Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Ψηφίστηκε η τροπολογία για την προκαταβολή 60% ζημιών Γενάρη

Προκαταβολές της τάξης του 60% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες κυρίως εσπεριδοειδών σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα από το πέρασμα της «Ελπίδας» από 24 έως 31 Ιανουαρίου 2022 προβλέπε ιτροπολογία που ενσωματώθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 3) και ψηφίστηκε με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή.

pagetos_mantarinia

637
0

Η εν λόγω τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με την αιτιολογική της αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες για τις ζημιές που υπέστησαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα μέσω του ΕΛΓΑ. Επίσης ρυθμίζονται και τα ζητήματα που αφορούν στους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη σχετική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η πληρωμή αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός  του Μαΐου, ενώ στη συνέχεια έως 30 Ιουνίου αναμένονται τα πλήρη πορίσματα των εξατομικευμένων ελέγχων για να ακολουθήσει η εξόφληση.

Η τροπολογία έλαβε θετική ψήφο από τη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και «Ελληνική Λύση». Το ΚΚΕ και «Μέρα25» δήλωσαν «παρών».

Ολόκληρο το σχετικό άρθρο 3 της τροπολογίας:

Μέτρα αποκατάστασης των ζημιών σε καλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό

  1. Ειδικά για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» από την 24η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 2022, σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής Φύσης του στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. Ι του άρθρου ΙΙ, της παρ. 2του άρθρου 12 και της παρ. Ι του άρθρου 15 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), της παρ. Ι του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1669), των παρ. Ι και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1669), καθώς και των παρ. 2,3,5 και 6 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1239).
  2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου Ι της υπ αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής Προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.
  3. Αποκλειστικά για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων:

α. Οι ώρες της απασχόλησης, καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α1 της υποπαρ. 2 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.

β. Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι τις 22:00, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ αρ. 287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (8’ 1163).

  1. Οι Παρ. Ι έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. Ι και για τον σκοπό αυτό και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ής Ιουνίου 2022.

Ολόκληρη η τροπολογία με το σχετικό άρθρο 3  διαθέσιμη εδώ

Σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

«Ψηφίστηκε η τροπολογία για τον παγετό του Ιανουαρίου 2022-  Για πρώτη φορά καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε 4 μήνες

Η κυβέρνηση κάνει πράξη τη δέσμευσή της για άμεση αποζημίωση των πληγέντων από τον παγετό του Ιανουαρίου 2022 και για πρώτη φορά παραγωγοί αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον ΕΛΓΑ να καταβάλει προκαταβολή έως  60% για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» (από την 24η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 2022), στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι απασχολούμενοι σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022», καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

Η τροπολογία έλαβε θετική ψήφο από τη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και «Ελληνική Λύση». Το ΚΚΕ και «Μέρα25» δήλωσαν «παρών»».

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία