BACK TO
TOP
Πληρωμές

Συμπλήρωμα εξισωτικής πιστώθηκε 30 Δεκεμβρίου, διαμαρτυρίες για περικοπές

Ολοκληρώθηκε πριν το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Δεκεμβρίου, η πίστωση της συμπληρωματικής εξισωτικής ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους που είχαν ενημερωθεί σχετικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έλλειψαν ωστόσο τα παράπονα για μικρές περικοπές στα ποσά που πληρώθηκαν ακόμα και σε σχέση με την ενημέρωση που είχε προηγηθεί.

cropped-hand-of-man-using-atm-673157317-97678596653e4813a32ccf971906c082__1_

Ελένη Δούσκα

36
268

Συμπληρωματική εξισωτικής πιστώθηκε την Παρασκευή, διαμαρτυρίες για περικοπές 

Μια πρώτη ανεπίσημη ενημέρωση από πλευράς αρμοδίων, κάνει λόγο για μικροποσά τα οποία αφορούν σε αχρεωστήτως καταβληθέντα προηγούμενων ετών ή κάποιες επαναλήψεις παρατυπιών για τις οποίες οι αιτούντες ενίσχυσης είχαν λάβει σχετική ενημέρωση (Κίτρινη Κάρτα).

Την ίδια ώρα οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαιώνουν ότι η διαδικασία ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων δεν κλείνει με τη σημερινή πληρωμή, είναι δεδεομένη η βούληση του Οργανισμού να διορθώσει και μάλιστα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο τυχόν τεχνικά λάθη και σε κάθε περίπτωση, κανένας αγρότης που είναι πραγματικός δικαιούχος ενίσχυσης δεν πρόκειται να αδικηθεί.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν λεπτομερείς ανακοινώσεις για το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα κατάθεσης αιτημάτων για συμπληρωματικό και ενδελεχή έλεγγο.  

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου τελικά η πληρωμή για υπόλοιπα 20 εκατ. της εξισωτικής αποζημίωσης 2022

Για την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου δρομολογείται τελικά η πληρωμή των υπόλοιπων της εξισωτικής αποζημίωσης 2022, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που θέλουν την τελική επεξεργασία των στοιχείων να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα (29 Δεκεμβρίου), προκειμένου να φύγει η εντολή προς την τράπεζα το πρωί της επομένης. 
Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους της εξισωτικήςπου έμειναν εκτός στην  πρώτη  παρτίδα που πιστώθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως τελικά τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς των παραγωγών το πρωί της Παρασκευής και όχι το απόγευμα της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου, όπως προγραμματιζόταν αρχικά..

Η πληρωμή αφορά σε ένα υπόλοιπο της τάξης των 20 εκατ. εκ των συνολικά 235,5 εκατ. ευρώ  της εξισωτικής του 2022. Η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου όταν πιστώθηκε ο βασικός όγκος των συνολικά 235,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο κάποιες περιπτώσεις αγροτών δεν είδαν τα ποσά που τους αντιστοιχούν ή στους λογαριασμούς τους μπήκαν λιγότερα χρήματα από εκείνα που ανέμεναν..

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης 2022, έγιναν οι διορθώσεις για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους με απόρριψη στην πρώτη αξιολόγηση. Δεν καταβάλλεται εξισωτική αποζημίωση σε όσους έχουν έδρα πεδινές περιοχές, δεν διαθέτουν στάβλο σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή άσχετα με την περιοχή που έλαβαν κατανομή βοσκοτόπων.

Ελάχιστα μένουν για τη διορθωτική του Φεβρουαρίου

Χωρίς µεγάλες κατηγορίες απλήρωτων και χωρίς παρατράγουδα ολοκληρώθηκαν αισίως οι πληρωµές για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσµατος, των νεαρών γεωργών, της ειδικής ενίσχυσης για τα λιπάσµατα και για την εξισωτική, συνολικού ποσού 1,38 εκατ. ευρώ. Από δω και πέρα από τέλη Ιανουαρίου ξεκινά η επόµενη φάση των πληρωµών, που αφορούν αρχικά τις ενισχύσεις για την αγορά ζωοτροφών ύψους 89 εκατ. ευρώ, σε δεύτερη φάση µια συµπληρωµατική πίστωση για τις διορθώσεις σε ενιαία και προγράµµατα, για να ακολουθήσει από αρχές Φεβρουαρίου το µεγάλο κοµµάτι των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ανοίξει το σύστηµα για διοικητικές πράξεις και ενστάσεις επί της εξισωτικής αποζηµίωσης. Να σηµειωθεί ότι στην εξόφληση του τσεκ, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαµβάνονται οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης εκτός µικρών εξαιρέσεων για επί πλέον έλεγχο ή προσκόµιση δικαιολογητικών, ενώ στην πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης 2022, έγιναν οι διορθώσεις για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους µε απόρριψη στην πρώτη αξιολόγηση. ∆εν καταβάλλεται εξισωτική  αποζηµίωση σε όσους έχουν έδρα πεδινές περιοχές, δεν διαθέτουν στάβλο σε ορεινή ή µειονεκτική περιοχή άσχετα µε την περιοχή που έλαβαν κατανοµή βοσκοτόπων.

Όσον αφορά, τώρα το Εθνικό Απόθεµα, µε τις Αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2022 υποβλήθηκαν 37.792 αιτήµατα κατανοµής που αφορούσαν είτε νεοεισερχόµενους το 2022 και νέους σε ηλικία γεωργούς, είτε κατόχους ήδη δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για προσαύξηση της αξίας των δικαιωµάτων. Η κατανοµή στους νεοεισερχόµενους και νέους έγινε για όλες τις εκτάσεις στις Ζώνες Π2 (Αροτραία) και Π3 (∆ενδρώδεις καλλιέργειες), καθώς και για σηµαντικό τµήµα στη Ζώνη Π1 (Βοσκοτόπια) σε αυτούς που τα αξιοποιούν µε βόσκηση ζώων. ∆εν κατανεµήθηκαν δικαιώµατα Βασικής Ενίσχυσης στη Ζώνη Π1, σε αιτούντες βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς ζώα, γιατί από τους ελέγχους που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σοβαρά ευρήµατα όσον αφορά την απόδειξη νόµιµης κατοχής. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καµία δυνατότητα πρόσβασης στις δηλούµενες εκτάσεις για κοπή των χόρτων (πρόκειται για ορεινές εκτάσεις µε ξυλώδη βλάστηση). Επίσης από έλεγχο της χρήσης προηγούµενων ετών διαπιστώθηκε,  ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελούν εκτάσεις δηµόσιων βοσκοτόπων, που προορίζονται για τους κτηνοτρόφους κατόχους ζώων. ∆εν κατανεµήθηκε Εθνικό Απόθεµα 2022 σε αιτούντες κατόχους ζώων για  τους οποίους (µετά από διασταυρωτικούς ελέγχους) δεν υπήρξε παράδοση γάλακτος ή κρέατος που να καταδεικνύει γεωργική δραστηριότητα.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι υπάρχει υπόλοιπο προς διάθεση Εθνικό Απόθεµα για το έτος 2022 το οποίο θα ενισχυθεί από ανακτήσεις ΕΑ προηγούµενων ετών. Συνεπώς, λένε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει επαρκές ποσό προς κατανοµή για όσες αιτήσεις εγκριθούν σε δεύτερο στάδιο. Επίσης, θα γίνει έλεγχος αιτήσεων όσον αφορά:

  • τις 3.718 αιτήσεις των Κωδικών Κ4 (Αιτούντες που είτε είναι κάτω των 18 ετών, είτε απαιτείται εκ νέου διασταύρωση στοιχείων µε την ΑΑ∆Ε) και Κ5 (Αιτούντες που δεν πληρούν το κριτήριο του Ενεργού Γεωργού κατά την 1η κατανοµή ΕΑ 2022) µε λήψη νεότερων στοιχείων από ΑΑ∆Ε καθώς και
  • τις 2.654 αιτήσεις του Κωδικού Κ2 (Αιτούντες που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο και δεν έχουν καµία παράδοση γάλακτος ή σφαγές το 2022, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΑΡΤΕΜΗΣ), όπου θα γίνει εκ νέου διασταύρωση των απαιτούµενων στοιχείων µε την ΑΑ∆Ε και την πλατφόρµα του ΑΡΤΕΜΗΣ απολογιστικά για το 2022.
Σχόλια (268)
Προσθήκη σχολίου

07-01-2023 12:31ΜΗΝΑΣ

ντροπη τετοιο πραγμα 30 χρονια αγροτης εν εχ ξαναδει. με εγκριση στο gov για εξισωτικη 1000ευρω μπηκαν τελικα 700 ευρω .εκεινο που μου κανει πιο μεγαλη εντυπωση ειναι οτι δεν βλεπω καμμια αντιδραση απο κανενα αγροτικο site γιατι το ιδιο με μενα εχει γινει σε πολλους αγροτες.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

05-01-2023 13:18kakos

ενα λαμογιο δημοσιογραφος μαζι με κατι αλλα λαμογια μηχανογραφους θπο την ανοχη των ανυπαρκτων υπουργων και προεδρων οπεκεπε διαλυσανε εναν ολοκληρο οργανισμο ......καποιοσ πρεπει καποια στιγμη να παει φυλακη..........

Απάντηση

04-01-2023 02:35Sakis

Θα μας ενημερώσετε τι θα κάνουμε από δω και στο εξής για το πώς θα διορθωθούνε οι πληρωμές? Γιατί δεν υπάρχει καμμία ενημέρωση? Ελεχθηκε το μονιτορινκ?Ελεχθηκανε οι ενστάσεις επιλεξιμότητας?Όλα καλά με τους βιοκαλλιεργητες?Εξισωτική δώθηκε?Τα ελλιπή πόσα ενισχύσεων?Οκ είμαστε χαζοί δεν είμαστε.Ευτυχως έρχονται εκλογές αυτόν τον χρόνο.Απο εμένα μετρήστε - 25.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (9)

03-01-2023 18:25Giwrgis

Εμένα δεν μπήκε ούτε εξισωτική ούτε πρασινισμα.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)

02-01-2023 20:51AC/DC

Καλησπέρα σε όλους.....Γνωριζει κανείς για υπόλοιπο της εξισωτικης? Στην καρτέλα μου λεει εγκριθηκε 318 ευρω και μου μπηκαν 183 ευρω::: Τι γίνεται?

Απάντηση

02-01-2023 20:51AC/DC

Καλησπέρα σε όλους.....Γνωριζει κανείς για υπόλοιπο της εξισωτικης? Στην καρτέλα μου λεει εγκριθηκε 318 ευρω και μου μπηκαν 183 ευρω::: Τι γίνεται?

Απάντηση

02-01-2023 18:32Sofia

Καλησπέρα. Καλή Χρονιά με υγεία! Θέλω να ρωτήσω αν έχετε πληρωθεί από την εξισωτική! Εγώ πάντως τίποτα. Με όλα τα κριτήρια δεν πήρα ουτε 1 ευρώ. Ευχαριστώ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (7)

01-01-2023 17:09Κωστας

Γιατί βρίζετε κάθε φορά την κάθε κυβέρνηση ενώ για όλα τα προβλήματα μας φταίμε πρώτα εμείς.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

31-12-2022 23:45Κατερίνα

εμένα μου έβγαλε σύνολο στην καρτέλα στις 23/12 558€ αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί ενώ μου πιστώθηκαν 380€,είμαι από μεταβίβαση ξέρει κανείς αν θα γίνει επόμενη πληρωμή και πότε?

Απάντηση

31-12-2022 22:49Kukos

Πρασινισμα ρε παιδιά έχετε πληρωθεί?δεν έχω πάρει ευρώ από πρασινισμα

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα