BACK TO
TOP
Πληρωμές

Τρίζουν… τα πιάτα μετά τις τελευταίες πληρωμές ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Μικροπιστώσεις, υπόλοιπα παλαιότερων ετών και κάποιες ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού που ακόµα εκκρεµούν προς τους αγρότες περιλαµβάνει το πλάνο πληρωµών για το επόµενο δίµηνο, αφού µέσα στην εβδοµάδα έκλεισαν οι εξοφλήσεις των άµεσων ενισχύσεων και των προγραµµάτων του έτους 2021.

6_pin_13

Ελένη Δούσκα

5
36

Οι πιστώσεις των υπολοίπων του τσεκ της περσινής χρονιάς, συνολικού ποσού 69 εκατ. ευρώ, ξεκίνησαν τελικά µε µία µέρα καθυστέρηση, για να ακολουθήσουν τα προγράµµατα, µε ποσό περίπου στα 50 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρώτης εξόφλησης.

Αιτία της καθυστέρησης οι αντιδράσεις ενός κρίσιµου πυρήνα στελεχών της διοίκησης, ο οποίος προτιµούσε να παίρνει εντολές από το κονκλάβιο των τεχνικών συµβούλων, παρά να υπακούει στο δηµόσιο συµφέρον. Βασικό εµπόδιο το θέµα που πηγάζει από το Εθνικό Απόθεµα και τα αιτήµατα που σχετίζονται µε ορεινά βοσκοτόπια και δικαιώµατα χωρίς ζώα. Με εντολές του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά προς τους διοικούντες του Οργανισµού Πληρωµών σχετικά µε την τακτική που έπρεπε να ακολουθηθεί, να σηµειωθεί ότι σε σύνολο 2.500 περιπτώσεων έκδοσης δικαιωµάτων µόνο 900 είναι αυτές που πληρώθηκαν, ενώ  οι υπόλοιπες 1.600 θα παραµείνουν σε εκκρεµότητα µέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να πιστοποιηθεί η πραγµατική κατάσταση. Το θέµα είναι ότι η εν λόγω εκκρεµότητα που ξεκινάει από το 2018 και φθάνει στο σήµερα και σε κάποιες εκδοχές της έχει ήδη πάρει το δρόµο της δικαιοσύνης, δείχνει να αποτελεί την «µεγάλη αµαρτία» και ταυτόχρονα τελευταίο χαρτί πίεσης της λεγόµενης «δυναστείας του ΟΣ∆Ε» προς την σηµερινή ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάποιοι επιχειρούν, απ’ ότι φαίνεται, να «λερώσουν» τον κ. Γεωργαντά µε τις δικές τους… υπόγειες διεργασίες. Η άρνηση του ωστόσο να υπογράψει µε κλειστά µάτια τις συγκεκριµένες απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθεµα, δείχνει ακριβώς την απόφασή του να µην καταστεί «όµηρος» της προηγούµενης κακοδιαχείρισης και των χαριστικών πράξεων σε µέλη και φίλους της… δυναστείας.

Από δω και πέρα, εκτός από µεµονωµένες περιπτώσεις οι οποίες όταν θα λύνονται θα βγαίνει παρτίδα πληρωµής, οι αγρότες έχουν να περιµένουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, που δροµολογείται για τον Σεπτέµβριο και τη δεύτερη εκκαθάριση για τα προγράµµατα που γίνεται τον Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν την πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ.  

Ειδικότερα, σχετικά µε τις άµεσες ενισχύσεις του 2021, να σηµειωθεί ότι καταβλήθηκαν 43,5 εκατ. ευρώ για εξόφληση βασικής και πράσινης ενίσχυσης και γεωργών νεαρής ηλικίας, 7,3 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένη ρυζιού, 4,5 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένη κορινθιακής σταφίδας και 3 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους χωρίς γη.

Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα από τα προγράµµατα της περσινής χρονιάς, οι παρτίδες πληρωµής για την πρώτη εκκαθάριση «κόπηκαν» κατά το προβλεπόµενο, όπως ορίζει ο κοινοτικό κανονισµός την Πέµπτη 30 του µήνα, ωστόσο η ολοκλήρωση των πιστώσεων «έτρεξε» σταδιακά και χρειάστηκε και το Σαββατοκύριακο. Σε επόµενη φάση, πάντως, οι δικαιούχοι παραγωγοί καλούνται σε υποβολή ενστάσεων από την Τρίτη 12 Ιουλίου και µέχρι τη ∆ευτέρα 18 Ιουλίου για τη Βιολογική γεωργία και Κτηνοτροφία, τις Σπάνιες φυλές, τη Ζιζανιοκτονία ορυζώνων και µέχρι τη ∆ευτέρα 25 Ιουλίου για τον αµπελώνα Θήρας, τον Ελαιώνα Άµφισσας.

Να σηµειωθεί -όπως αναφέρεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ- ότι «µε την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί µπορούν να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλµάτων που αφορούν τα παραστατικά συµµόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρηµάτων. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδοµένων στη µηχανογραφική βάση µέσω της οποίας πραγµατοποιούνται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι».

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.08 “Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 4197/20.04.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β’/4.5.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014- 2020» όπως τροποποιημένη κάθε φορά ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2021. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 405.138,14€ που αφορά σε 1.659 δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, 758.918,47€ που αφορά σε 3.162 δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης και 1.471.196,37€ αφορά σε 4.961 δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της εκκαθάρισής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.


Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακοίνωση σχετικά με την 1η εκκαθάριση πληρωμής

αιτήσεων δικαιούχων της Δράσης 10.1.4 του Μ 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα” του Π.Α.Α. 2014-2020 για το έτος 2021

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ.1013/95296/13.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ: 3256/Β΄/2017) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον Οργανισμό, ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών 1ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021. Το ποσό ανέρχεται σε 12.419.758,07 € αφορά σε 3.978 δικαιούχους και τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/#/login).

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ανωτέρω Απόφασης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή στην ανωτέρω διαδικτυακή εφαρμογή που υποστηρίζει το Μέτρο, αρχής γενομένης την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022. Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων που έχουν προκύψει κατά τον υπολογισμό πληρωμής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Επισημαίνεται αφενός πως για όσους παραγωγούς δεν υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή δε θα πραγματοποιηθεί εκ νέου υπολογισμός πληρωμής κατά το επόμενο στάδιο πληρωμής 1ης εκκαθάρισης 2021 μετά τις ενδικοφανείς προσφυγές, και αφετέρου ο έλεγχος των ευρημάτων υλοποιείται αποκλειστικά με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων και δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. “Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.”.

Καταβολή ενισχύσεων Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» έτους 2021

Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή της ενίσχυσης σε δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2021, όπως απεικονίζονται στους πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) που γνωστοποιήθηκαν από το Υπ. Α.Α.& Τροφίμων στις 17.12.2021. Το συνολικό πόσο και για τα τρία (3) υπομέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 8.552.089,72 ευρώ και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

 Ειδικότερα, για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 6.765.321,99 ευρώ σε 18.771 δικαιούχους, για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 1.590.630,79 ευρώ σε 9.493 δικαιούχους και για το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» καταβλήθηκε το ποσό των 196.136,94 ευρώ σε 1.128 δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι, συνεχίζονται επιπλέον μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2021 με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της υπ' αριθ.562/93601/25.04.2019 ΥΑ (ΦΕΚ1641/Β΄/13.05.2019), οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την 12.07.2022 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 25.07.2022. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Λεπτομέρειες υποβολής θα κοινοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ενημέρωσή τους, σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη». Η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται μέσω του https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/. Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο : https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf .

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν λάβει κωδικό για εφαρμογές ή για την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ή για τα Μέτρα 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Εγγραφή στο ΜΑΑΕ έως 15 Ιουλίου για αποζημιώσεις από φωτιές

Αίτηση εγγραφής έως και τις 15 Ιουλίου καλούνται να καταθέσουν όσοι αγρότες δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), με τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2020, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων τους από τις πυρκαγιές του έτους 2021.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία εγγραφής, δηλαδή, η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιμη στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η είσοδος στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet). Οι επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν τη σχετική βεβαίωση θα μπορούν να εξυπηρετούνται, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Οι ενδιαφερόμενοι
για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ελέγχων (ΤΑΑΕ).

Μειωμένες οι ενισχύσεις γάλακτος στο Αιγαίο

Περίπου 30 λεπτά παρακάτω από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα καθορίστηκαν οι ενισχύσεις για το έτος 2021 ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόµενου στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης. Πρόκειται για ποσά που πληρώθηκαν οι παραγωγοί µέσα στην εβδοµάδα.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια», το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

  • σε 52,37 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού γάλακτος από 55,03 ευρώ πέρυσι
  • σε 59,86 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αίγειου γάλακτος από 62,90 ευρώ πέρυσι
  • σε 82,31 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο πρόβειου γάλακτος από 86,48 ευρώ πέρυσι.
Σχόλια (36)
Προσθήκη σχολίου

20-03-2023 03:02Meepeable

Monitor Closely 1 fluoxetine increases levels of zotepine by decreasing metabolism <a href=https://lasix.beauty>does lasix lower potassium</a>

Απάντηση

04-07-2022 22:06Δημήτρης

Καλησπέρα, μήπως έχει κάποιος εικόνα πότε θα δούμε εκείνα τα χρήματα από τά βιολογικά;; Επειδή επίσημα έχουμε χορτάσει χρήμα αλλά πρακτικά κλείνουμε το ρήμα πεινάω!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

03-07-2022 13:32Αντώνης

Μάγκες, οι εκλογές είναι κοντά. Ρίξτε τους τέτοιο μαύρισμα, ώστε να το θυμούνται τα επόμενα 100 χρόνια.

Απάντηση

03-07-2022 10:36Δημήτρης

Αν νομίζουμε ότι τα 12,39,45€ είναι ενίσχυση τότε κάτι δεν πάει καλά.. καλημέρα σάς...

Απάντηση

03-07-2022 09:50ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΤΖΟΥΡΑΚΗΣ

Απατεώνες, φράγκο δε δίνουν τα ρεμάλια, έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία κι αυτούς τους ενδιαφέρουν οι φίλοι τους επιχειρηματίες πως θα γίνουν πλουσιότεροι. Θα τα πούμε σύντομα στις κάλπες άχρηστοι προδότες.

Απάντηση

02-07-2022 18:34Γιωργοσ

Για πια προγράμματα τ 21 μιλάτε? Κανεις δεν έχει πληρωθεί

Απάντηση

02-07-2022 17:08Νικόλ

Μόνο πρασινισμα μπήκε στην Κρήτη, απ'όσους έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Ούτε υπόλοιπα νεαρών αγροτών, ούτε βασική, ούτε εξισωτική. Κλεφτρονια του κερατά, θα τα πούμε στις κάλπες

Απάντηση

02-07-2022 16:27Περικλής

Βιολογικά τίποτα ακόμα.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

02-07-2022 16:06ΗΛΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΒΟΙΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

02-07-2022 15:45Ζωή

Ρε παιδιά εδώ Λάρισα δεν μπήκε η βασική.σε εσάς μπήκε στους υπόλοιπους γιατί μέσα λένε ότι μπήκαν όλα

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα