Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Με βάση τα τιμολόγια και με ανώτατο συντελεστή, 60 εκατ. επιστροφή ΕΦΚ

Με ανώτατο όριο θα προσδιοριστούν οι προβλεπόµενες ποσότητες κατανάλωσης πετρελαίου ανά στρέµµα ή εκτροφή µε βάση τις οποίες θα υπολογιστεί η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, που περιµένουν τις επόµενες µέρες οι αγρότες.

6_pin_88

Ελένη Δούσκα

25970
26

Με βάση τα τιμολόγια και με σαφή ανώτατο συντελεστή τα 60 εκατ. ευρώ στο αγροτικό πετρέλαιο που αργεί

Μέχρι και το 2016 οπότε και καταργήθηκε η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου, ο σχετικός πίνακας προέβλεπε ετήσια κατανάλωση (πχ. 16 λίτρα ανά στρέµµα στο σιτάρι), ενώ τώρα γίνεται λόγος για εξαµηνιαία κατανάλωση. Μένει να φανεί λοιπόν πως θα διαµορφωθούν οι σχετικοί συντελεστές και το λογικό είναι να µην υπάρχει µια διαίρεση δια δύο στα νούµερα που προβλέπονται (βλ. πίνακα) ενώ πρέπει να γίνει σαφές ότι ο πίνακας αυτός εξυπηρετεί το ανώτατο όριο. 

Από ‘κει και πέρα, σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται µε βάση το σύνολο του κόστους για την αγορά πετρελαίου από την αρχή του έτους έως και τις 30 Ιουνίου 2022 και µε ανώτατο όριο συντελεστή ανά στρέµµα για κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί στη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2021. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣ∆Ε και για το έτος 2022 από τους δικαιούχους, ώστε να διασφαλισθεί ότι υπάρχει καλλιέργεια και κατά την τρέχουσα περίοδο. Να σηµειωθεί ότι το κόστος του µέτρου στήριξης, εκτιµάται στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ περί τα τέλη Νοεµβρίου αναµένεται να ακολουθήσει νέος υπολογισµός για την επιστροφή του ΕΦΚ, που θα αφορά την αγορά αγροτικού πετρελαίου από τον Ιούνιο και µετά.

Εν τω µεταξύ, από το µέτωπο των πληρωµών, µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να τακτοποιηθεί η εκκρεµότητα προς τους κτηνοτρόφους µε το 2% του τζίρου για όσους δεν πληρώθηκαν και µε την προϋπόθεση ότι προχώρησαν στην εγγραφή τους στο ΜΑΑΕ µέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά και η α’ δόση των 8.462 Νέων Αγροτών σε οχτώ Περιφέρειες της χώρας, µετά την έγκριση πίστωσης των 223,37 εκατ. ευρώ.

Μετά από αυτά, οι αγρότες έχουν να περιµένουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, που δροµολογείται για µετά τα µέσα Σεπτεµβρίου και τη δεύτερη εκκαθάριση για τα προγράµµατα που γίνεται τον Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν την πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης της νέας χρονιάς. Αντίστοιχα, µετά το καλοκαίρι και έως τον Οκτώβριο δροµολογούνται οι πληρωµές για εκείνους τους Νέους Αγρότες που θα δικαιωθούν από τις ενστάσεις.

Στο τρίµηνο η σύµβαση µε τον σύµβουλο για τα Βιολογικά

Οδηγίες για τις συµβάσεις µε συµβούλους που υποχρεούνται να προσκοµίσουν εντός τριµήνου από την απόφαση ένταξης όλοι οι δικαιούχοι Βιολογικής Γεωργίας του 2022, εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ. Στη σχετική εγκύκλιο, ενηµερώνονται συγκεκριµένα οι δικαούχοι πως:

  1. Οφείλουν κατ’ έτος να καλύπτονται από νόµιµη σύµβαση µε σύµβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η σύµβαση θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ, συνοδευόµενη από την Έναρξη Επιτηδεύµατος/Εργασιών του συµβούλου εντός τριών (3) µηνών:

α) Από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων µετά την ολοκλήρωση της πρόσκλησης για τους αρχικούς δικαιούχους

β) Από την ηµεροµηνία έκδοσης Τροποποιητικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τους νέους δικαιούχους που εκδίδεται µετά από µεταβίβαση τεχνικού δελτίου σε αυτούς.

  1. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο της σύµβασης ή το επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου του κατά περίπτωση, στο φάκελο δικαιούχου και να την προσκοµίζει όπου του ζητηθεί.
  2. Κάθε σύµβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 µηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρµογής, εξαιρουµένου του πρώτου έτους, όπου δίνεται η δυνατότητα η σύµβαση του δικαιούχου µε το σύµβουλο να συναφθεί εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ μαλάκωμα και μύκητες σε πυρηνόκαρπα

Ξεκάθαρα αρνητική η απάντηση του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου στο αίτημα των παραγωγών πυρηνόκαρπων για αποζημιώσεις από τις βροχές του Ιουνίου 2022, που προκάλεσαν δευτερογενείς ζημιές στα φρούτα, όπως μαλάκωμα των καρπών και προσβολές από μύκητες. Το θέμα έφερε ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης, με τον πρόεδρο του φορέα να μην αφήνει περιθώρια για αποζημιώσεις. Ειδικότερα, σε έγγραφό του ο κ. Λυκουρέτζος αναφέρει τα εξής: «Όσον αφορά τις βροχές σε Πέλλα και Ημαθία τον Ιούνιο 2022 βάσει Κανονισμού αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή και όχι οι ζημιές που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια. Έτσι, στις περιοχές αυτές, επισημάνσεις από τους γεωτεχνικούς του ΕΛΓΑ Βέροιας έγιναν και σε άλλες καλλιέργειες, όπως ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα, στα οποία διαπιστώθηκε μαλάκωμα καρπών και προσβολές από μύκητες, ζημιές που θεωρούνται δευτερογενείς
και δεν καλύπτονται».

Αιτήσεις ως 10/8 για ενίσχυση επεξεργασίας ελιάς

Μέχρι τις 10 Αυγούστου έχουν περιθώριο οι επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα «myBusinessSupport» της ΑΑ∆Ε. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2021, εντός της προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου 2 και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή ενδιαφέροντος, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση διαφορετική από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου, προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Σχόλια (26)
Προσθήκη σχολίου

09-08-2022 11:31ΝΙΚΟΣ ΘΗΒΑ

Εάν η Κυβέρνηση θέλει να δώσει επιστροφή ΕΦΚ και να βοηθήσει τους πραγματικούς αγρότες είναι εύκολο και απλό : όπως τα προηγούμενα χρόνια, βάσει ΟΣΔΕ & ανάλογης Καλλιέργειας.. Βάσει τιμολογίων είναι πράγματι μεγάλη αδικία για το 80% των πραγματικών αγροτών γιατί απλούστατα ο μικρός αγρότης δεν βάζει λόγω οικονομικής αδυναμίας, στην αντλία πάνω από 50 ευρώ και πολλά λέω και παίρνει απόδειξη. Τα χρήματα λοιπόν, εάν μπει αυτός ο όρος (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ), θα δοθούν στους λίγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ &. ΑΣ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ (Θα το καταλάβουν το λάθος μετά από τις αντιδράσεις).

Απάντηση

09-08-2022 09:02Giorgos

Ποιά τιμολόγια ρε παπαρες μόνο απόδειξη μας δίνουν Μέχρι 100 euro Γιατί εσείς τους δίνετε το δικαίωμα αυτό και τώρα θέτε να βρούμε τιμολόγια λαμόγια δεν ντρέπεστε αυτή είναι η στήριξη στον αγρότη η στους μεγάλους θέλεις να τα δώσεις θα φας καλά της Εκλογές και εσύ,κοντός ψαλμός αλληλούια.

Απάντηση

08-08-2022 13:39Θανος

Δεν θέλουν να πληρώσουν και πασάρουν το τιμολόγιο, πιο τιμολόγιο ρε άσχετε για κάθε 40 και 50ε Πίος κόβει τιμολογιο

Απάντηση

08-08-2022 11:47Nickolas Dryer

εγω που δεν πηρα ποτε τιμολογιο αλλα κατι σφραγκισμενες αποδειξης θα παρω τιποτα?

Απάντηση

07-08-2022 11:18Λευτέρης

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να παράγεται τίποτα στην Ελλάδα και να εγκαταλείψουν το επάγγελμα οι αγρότες να φτωχοποιηθουν να κουμανταρονται πιο εύκολα από το σύστημα .

Απάντηση

06-08-2022 21:33ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ

Νομίζετε ότι σκέφτονται τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, που ερήμωσαν την ύπαιθρο, φωνές παιδιών δεν ακούγονται πιά, διαιρούν και βασιλεύουν,τους αστούς προσπαθούν να τα'ι'σουν και άσε τους αγροκτηνοτρόφους να ελπίζουν θα ακουστεί κάποια στιγμή "η γεωργία και η κτηνοτροφία εάλω".Και το Βυζάντιο έτσι έπεσε στα χέρια των Οθωμανών διότι εγκατέληψην την ύπαιθρο.

Απάντηση

06-08-2022 20:32agrotis

Ειδικα στο ξερικο βαμβακι μεγαλη καταναλωση αλλα που να ξερετε ποιο βαμβακι ειναι ποτιστικο και ποιο ξερικο οταν ολα δηλωνονται ποτιστικα ακουει κανεις εκει στο υπουργειοοο

Απάντηση

06-08-2022 18:48Γιώργος

Αν ισχύει ο παραπάνω πίνακας..πόσο βγαίνει στο στρέμμα στο βαμβάκι;

Απάντηση

06-08-2022 17:09Ηλίας

Τα ίδια θα πάρουν αυτοί που ποτίζουν με πετρέλαιο με αυτούς που ποτίζουν με ρεύμα; Δύο βοήθειες αυτοί (με ρεύμα) μια εμείς με πετρέλαιο; 5 έως 10 ευρώ την ώρα με αγροτικό ρεύμα, 16,5 έως 22 ευρώ την ώρα χωρίς αγροτικό πετρέλαιο . Α Δ Ι Κ Ι Α.

Απάντηση

06-08-2022 15:42Μια κτηνοτρόφος.

Αυτήν είναι η πρωθηπουργηκη εντολή που δόθηκε πριν δύο εβδομάδες. ? Ότι κατανοεί τα προβλήματα των αγροκτηνοτρφων ,. Να μας δώσει ψίχουλα?

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία