση

29-04-2022 12:55Γιώργος

Καλημέρα για της δασωσεις δεν ακούγεται τίποτα? Ειχαν πει μετά της 15 Απριλίου?

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία