Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Βγήκε η πρώτη κατάταξη της Εξισωτικής, ενστάσεις έως 13 Δεκεμβρίου

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που δικαιούνται τη λήψη Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2022 σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων από τις 30 Νοέμβριου έως και τις 13 Δεκεμβρίου.

skilos

29247
24

Βγήκε η πρώτη κατάταξη με τους δικαιούχους Εξισωτικής, ενστάσεις από 30 Νοεμβρίου

Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 264 εκατ. ευρώ
, κατόπιν αυξήσεως του ποσού κατά 14 εκατ, για την κάλυψη των αναγκών όλων των εγκεκριμένων παραγωγών, και κατανέμεται στα Υπομέτρα ως εξής :

Υπομέτρο 13.1 : 187.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.2 :   65.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3 :   12.000.000 Ευρώ.

Στις  25 Νοεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2022.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/organismospleromon-kai-elegkhou-koinotikon-eniskhuseon-prosanatolismou-kai-eggueseon-opekepe/eae με προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στο gov.gr και συγκεκριμένα στην διεύθυνση https://eae.opekepe.gov.gr, με την κατάλληλη επιλογή του Μέτρου 13 (Μ13).

Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται, είτε μέσω του ΚΥΔ στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είτε μέσω χρήσης κωδικών Taxisnet, εφόσον η αίτηση υποβλήθηκε απευθείας online από τον δικαιούχο.

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι:

  • οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ» από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απορρίφθηκαν. Οι παραγωγοί που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο,
  • ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. ,
  • οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (18-67)», «Ο ΑΙΤΩΝ/ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ», «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑΕΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ», «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ» έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ενστάσεις

Με εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου, δίνονται οδηγίες για την διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών του Μέτρου 13 για την εξισωτική αποζημίωση για το 2022. Σημειώνεται ωστόσο πως η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει στις 13 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων, ολοκληρώθηκε για το έτος αιτήσεων 2022 η επεξεργασία των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης και η σύνταξη των πινάκων παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωµής, καθώς και των πινάκων με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης/πληρωµής του Μέτρου 13. Κατά των πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που διαμορφώνονται από τα αποτελέσματα αυτής,  οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή.

Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός δέκα εργασίμων ημερών, στην διεύθυνση https://eae.opekepe.gov.gr/landing-page απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών

Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.

Να σημειωθεί ότι οι χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε υπομέτρο χωριστά

Η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά:

  • Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας.
  • Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης.

Τέλος σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων που διέπουν το Μέτρο η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα λήψης στήριξης (οικονομικής ενίσχυσης) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2021 προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης/δικαιούχων από το Φορέα Εφαρμογής.

Ως εκ τούτου για το διάστημα προ της υποβολής της αίτησης ένταξης (πρώτη υποβολή ΕΑΕ), δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων των γεωργών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, καθ΄ όσον δεν έχει γίνει ανάληψη των υποχρεώσεων οι οποίες συνδέονται με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

 

Αυξημένη κατά 14 εκατ. η Εξισωτική Αποζημίωση, φθάνει στα 264 εκατ. €- Δημοσιοποιήθηκαν οι πίνακες

 

Μετά από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, για την κάλυψη όλων όσων πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στην  1η κατάταξη από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Μέτρο 13,  δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2022, οι Πίνακες Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), έτους 2022.

 Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 264.000.000€, κατόπιν αυξήσεως του ποσού κατά 14.000.000€ για την κάλυψη των αναγκών όλων των εγκεκριμένων παραγωγών, και κατανέμεται στα Υπομέτρα ως εξής :

 

Υπομέτρο 13.1 : 187.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.2 :   65.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3 :   12.000.000 Ευρώ.

Σχόλια (24)
Προσθήκη σχολίου

25-12-2022 23:11Spiros

Ρε παιδιά σας παρακαλώ πείτε μου κάτι εμένα μου μπήκε μόνο εξισωτικη ενώ είμαι νέος αγρότης ενώ σε συγγενή μου μπήκε βασική πρασινίσμα εξισωτικη και μπόνους νέων αγροτών.. εγώ που πήρα μοκκ εξισωτικη δεν θα πάρω τα άλλα που δικαιούμαι σας παρακαλώ απαντήστε οποίος ξέρει

Απάντηση

22-12-2022 21:24Κωνσταντίνος

Ο έλεγχος της ένστασης θα γίνει μονο με βάση την μηχανογράφηση ; Η ακολουθείται «αξιολόγηση» μεμονωμένα. Το λέω αυτό γιατί νε τους μετακινούμενους πάλι η μηχανογράφηση θα το απορρίψει

Απάντηση

08-12-2022 12:23Βασιλική

Εμένα στο 13.1 μου έβγαλε έγκριση στο 13.2 κ 13.3 απόρριψη τι σημαίνει ότι θα πάρω το ποσό του 13.1 που εγκρίθηκε η θα κάνουν κ άλλο έλεγχο?

Απάντηση

26-11-2022 15:08Αγροτισα

Παιδιά βοηθειστε με λίγο. Βρήκα και δε μου γράφει καθόλου για την εξισωτική που παίρνω για τα ζώα. μου εχει μόνο την εξισωτική απ' τα χωράφια. Σε κάποια χωράφια έχει έγκριση και σε άλλα απορριψη. Για τα ζώα έχει βγει; Η πρέπει να κοιτάξω αλλού;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (6)

26-11-2022 14:42farm3r

λογος αποριψης " 4 ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ " ....... θα μας τρελανουν ρε??

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

26-11-2022 12:13sano-sferato nefos

Τελικά Πανάγο εσύ και αυτοί που σε πληρώνουν για να ΑΒΑΝΤΑΡΕΙΣ την κατάσταση μην λέμε ονόματα και μην θίγουμε οικογένειες και ο ΑΣΧΕΤΟΣ υπουργός εκ καραμπολας Θα ΚΑΨΕΤΕ την Ελλάδα. Το έχει κάνει εξάλλου η ΝΔ πάμπολλες φορές και θα το ξανακάνει, είστε ΠΑΠΑΤΖΙΔΕΣ...

Απάντηση

26-11-2022 08:10Αγροτισα

Απ' την καρτέλα αγρότη δε μπορούμε να δούμε; Είναι για το έτος 2021 η 2022; Στην καρτέλα αγρότη γράφει μέτρο 13 2021. Επίσης με τι κωδικούς μπαίνετε;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

25-11-2022 18:49maria

Έχει μπει κάποιος στην σελίδα του gov.gr , και να του βγάζει το μέτρο 13 .

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία