BACK TO
TOP
Πληρωμές

Στους λογαριασμούς των αγροτών και η εξισωτική αργά βράδυ Παρασκευής

Αργά το βράδυ της Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου πιστώθηκαν τελικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών και οι εξισωτικές αποζημιώσεις, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, συνολικού ύψους 235,5 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις ευχές για καλά Χριστούγεννα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει έναν ευρύτερο απολογισμό των τελευταίων πληρωμών κοινοτικών ενισχύσεων, το ύψος των οποίων υπολογίζεται σε 1,4 δις ευρώ.

6_pin_110

Ελένη Δούσκα

62
614

Στους λογαριασμούς των αγροτών και η  εξισωτική αποζημίωση μετά κόπων αργά το  βράδυ Παρασκευής

Αναλυτικά η ανακοίνωσε που εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το βράδι της Παρεσκευής 23 Δεκεμβρίου έχει ως ακολούθως:

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποστολή των τελευταίων αρχείων πληρωμής στην τράπεζα και τις πληρωμές για πάνω από 640.000 αγρότες να ανέρχονται τον τελευταίο μήνα του 2022 σε 1,4 δις ευρώ, ο Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η υλοποίηση των πληρωμών, όπως είχε προγραμματισθεί μέσω του gov.gr, της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος, των Νέων σε ηλικία αγροτών, της Εξισωτικής Αποζημίωσης, των Αγροπεριβαλοντικών Μέτρων, των Νέων Αγροτών κλπ,  έτους 2022, καθώς και της ειδικής ενίσχυσης για τα Λιπάσματα, σε πάνω από 640.000 δικαιούχους, αποτέλεσε στόχο για τον οποίο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Διαχειριστική Αρχή, η ΕΘΕΑΣ, τα ΚΥΔ και η Τράπεζα Πειραιώς, συνεργάσθηκαν αποτελεσματικά.

Το συνολικό ποσό πληρωμής για τους πάνω από 640.000 δικαιούχους που  πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύεται ως εξής:

Πίνακας Πληρωμών Ενισχύσεων από  ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα  30.11.22 - 23.12 2022

α/α

Κατηγορία Πληρωμής

Ποσό Ενίσχυσης σε €

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

1

Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης

309.440.810,14

2

Πρασίνισμα

515.531.706,43

3

Συμπληρωματικών ποσών ενίσχυσης σε νέους σε ηλικία

26.146.893,64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4

Αγροπεριβαλλοντικά

212.568.751,10

5

Ν.Αγρότες, Σχ. Βελτίωσης & Μεταποίησης, Leader κπλ

21.389.747,30

6

Εξισωστική Αποζημείωση

235.487.927,60

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

7

Ενίσχυση για τα λιπάσματα

59.923.788,60

 

 

 

Σύνολο Πληρωμών (30.11.22 - 23.12 2022)

1.380.489.624,81

Ειδικότερα για τις πληρωμές της τελευταίας εβδομάδας, που έγιναν μετά τους προβλεπόμενους διασταυρωτικούς ελέγχους, αξίζει να σημειώσουμε:  

 α) στην εξόφληση του υπολοίπου 30% της Βασικής Ενίσχυσης, του πρασινίσματος  και των νέων σε ηλικία  έτους 2022 :

  • περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εκτός μικρών εξαιρέσεων για επί πλέον έλεγχο ή προσκόμιση δικαιολογητικών  
  • έγινε για πρώτη φορά κατανομή εθνικού αποθέματος, χωρίς οριζόντια μείωση στους κατόχους δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης μόνο με την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών από οριζόντιες μειώσεις από το 2018 και μετά. Δεν κατανεμήθηκε εθνικό απόθεμα σε όσους αποκλειστικά δήλωσαν εκτάσεις βοσκοτόπων σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς ζώα. Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό είναι επαρκές για την κάλυψη των υπολοίπων αιτούντων.

β) στην πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης 2022, έγιναν οι διορθώσεις για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους με απόρριψη στην πρώτη αξιολόγηση. Δεν καταβάλλεται εξισωτική  αποζημίωση σε όσους έχουν έδρα πεδινές περιοχές, δεν διαθέτουν στάβλο σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή άσχετα με την περιοχή που έλαβαν κατανομή βοσκοτόπων. Για παραγωγούς με υπόλοιπο πληρωμών περίπου 20 εκ. ευρώ οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τις 29.12.2022

Οι πληρωμές στους 640.000 δικαιούχους ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χάρις στην πετυχημένη μεταρρύθμιση που εισήγαγε η κυβέρνηση, με την μεταφορά της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 στο κυβερνητικό νέφος gov.gr. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ενεπλάκησαν και συνέβαλαν στην έγκαιρη πληρωμή και στην εδραίωση με αυτόν το τρόπο της μεταρρύθμισης στο gov.gr καθώς και τους εργαζομένους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διαχειριστική Αρχή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις ΔΑΟΚ και την Τράπεζα Πειραιώς.

Οφείλω να σημειώσω ότι αυτή η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την εξασφάλιση ρευστότητας στον αγροτικό τομέα δεν είναι μεμονωμένη αλλά συνεχής. Από σήμερα λειτουργεί στον ιστότοπο: https://m22.opekepe.gr/ η εφαρμογή  για την έναρξη των αιτήσεων για το Μέτρο 22 ενίσχυσης για την κτηνοτροφία ύψους 89 εκ ευρώ.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2023- 2027 έχει λάβει έγκριση και επιβάλει να προγραμματίσουμε από τώρα την έγκαιρη έναρξη της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 στο gov.gr, τροποποιώντας την εφαρμογή ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ που ξεκινάει από 1.1.2023.   

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, εφαρμόζοντας τις δεσμεύσεις  της Κυβέρνησης, εντείνει καθημερινά τις προσπάθειές της για στήριξη των παραγωγών γεωργών και κτηνοτρόφων ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Γιορτές με λιπάσματα,  τσεκ και εξισωτική, πάει  παραπίσω η ενίσχυση  των κτηνοτρόφων για  την αγορά ζωοτροφών

Λίγες ώρες πριν, λίγες ώρες µετά, και παρά τις παρασκηνιακές διεργασίες της δυναστείας του ΟΣ∆Ε για νέες καθυστερήσεις εις βάρος ουσιαστικά των αγροτών, οι πληρωµές ξεκίνησαν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η αρχή έγινε µε την ενίσχυση για την αγορά λιπασµάτων, συνολικού ποσού περί τα 60 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης ύψους 320 εκατ. ευρώ, το πρασίνισµα για το 2022 µε ποσό της τάξης των 495 εκατ. ευρώ και οι νεαροί γεωργοί, στους οποίους πιστώθηκαν 28 εκατ. ευρώ. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, ο προγραµµατισµός έδειχνε πίστωση και της εξισωτικής αποζηµίωσης των 256 εκατ. ευρώ, πριν τα Χριστούγεννα, καθώς οι διαδικασίες είχαν προλάβει να ολοκληρωθούν και οι διασταυρωτικοί ηλεκτρονικοί έλεγχοι να γίνουν.

Στο επόµενο βήµα, από τις αρχές του νέου έτους ξεκινούν κατά τα γνωστά οι διορθώσεις για να γίνουν συµπληρωµατικές πληρωµές, ενώ πρώτη στη σειρά των πιστώσεων έρχεται η επιδότηση των ζωοτροφών, που αφορά ένα κονδύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ, το οποίο θα κατανεµηθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους βάσει του µεγέθους των µονάδων τους.

Μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 22, οι παραγωγοί περιµένουν να ανοίξει η σχετική πλατφόρµα  που φιλοξενείται στο gov.gr για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωµής. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα έδινε προθεσµία µέχρι τις 29 του µήνα, ωστόσο ο φόρτος εργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση µε την εξόφληση των υποχρεώσεων ενιαίας ενίσχυσης, καθυστέρησαν τη λειτουργία της πλατφόρµας, παρά τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου ότι η εν λόγω εφαρµογή θα άνοιγει από τη ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου. Η τελευταία ενηµέρωση, πάντως, λέει ότι η εν λόγω εφαρµογή θα ανοίξει αµέσως µετά την ολοκλήρωση των άµεσων πληρωµών και σε κάθε περίπτωση πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτό σηµαίνει ότι µια παράταση της διαδικασίας θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων κατά πάσα πιθανότητα µέσα στον Ιανουάριο. Υπενθυµίζεται ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους.

Στα πρακτικά, τώρα, µετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων από τους παραγωγούς, η υπηρεσία διαχείρησης του ΠΑΑ θα προβεί σε διοικητικό έλεγχο, που θα γίνει µηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων και περιλαµβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους µε άλλες βάσεις δεδοµένων (π.χ. ΟΣ, ΟΠΣΚ, ΑΡΤΕΜΙΣ κ.λπ.), σχετικά µε το εµπρόθεσµο της υποβολής, την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιµότητας δικαιούχων, τον προσδιορισµό της κλάσης επιλέξιµου αριθµού ζώων/τόνων/σφαγών και του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης και την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης ή υπεραντιστάθµισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα. Αµέσως µετά θα δηµιουργηθεί προσωρινός πίνακας παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσεων, µε τους υποψήφιους δικαιούχους να έχουν πέντε εργάσιµες ηµέρες για να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή ηλεκτρονικά. Μόλις γίνει και ο διοικητικός έλεγχος και η αξιολόγηση των ενστάσεων δηµιουργείται ο οριστικός πίνακας παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσεων, η σχετική απόφαση αναρτάται στη ∆ιαύγεια και βγαίνει παρτίδα πληρωµής.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί:

Το 30% για τις ζηµιές του προανθικού έως τέλος έτους

Το υπόλοιπο 30% από τις αποζηµιώσεις για ζηµιές στο προανθικό στάδιο λόγω παγετού του 2021 δροµολογείται µέχρι το τέλος του έτους, ενώ η αποζηµίωση των παραγωγών µήλου µέσω de minimis προγραµµατίζεται για τον Ιανουάριο και θα λαµβάνει υπόψιν τα εξατοµικευµένα πορίσµατα. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στον βουλευτή Πέλλας ∆ιονύση Σταµενίτη, µε τον οποίο συναντήθηκε. 

Ιανουάριο Σπάνιες Φυλές και υπόλοιπα Βιολογικών

Για τους δικαιούχους της δράσης για την ∆ιατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, καθώς και για όσους δικαιούχους Βιολογικών υπήρξαν προβλήµατα που σχετίζονται µε την ενηµέρωση
της ΑΑ∆Ε, οι πληρωµές θα γίνουν τον Ιανουάριο, µετά τη λήψη επικαιροποιηµένου αρχείου. Αυτό ανακοινώνει ο Οργανισµός
Πληρωµών, µετά το πέρας της πίστωσης των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του 2022, µε συνολικό ποσό λίγο πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι το αντίστοιχο ποσό
της προκαταβολής για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα του έτους 2021 ανερχόταν περί τα 103 εκατ. ευρώ.

Σχόλια (614)
Προσθήκη σχολίου

29-12-2022 16:02Ποτουλα

Τωρα μολις ανακοινωσε οτι 30 αυριο παρασκευη μαλλοοννν θα τα βαλουν.οπεκεπε στο αγρονιους

Απάντηση

29-12-2022 15:14Γιώργος Κιλκίς

Αφρίζω στην ιδέα ότι αντί να πληρωθώ το ποσό που μου εγκρίθηκε και εκκρεμεί, τα χρήματα πήγαν σε κάποια πολύτεκνη παχύσαρκη βοδάκλα, επειδή έτυχε να δεχθεί την εκσπερμάτωση του άνδρα της 3-4 φορές ! Μητσοτάκη έχω αγοράσει φούμο !!!

Απάντηση

29-12-2022 15:07Δημήτρης

https://www.facebook.com/groups/855178552473323/?ref=share Εδώ έχουμε κανει ένα γκρουπ και θα δούμε και μαζική αγωγή, είμαστε πολλοί με τα ίδια θέματα

Απάντηση

29-12-2022 13:43Γιωργος

Ουτε σε ένα μήνα δέν θα τα πάρουμε... Και αν πάρουμε;; ουστ!!!!!

Απάντηση

29-12-2022 13:15ellas

αλητες 29 του μηνα ειναι που ειναι τα υπολοιπα τι εξισωτικης και εσυ ρε παναγο σηκω απο τον καναπε πες κατι

Απάντηση

29-12-2022 13:02George

Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών αλλά τα βιολογικά δύο χρόνια απλήρωτα επί Σαμάροβενιζελων τα πλήρωσε μετά η επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως λέω πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση για να δούμε τα λεφτά μας?Απλήρωτος από βιολογικά και εξισωτική ενώ πληρωθηκα κανονικά το τσεκ .

Απάντηση

29-12-2022 12:26Ποτουλα

Μια επισημη ανακοινωση δεν θα υπαρξει;;;Ειμαστε σοβαροι;;;Μεχρι σημερα ειχαν πει και δεν εχει γινει καμια κινηση!

Απάντηση

29-12-2022 11:57Ουστ κουλη

Το ωραίο είναι ότι έχω έγκριση για την εξισωτική και λεφτά πουθενά μας τα έκλεψαν τα λεφτά συνάδελφοι δυστυχώς πήρα στον οπεκεπε τηλ και μου είπαν ότι δεν ξέρουν ποτε θα πληρωθούμε και αν πληρωθούμε και όσο για σένα agronews τα λεφτά που σας δίνει η κυβέρνηση για να λέτε ψέματα στις πλάτες των αγροτών να τα κάνετε κωλοχαρτο να σκουπίζεστε στο μπάνιο καθίκια του δικτάτορα μητσοτακη

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

29-12-2022 11:43John

Ξεφτιλισμένο site! Φερέφωνο της κυβέρνησης (αφού από εκεί τα παίρνεις για να υπάρχεις)! Μείναμε απλήρωτοι ! Προσωπικά χεστηκα για την κόντρα υπαλλήλων με τον άχρηστο Υπουργό! Οι εκλογές ειναι κοντά ! Στον διάολο και καλή χρόνια !

Απάντηση

29-12-2022 11:33Λ

Εσείς εκεί στο agronews τα βλέπετε όλα ένταξη !!!!! 29 ο μήνας κ ακόμα τίποτα

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα