Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Δύο πληρωμές τον Ιούνιο για τελικές εκκαθαρίσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ

Χωρίς τη µεγάλη πληρωµή που δροµολογούνταν για τον µήνα φαίνεται πως θα βγει ο Μάιος, µε τον προγραµµατισµό των πιστώσεων προς τους αγρότες να αλλάζει ακόµα µια φορά και να µετατίθεται για…. αργότερα.

6_pin_80

Ελένη Δούσκα

20245
12

Μάλιστα, σύµφωνα µε τς τελευταίες πληροφορίες από τους αρµόδιους των πληρωµών, αναµένονται τώρα δύο µεγάλες πιστώσεις µέσα στον Ιούνιο, η µία περί τα µέσα του µήνα και η δεύτερη προς το τέλος του µήνα.

Όπως αναφέρεται, οι αγρότες έχουν λαµβάνειν περίπου στα 130 µε 140 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν αφενός την εξόφληση των προγραµµάτων της περσινής χρονιάς (Νιτρικά, Βιολογικά, Σπάνιες Φυλές, Κοµφούζιο κλπ), υπόλοιπα εξισωτικής µετά από τις ενστάσεις (για τις οποίες ακόµα δεν έχει ανακοινωθεί σχετική προθεσµία υποβολής), οι υπόλοιπες συνδεδεµένες για τους κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα χωρίς γη, την κορινθιακή σταφίδα, το ρύζι και τους µεταξοσκώληκες, αλλά και όλες οι εκκρεµότητες για τη βασική ενίσχυση, το πρασίνισµα, τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, το Εθνικό Απόθεµα και οι κοµµένοι της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος.

Επί της ουσίας, σε αυτή τη φάση και ένα µόλις µήνα πριν τη λήξη της προθεσµίας για την εξόφληση των εκκρεµοτήτων της περσινής ενιαίας, οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούν στους τελευταίους ελέγχους. Μάλιστα, η πρόσφατη τροποποιητική εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι «δεν γίνονται αποδεκτές όσες ενστάσεις αφορούν λανθασµένα υποβληθέντα στοιχεία στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή εκ νέου τροποποίηση των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης. Όπως αναφέρεται στο επίσηµο έγγραφο, «Αν από τον ισχυρό νοµικό τίτλο προκύπτει ότι πράγµατι ήταν στην κατοχή του αιτούντα την 31/5 του έτους αιτήσεων τότε η ένσταση δύναται να γίνει αποδεκτή κατά την κρίση του ελεγκτή».

Επίσης, σηµειώνεται ότι διαφορές µεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεµαχίου, αλλά αντιµετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, µετά από διερεύνηση που θα έχει ως κριτήριο την επιλεξιµότητα του αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλέον πρόσφατες διαθέσιµες δορυφορικές εικόνες ή και την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις καταγγελίες περί Εθνικού Αποθέµατος, η υπ’ αριθ. 85112/27-7/2015 εγκύκλιος τροποποιείται ως εξής:

4) Στην παράγραφο 5.2.1. Ειδικός διοικητικός έλεγχος καταγγελιών

Α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, η ταυτοποίηση θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, όταν η συνολική έκταση του αγροτεµαχίου ή των αγροτεµαχίων που δηλώνονται µε ένα ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ, είναι µικρότερη ή ίση µε την έκταση της εγγραφής ακινήτου στην βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης µε τον ίδιο ΑΤΑΚ, κατόπιν εφαρµογής επί αυτής του ποσοστού συνιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. ∆ιαφορές µεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεµαχίου, αλλά αντιµετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών.

Β. Για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια, α) Εφόσον το µισθωτήριο είναι ηλεκτρονικής µορφής, ελέγχεται εάν αντιστοιχεί στο Υπόδειγµα που περιγράφεται στο θεσµικό πλαίσιο της ΑΑ∆Ε. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής κρίνει ότι το µισθωτήριο είναι παραποιηµένο ή έχει αµφιβολίες σε σχέση µε την γνησιότητα του, δύναται να ενηµερώσει το µισθωτή ώστε να το προσκοµίσει εκ νέου και β) η µίσθωση ενός αγροτεµαχίου από εκµισθωτή που κατέχει ποσοστό µικρότερο του 50% σε αγροτεµάχιο συνεπάγεται τον διοικητικό µηδενισµό της έκτασης του αγροτεµαχίου 10%.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Μετά το ΦΕΚ, πληρωμή για ζημιές στο προανθικό

Μετά από 14 μήνες εκδόθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ με αριθμ.801/132522 που προβλέπει αποζημιώσεις με ad hoc πρόγραμμα περίπου 20 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω παγετού σε δενδρώδη, ακρόδρυα (κεράσια, βύσσινα, αχλάδια και καρύδια) στο προανθικό στάδιο που αφορούν απώλεια παραγωγής έτους 2021. Η πληρωμή τους αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Οι εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν παραγωγούς Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Κοζάνης, Πέλλας, Μαγνησίας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας των οποίων οι καλλιέργειες όψιμων κερασιών, βύσσινων στην ρκαδίας, μήλων στις ΠΕ Αρκαδίας, Γρεβενών, Κοζάνης, αχλαδιών όψιμων (βιομηχανικών) στη Λάρισα, καρυδιών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας παρουσίασαν μείωση παραγωγής το έτος 2021, ως αποτέλεσμα συνεχών παγετών, το χρονικό διάστημα 15.02.2021 - 20.4.2021. Τα κατώτατα όρια ζημιών, πέρα από τα οποία είναι δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις καθορίζονται ως εξής:

Όταν η ζημιά επέρχεται στη γεωργική παραγωγή, το σχετικό κατώτατο όριο απωλειών 30%, καθορίζεται στο επίπεδο της ευρύτερης περιοχής (ΠΕ) με βάση τη μέση παραγωγή του εν λόγω είδους το εν λόγω έτος, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών.

Επιπλέον βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι η μείωση παραγωγής, που οφείλονται στους παγετούς της περιόδου 15/2-20/4/2021, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, 30%, των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Μειωμένη 12 ευρώ η συνδεδεμένη συμπύρηνου

Ένα µήνα µετά την πληρωµή τους, κι ενώ ήδη έχουν αναρτηθεί και τα αποτελέσµατα των ενστάσεων και του ελέγχου µέσω τηλεπισκόπησης, δηµοσιεύτηκαν στη ∆ιαύγεια οι σχετικές αποφάσεις µε το ύψος των ενισχύσεων των συνδεδεµένων για το συµπύρηνο ροδάκινο προς χυµοποίηση, τα πορτοκάλια για χυµό και τη βιοµηχανική ντοµάτα. Ειδικότερα, η συνδεδεµένη ενίσχυση του 2021 για τα συµπύρηνα ροδάκινα ορίζεται στα 20,5 ευρώ το στρέµµα, παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση από
το ποσό των 32,4 ευρώ το στρέµµα το 2020.

Αντίστοιχα, ελαφρά µειωµένη είναι και η ενίσχυση στη βιοµηχανική ντοµάτα, που καθορίζεται στα 61,8 ευρώ το στρέµµα από τα 62,8 ευρώ για το έτος ενίσχυσης 2020. Εξαίρεση, τα πορτοκάλια προς χυµοποίηση των οποίων η συνδεδεµένη αυξήθηκε στα 62 ευρώ το στρέµµα από τα 58 ευρώ που ήταν πέρυσι.

 

Σχόλια (12)
Προσθήκη σχολίου

08-06-2022 08:57Δημήτριος

Τρία χρόνια περιμένουμε την Κοροενισχειση στά καπνά ο Βορίδης το ανακοίνωσε μάς κοροϊδεύουν ο κόμπος έφτασε στο χτένι παρατίθεται αφού δεν μπορείτε να κυβέρνησετε έχετε καταντήσει αηδία

Απάντηση

05-06-2022 22:29ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΟΙ ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου στο "έλεος του Θεού". Ανεμοθύελλα 2021 ακόμα περιμένουν την προκαταβολή.Πού είναι "κρυμμένοι" οι άρχοντες; Μετά΄το "πέρας της εορτής"θα "κόπτονται" για το ποιος ενήργησε...

Απάντηση

30-05-2022 21:39Δημητρης

Ήθελα τότε που πάτε και περνεται τους μισθούς σας να σας λένε όχι αυτή την Παρασκευή την άλλη μπορεί,,; Δεν είμαστε σίγουροι. Βρε παλιοτομαρα λίγο φιλότιμο .

Απάντηση

29-05-2022 12:41Κυνηγός καραγκιόζηδων

Βρε αρχιλαμόγια, ρε καραγκιόζηδες πολυτελείας, πότε θα πληρώσετε τα ειδικά ρε ντροπές της στέπας; Πόση υπομονή πρέπει να κάνουμε για να μπορέσετε να κάνετε μια διαίρεση!

Απάντηση

29-05-2022 07:52Βρακάς Γεώργιος

Πολύ δούλεμα από την Agronews, μας ταΐζετε κουτόχορτο και μας πουλάτε ελπίδα. Μας παραμυθιασατε ότι τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη θα γίνει εκκαθάριση της ενιαίας. Μετά πήγαμε αρχές Απρίλη ή Μ. Εβδομάδα, μετά τέλη Απριλίου, μετά, ειπατε μέχρι 15 Μαΐου. Μετά πάλι, τέλη Μαΐου. Σήμερα ανεβάσατε το ανωτέρω. Τσιράκια της κυβέρνησης κοιτάτε να μας κρατάτε κοιμισμένους. Ντροπή σας, είστε αναξιόπιστοι.

Απάντηση

28-05-2022 23:57Ηλιαs

me posi eykolia mirazoyn lefta sta kanalia kai tis efimerides kai stis tsepes ton agroton den ftanoyn pote to mono poy erxete stous agrotes ton telefteo kairo einai logariazmoi gia exoflisi dropi sas

Απάντηση

28-05-2022 20:12Papanikolaou andreas

Κουλί δεν θέλατε,,,πάρτε των

Απάντηση

28-05-2022 18:50Γιώργος

https://www.agronews.gr/pliromes/198739/etoima-gia-pistosi-ta-nitrika-mehri-telos-maiou-akolouthei-diorthotiki-tsek/ https://www.agronews.gr/pliromes/198600/p1-edos-tou-maiou-ekkathariseis-eniaias-kai-aponitropoiisi-iounio-i-exoflisi-gia-draseis-viologikon/ https://www.agronews.gr/pliromes/190172/me-exoflisi-nitrikon-anoigei-o-kuklos-pliromon-akolouthoun-sundedemenes/ Η ξεφτίλα σας δεν έχει όριο. Ρεκόρ όλων των εποχών, σε όλα τα χρόνια των προγραμμάτων νιτρικών να γίνει εξόφληση Ιούνιο.ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.

Απάντηση

28-05-2022 18:49Γιωργος

https://www.agronews.gr/pliromes/198739/etoima-gia-pistosi-ta-nitrika-mehri-telos-maiou-akolouthei-diorthotiki-tsek/ https://www.agronews.gr/pliromes/198600/p1-edos-tou-maiou-ekkathariseis-eniaias-kai-aponitropoiisi-iounio-i-exoflisi-gia-draseis-viologikon/ https://www.agronews.gr/pliromes/190172/me-exoflisi-nitrikon-anoigei-o-kuklos-pliromon-akolouthoun-sundedemenes/ Η ξεφτίλα σας δεν έχει όριο. Ρεκόρ όλων των εποχών, σε όλα τα χρόνια των προγραμμάτων νιτρικών να γίνει εξόφληση Ιούνιο.ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.

Απάντηση

28-05-2022 18:38Ηλίας.γ

Τι σχόλιο να κάνεις με τους φτωχομεσαιους αγρότες δεν ασχολείται κανείς με το πώς τα βγάζουν πέρα

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία