BACK TO
TOP
Πληρωμές

Ώρα συμβάσεων για να κλειδώσει το πριμ των δικαιούχων στα Βιολογικά

Με εκκρεµότητα µόνο ορισµένες µικροδιορθώσεις και την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που κατά το σύνηθες τοποθετείται για µετά τα µέσα Σεπτεµβρίου, έκλεισαν επί τοις ουσίας οι πιστώσεις για την ενιαία της περσινής χρονιάς.

6_pin_86

Ελένη Δούσκα

20
7

Ώρα συμβάσεων για να  κλειδώσει το πριμ στα  Βιολογικά, μέχρι τις 21  Ιουλίου η υπογραφή με  φορέα πιστοποίησης

Την ίδια ώρα µέχρι τις 25 Ιουλίου έχουν περιθώριο οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε ενστάσεις επί των περσινών προγραµµάτων, προκειµένου να βγει µια δεύτερη «µικρή» εκκαθάριση µέσα Οκτωβρίου. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι και όλα στρέφονται τώρα στη νέα χρονιά. Όσον αφορά τα προγράµµατα ξεκίνησαν ήδη οι απαραίτητες διαδικασίες για το 2022. Οι εντάξεις του φετινού Ιουνίου και Ιουλίου, που αφορούν 57.000 δικαιούχους σε Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και µελισσοκοµία και 8.000 παραγωγούς στην Απονιτροποίηση, πρόκειται να πληρωθούν στα τέλη Νοεµβρίου, το αργότερο αρχές ∆εκεµβρίου.

Για την ώρα, πάντως, σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας  οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι στα Βιολογικά θα πρέπει να συνάψουν σύµβαση µε οργανισµό πιστοποίησης µέχρι και τις 21 Ιουλίου και µε σύµβουλο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου.

Ειδικότερα, α) οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι θα πρέπει να καλύπτονται από νόµιµη σύµβαση µε σύµβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Αυτό σηµαίνει ότι η σύµβαση αυτή θα συνοδεύεται από το πτυχίο και τη βεβαίωση µέλους του ΓΕΩΤΕΕ σε περίπτωση που ο σύµβουλος είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή από το πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου σε περίπτωση που ο σύµβουλος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ και οι δικαιούχοι οφείλουν να την καταθέσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόµενη από την Έναρξη Επιτηδεύµατος/Εργασιών του συµβούλου, µέσω του ΠΣ εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία Απόφασης Ένταξης όπως αυτό ορίζεται  στο άρθρο 8 της αρ. 2916/374421 απόφασης, δηλαδή µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2022.

Στην περίπτωση που οι ίδιοι οι δικαιούχοι είναι κάτοχοι πτυχίου των εν λόγω κλάδων  υποχρεούνται, να καταθέσουν επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου τους και τη βεβαίωση µέλους του ΓΕΩΤΕΕ σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή από το πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ, στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, µέσω του ΠΣ, εντός τριών(3) µηνών από την ηµεροµηνία Απόφασης Ένταξης όπως αυτό ορίζεται  στο άρθρο 8 της αρ. 2916/374421, απόφασης, δηλαδή µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2022.

β) Οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι των ∆ράσεων 11.1.1 και 11.1.2 των εν λόγω αποφάσεων ένταξης υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της εν λόγω απόφασης ένταξης δηλαδή µέχρι και τις 21 Ιουλίου 2022.

Εκτός ενισχύσεων χοιροτροφικές µονάδες λόγω τεχνικών λαθών

Την παρέµβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων, ώστε να αποκατασταθούν αδικίες προς χοιροτροφικές µονάδες που έµειναν εκτός κρατικών ενισχύσεων, παρά την εµπρόθεσµη δήλωση ΟΣ∆Ε, επειδή υπέβαλλαν καθυστερηµένα την απογραφή στις αρµόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες. Όπως τονίζεται σε επιστολή, προς το ΥΠΑΑΤ, που υπογράφει ο πρόεδρος του Γ.Α.Σ. Ιωαννίνων «Ένωση αγροτών» Θεοχάρης Λιούρης «παρά την τροποποίηση της ΚΥΑ που κάλυψε τους παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση ΟΣ∆Ε αλλά αντίθετα µια µικρή οµάδα 18 χοιροτρόφων δεν έλαβε την ενίσχυση διότι είχε υποβάλει εµπρόθεσµα τη δήλωση ΟΣ∆Ε αλλά όµως υπέβαλε καθυστερηµένα την απογραφή στις αρµόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες».

Τέλη Ιουλίου οι πρώτες αποζημιώσεις για προανθικό 

Περί τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η πληρωμή των αποζημιώσεων σε καλλιέργειες που επλήγησαν από τον παγετό Άνοιξη 2021, μετά την ψήφιση νομοσχεδίου, με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο ενσωματώθηκε και τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η τροπολογία αφορά τη δυνατότητα προκαταβολών αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για καλλιέργειες που επλήγησαν από τον παγετό «Άνοιξη ‘21» και οι οποίες ευρίσκοντο στο προανθικό στάδιο και το συνολικό ποσό υπολογίζεται σε περίπου
23 εκατ. ευρώ.

Με την ίδια τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στον ΕΛΓΑ να καταβάλλει προκαταβολές πέραν του αρχικώς προβλεπομένου 40% επί της ζημιάς. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του θα μπορεί πλέον, ύστερα από την υπερψήφιση της τροπολογίας,
να καθορίσει το ύψος της προκαταβολής που θα καταβληθεί στους πληγέντες παραγωγούς.

Όπως διαβεβαίωσε τη Βουλή ο κ. Γεωργαντάς, δεδομένου ότι έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα πορίσματα για τις ζημιές, η πληρωμή των προκαταβολών, υπολογίζεται να ξεκινήσει περί τα τέλη Ιουλίου.

«Η κυβέρνηση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΕΛΓΑ δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να αποζημιώσει τους αγρότες που έχουν υποστεί ζημιά στο προανθικό στάδιο. Κι αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΛΓΑ», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Γ. Γεωργαντάς αναφερόμενος στην αναγκαιότητα υπερψήφισης της τροπολογίας.

Έως 25 Ιουλίου ενστάσεις για άγρια ορνιθοπανίδα

Ολοκληρώθηκαν αισίως και οι προβλεπόµενοι έλεγχοι και ο υπολογισµός πληρωµής της πρώτης εκκαθάρισης για το έτος εφαρµογής 2021 και για τη ∆ράσης 10.1.1 - Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας, µε ποσό που ανέρχεται στα 86.437,21 ευρώ και αφορά 685 δικαιούχους παραγωγούς πανελλαδικά. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή µέχρι και τη ∆ευτέρα 25 Ιουλίου, προκειµένου να προχωρήσουν σε διόρθωση προφανών σφαλµάτων που αφορούν τα παραστατικά συµµόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρηµάτων που έχουν προκύψει κατά τον υπολογισµό πληρωµής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδοµένων στη µηχανογραφική βάση µέσω της οποίας πραγµατοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστηµα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Σχόλια (7)
Προσθήκη σχολίου

20-07-2022 15:59Χρυσουλα

Τα αρχιδια της νέας Δημοκρατίας δεν δίνουν λεφτά! Ένας Καραμανλής ήταν για τους αγρότες ! Και ο λιβάνος τσόκαρο ειναι

Απάντηση

18-07-2022 10:52Eleos apeteones

Δηλ ο φορέας πιστοποίησης δεν μπορεί να δώσει συμβουλές πρέπει να πληρώσουμε και άλλους? Μιλάμε ξεκάθαρα για συντεχνία που πίνει το αίμα του αγροτη....

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

18-07-2022 10:17ΑΓΡΟΤΗΣ

Τελικά όλα παγίδα είναι να νομίζει ο αγρότης ότι παίρνει και να του τα τραβάνε όλοι από τριγύρω σιγά σιγά και στον αγρότη να μείνει η δουλειά και τα χρέη

Απάντηση

18-07-2022 09:06Simvoyles apo ta lidl

Ποιο σύμβουλο ρε αλητες ,τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για ζητώ μουλάρια γαμω τις συντεχνίες σας...

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα