BACK TO
TOP
Πληρωμές

Έλεγχοι για την πληρωμή συνδεδεμένων με πακέτο 250 εκατ. στις 31 Μαρτίου

Στο φουλ δουλεύουν αυτές τις µέρες οι διοικητικοί της ∆οµοκού, προκειµένου να προφτάσουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις και τους απαιτούµενους ελέγχους έγκαιρα, ώστε να βγει η πληρωµή των πρώτων συνδεδεµένων µέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου.

6_pin_17

Ελένη Δούσκα

48
78

Εντατικοί έλεγχοι για  την πληρωμή πρώτης  δέσμης συνδεδεμένων  με πακέτο 250 εκατ. στις 31 Μαρτίου

Όπως αποδεικνύεται ο όγκος της εν λόγω πληρωµής δεν επέτρεψε να βγει ο αρχικός στόχος για πίστωση την ερχόµενη Παρασκευή 24 του µήνα, δεδοµένου ότι υπάρχουν ακόµα εκκρεµότητες. Μια εξ αυτών αφορά τον έλεγχο των παραστατικών για την ειδική ενίσχυση βάµβακος, που δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω της παράτασης της φετινής εκκοκκιστικής περιόδου µέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, όπως λένε οι αρµόδιοι. Εν τω µεταξύ, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα πρέπει να βγουν και οι σχετικές αποφάσεις µε το ύψος της συνδεδεµένης ανά προϊόν. Πρόκειται για µια πληρωµή που θα αγγίξει τα 250 εκατ. ευρώ και αφορά µεγάλο κοµµάτι του αγροτικού κόσµου, αφού οι συνδεδεµένες που δροµολογούνται είναι σκληρό σιτάρι, πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά ψυχανθή, όσπρια, καρποί µε κέλυφος, µήλα, αλλά και η ειδική ενίσχυση βάµβακος. 

Σηµειωτέον µέχρι τις 31 Μαρτίου έχει δεσµευθεί ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς ότι θα πληρωθούν και περίπου 93 εκατ. ευρώ για ουκρανόµετρα και de minimis. Εν τω µεταξύ, σε δεύτερη φάση, στο πλάνο προς πληρωµή βρίσκονται και κάποια από τα υπόλοιπα της περσινής ενιαίας ενίσχυσης, του Κοµφούζιο και περιπτώσεις των βιολογικών από τα προγράµµατα του 2022, χωρίς ωστόσο κάποιο επίσηµο χρονοδιάγραµµα. Μάλιστα, ότι αφορά το τσεκ του 2022, δεν αποκλείεται η τακτοποίηση όποιων εκκρεµοτήτων να ακολουθήσει την «τακτική» των σταδιακών και µεµονωµένων πιστώσεων για όσους από τους παραγωγούς περνούν τον διασταυρωτικό έλεγχο, µε ορίζοντα τον Ιούνιο, οπότε και θα πρέπει -βάσει κοινοτικού κανονισµού – να έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση των δικαιούχων.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην  Agrenda  που κυκλοφορεί

Μέχρι τις 7 Απριλίου τα αιτήµατα άρσης επικάλυψης

Περιθώριο µέχρι τις 7 Απριλίου έχουν οι παραγωγοί προκειµένου να υποβάλλουν αιτήµατα άρσης επικάλυψης στις αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί µέχρι τις 9 Ιουνίου, για να συµπεριληφθούν στην εξόφληση της ενιαίας του 2022 που πρέπει να έχει γίνει έως το τέλος Ιουνίου.

Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του οργανισµού πληρωµών, αιτήµατα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσµα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο Ο.Π.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται µεταβολή της δηλούµενης γεωµετρίας των αγροτεµαχίων.  Επιπλέον κατ’ εξαίρεση:

Α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες εγκυκλίους ΕΑΕ 2022, για τις οποίες ακολουθεί τροποποίηση και διόρθωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης µε µεταβολές στα γεωχωρικά στοιχεία ελέγχου κατά την οριστικοποίηση των δηλώσεων µετά τις 08/8/2022.

Β) Σε περιπτώσεις που µε νεότερη πράξη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε την Εθνική Νοµοθεσία µεταβάλλεται το επιτρεπτό της χρήσης γης κι αυτή ενσωµατώθηκε στο ΟΠΣ WEB GIS µετά τις 08/08/2022 τότε, αφού ενηµερωθεί ο γεωργός, έχει το δικαίωµα να υποβάλει ένσταση εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης.

Πιστώθηκαν µε 3 µήνες καθυστέρηση 4,6 εκατ. ευρώ για τις Σπάνιες Φυλές

Έσπασε, τελικά, µετά από τρεις σχεδόν µήνες, η οµηρία εκατοντάδων κτηνοτρόφων ενταγµένων στο πρόγραµµα των σπάνιων φυλών, υπ’ ευθύνη κάποιων υπεύθυνων των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι στην αγωνία τους να αναδείξουν την χρησιµότητα του παλιού συστήµατος και σε µια ύστατη προσπάθεια να αντισταθούν στην µεταρρύθµιση που έφερε στο δηµόσιο νέφος του gov.gr το ΟΣ∆Ε, κράτησαν απλήρωτους τους δικαιούχους.

Συγκεκριµένα, µετά τη δηµοσίευση του ΦΕΚ 134/10.3.2023 στο οποίο περιλαµβανόταν η τροποποίηση της απόφασης για την πληρωµή του φακέλου της προκαταβολής για τις σπάνιες φυλές από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιστώθηκαν 4.619.061,5 εκατ. ευρώ σε 772 δικαιούχοι (1η Πρόσκληση: 514 δικαιούχοι µε 3.502.802,3 εκατ. ευρώ και 2η Πρόσκληση: 258 δικαιούχοι µε 1.116.259,2 εκατ. ευρώ). Σηµειωτέον να τονισθεί ότι εκτός της πληρωµής έµειναν οι κτηνοτρόφοι που ήταν σε έλεγχο. 

Έως τις 22 Μαρτίου αιτήσεις για το Κοµφούζιο

Παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων στήριξης για το Κοµφούζιο, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ∆ηµόσια ∆απάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε ένα 1,4 εκατ. ευρώ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 454 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως και αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική οµάδα των πυρηνόκαρπων (πλην δαµασκηνιάς).

Δεν «δικαιολογούν» de minimis τα βερίκοκα της Χαλκιδικής

«Για τις βροχοπτώσεις του καλοκαιριού στη Χαλκιδική, στην καλλιέργεια βερίκοκων υπήρχαν ελάχιστες αναγγελίες στον ΕΛΓΑ της Θεσσαλονίκης, αλλά ο έλεγχος δεν κατέδειξε µετρήσιµη ζηµιά». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακής Μάλαµα σχετικά µε τον αποκλεισµό των βερικοπαραγωγών Χαλκιδικής από τα de minimis.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, «στη χώρα υπάρχουν 92.620 στρέµµατα από τα οποία παραγωγικά είναι τα 70.000. Η εν λόγω αποζηµίωση συνδέεται µε τις βροχές του καλοκαιριού, οι οποίες δηµιούργησαν µεγάλο ζήτηµα στην ποιότητα του προϊόντος και αφορά µόνο 4.600 παραγωγικά στρέµµατα. Τη σεζόν 2022-2023 η Χαλκιδική ειδικά στα βερίκοκα επλήγη από τον παγετό, για τον οποίο καταβλήθηκαν 3 εκατ. ευρώ για 9.000 στρέµµατα».

 

Σχόλια (78)
Προσθήκη σχολίου

30-03-2023 19:26Βασίλης

Όλοι ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση

25-03-2023 03:33Antreas Papanicolaou

Μιτσοτακι δεν θέλατε,,, πάρτε τον,,, δίνουμε πολλά σε λίγους,,, ψίχουλα στους πολλούς,,, μια κυβέρνηση τουρλου,,,

Απάντηση

23-03-2023 15:10Μαρινοπούλου Καλλιόπη

Οι αποζημιώσεις από βροχόπτωση για το 2022? Ακόμη τίποτα. Λεφτά υπάρχουν συνάδελφοι.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

22-03-2023 08:36Δημητρης

Βγάλτε τελικά μια οριστική ημερομηνία πληρωμής να ξέρει ο κόσμος ,μας έχετε στο πιθανόν.Ετσι θα γίνετε πιστεύω και με τους δικούς σας μισθούς ....

Απάντηση

21-03-2023 15:12Αποσταμένος

Θ αρχίσουν αρζαφτιές.

Απάντηση

20-03-2023 17:30Foteini

Προσπαθούν να μας τρελάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ! Έλεος.

Απάντηση

20-03-2023 16:27ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΧΕ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ.

Απάντηση

20-03-2023 14:33Γιαννιτσά

Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βροντά.

Απάντηση

19-03-2023 21:49Κωνσταντίνος

Και για Κρήτη πιανει αυτό (ζωοτροφές και δικαιώματα); Η μόνο Δομοκό ;

Απάντηση

19-03-2023 20:01Σάκης

Μηδική 8 ευρώ ότι νάνε

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα