Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Μέσα Ιουνίου η πρώτη πληρωμή εκκαθάρισης σε Βιολογικά, Σπάνιες Φυλές

Αφού πέρασε και το προεκλογικό διάστηµα χωρίς να τακτοποιηθεί κάποια από τις εκκρεµότητες επί των οφειλοµένων προς τον αγροτικό κόσµο, από δω και µπρος µπαίνουµε σε… καλοκαιρινούς ρυθµούς.

6_37

Ελένη Δούσκα

17596
28

Εκτός από τα 30,5 εκατ. ευρώ de minimis που εγκρίθηκαν και θα πάρουν πρώτα το δρόµο για τους λογαριασµούς των δικαιούχων παραγωγών, τα υπόλοιπα από την περσινή ενιαία και τα προγράµµατα πάνε για τα µέσα Ιουνίου. Χαρακτηριστικές οι δύο σχετικές ανακοινώσεις του Οργανισµού Πληρωµών, σύµφωνα µε τις οποίες αφενός οι βιοκαλλιεργητές µπορούν να προβούν σε διορθώσεις µέχρι τις 28 Μαΐου και αφετέρου οι δικαιούχοι των αυτόχθονων φυλών να καταθέσουν παραστατικά µέχρι τις 31 του µήνα.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη εκκαθάριση πληρωµών του έτους 2022 σχετικά µε το πρόγραµµα των Βιολογικών τοποθετείται για τα µέσα του επόµενου µήνα, αφού πρώτα οι απορριπτόµενοι βιοκαλλιεργητές ξαναστείλουν τα στοιχεία των συµβάσεών τους. Αντίστοιχα και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων. Μάλιστα, τονίζεται ότι τα παραστατικά αυτά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας.

Σηµειώνεται αρµοδίως ότι τα αποτελέσµατα του νεότερου ελέγχου και στα δύο προγράµµατα θα ληφθούν υπόψη στην πρώτη εκκαθάριση πληρωµών του έτους 2022, ενώ ο Οργανισµός Πληρωµών τονίζει ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ανελαστικά, δεδοµένου ότι µέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες πληρωµές εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2022.

Αιτήσεις ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων νησιών και Κρήτης

Εν τω µεταξύ, µέχρι τις 17 Ιουλίου θα παραµείνει ανοιχτή η πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την έκτακτη ενίσχυση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους νησιωτικών περιοχών και Κρήτης. Πρόκεται για τη διάθεση ποσού ύψους 8 εκατ. ευρώ εφάπαξ σε 12.000 κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους, ανάλογα µε το µέγεθος του ζωικού κεφαλαίου. Όπως σηµειώνεται, η οικονοµική ενίσχυση θα καταβληθεί ανά ζώο και παρέχεται σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτά ίσχυαν στις 31/12/2021, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ.

Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται µε βάση των αριθµό του ζωικού κεφαλαίου (αιγοπρόβατα) ως εξής:

Κρήτη

 •  1-100 ποσό ενίσχυσης 250 ευρώ
 •   101-200 ποσό ενίσχυσης 500 ευρώ
 •   201-300 ποσό ενίσχυσης 650 ευρώ
 •   301-500 ποσό ενίσχυσης 800 ευρώ
 •   501 και πάνω ποσό ενίσχυσης 900 ευρώ

Λοιπά νησιά

 • 1-100 ποσό ενίσχυσης 300 ευρώ
 • 101-200 ποσό ενίσχυσης 550 ευρώ
 • 201-300 ποσό ενίσχυσης 700 ευρώ
 • 301-500 ποσό ενίσχυσης 850 ευρώ501 και πάνω ποσό ενίσχυσης 950 ευρώ

Οι κτηνοτρόφοι κάνουν αίτηση σε ειδική εφαρµογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί µετά την διαδικασία αιτήσεων και ο έλεγχος και στη συνέχεια η διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ΦΕΚ de minimis 30,5 εκατ. σε έξι προϊόντα

Σε ευθεία πληρωµής εισέρχεται ο δεύτερος και τελευταίος κύκλος πληρωµών έκτακτων ενισχύσεων, µε την Κοµισιόν να έχει εγκρίνει το πακέτο των 30,5 εκατ. ευρώ και την απόφαση ενίσχυσης να έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ. Η πληρωµή αυτή αφορά µελισσοκόµους, το σύνολο της καλλιέργειας καπνού στη χώρα, την κορινθιακή σταφίδα, τα αχλάδια, τα σπαράγγια, καθώς και τον κρόκο. Τα ποσά έχουν ως εξής:

 • Μελίσσια της επικράτειας, ποσού 12 εκατ. ευρώ (Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Αιτωλοακαρνανίας, Χαλκιδικής, Λάρισας).
 • Καπνά επικράτειας, ποσού 5,69 εκατ. ευρώ (Π.Ε. Ροδόπης, Ξάνθης, Πιερίας, Σερρών).
 • Κορινθιακή σταφίδα, ποσού 4,72 εκατ. ευρώ (Π.Ε. Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας).
 • Αχλάδια επικράτειας, ποσού 4,70 εκατ. ευρώ (Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Πέλλας, Ηµαθίας).
 • Σπαράγγια επικράτειας, ποσού 2,61 εκατ. ευρώ (Π.Ε. Πέλλας, Καβάλας, Έβρου, Ξάνθης)
 • Κρόκος επικράτειας, ποσού 707,5 χιλ. ευρώ (Π.Ε. Κοζάνης).

Να σηµειωθεί ότι επί των ποσών αυτών οι µη κατ’ επάγγελµα αγρότες θα πληρωθούν µε το 50% της ενίσχυσης. Όπως αναφέρεται «όσοι από τους δικαιούχους είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΕΕ µε την ιδιότητα του «επαγγελµατία αγρότη» για το έτος 2022 λαµβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι το 50% του ύψους της ενίσχυσης». Υπενθυµίζεται ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων.

Μειωμένες οι ενισχύσεις για τα νησιά Αιγαίου

Με εξαίρεση το ντοµατάκι Σαντορίνης, οι ενισχύσεις για τα προϊόντα τοπικής παραγωγής στα νησιά του Αιγαίου το έτος αιτήσεων 2022 είναι µειωµένες, σύµφωνα µε την ΥΑ που καθορίζει τις µοναδιαίες τιµές των εν λόγω ενισχύσεων. Η δε πληρωµή τους αναµένεται το επόµενο διάστηµα. Ειδικότερα προέκυψαν ανά καθεστώς τα εξής: 
 • Εσπεριδοειδή: έκταση 5.548,2 στρέµµατα, τιµή 45,96 ευρώ, 
 • Φασόλια, βρώσιµο λαθούρι: έκταση 10.103,8 στρέµµατα, ενίσχυση 14,85 ευρώ, 
 • Πατάτα: έκταση 8.840,6 στρέµµατα, ενίσχυση 44,68 ευρώ, 
 • Τοµατάκι Σαντορίνης: έκταση 134,7 στρέµµατα, τιµή 70 ευρώ, 
 • Παραδοσιακοί Ελαιώνες: έκταση 639.624,6 στρέµµατα, τιµή 13,75 ευρώ, 
 • Κριθάρι Λήµνου: έκταση 54.709,6 στρέµµατα, ενίσχυση 4,20 ευρώ, 
 • Αγκινάρα Τήνου: έκταση 121,4 στρέµµατα, ενίσχυση 49,42 ευρώ, 
 • ∆αµάσκηνα Σκοπέλου: έκταση 368,8 στρέµµατα, τιµή 46,09 ευρώ και 
 • Καλλιέργεια Αµπέλου: έκταση 34.666,9 στρέµµατα, ενίσχυση 40,38 ευρώ.
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί
Σχόλια (28)
Προσθήκη σχολίου

30-06-2023 21:35Έχει πληρωθεί κανείς από την επίδοση βιολογικά

Έχει πληρωθεί κανείς από την επίδοση βιολογικά?

Απάντηση

22-06-2023 13:52Afro

Με την νιτρορηπανση ξέρουμε κάτι ποτέ θά πληρωθη?

Απάντηση

13-06-2023 19:03Χαρα

Έχουμε κάποιο νεότερο ποτε θα πάρουμε τα υπόλοιπα βιολογικών?

Απάντηση

12-06-2023 23:19κτηνοτροφος

καλησπερα !!!εχουμε καποια ενημερωση για πληρωμη βιολογικων;;;;;

Απάντηση

01-06-2023 16:52Nikos

Παιδιά εγώ βαρέθηκα ούτε θα βρίσω ούτε με νοιάζει τι ψηφησατε εγώ θα σας πω ότι στα Τρίκαλα Καρδίτσα και Ημαθία λόγω μοτορινγκ δεν έχει πληρωθεί κανένας τις επιδοτήσεις του 2022 ούτε τα βιολογικά και του χρόνου ετοιμαστείτε σε όλοι την Ελλάδα απλά σας λέω να ξέρετε τι θα τραβήξετε να μην έχετε να ταισετε τα ζωα σας να σπείρετε τα χωράφια σας και φυσικά να φάτε στο σπίτι σας έτσι εγώ τα έχω ξεγραμενα όλα αυτά ζω και επιβιώνω μόνο με την παραγωγή μου που βγάζω και φυσικά όσο αντέξω ακόμη καλή δύναμη σε όλους σας

Απάντηση

22-05-2023 16:33Εμμανουήλ

Τό κομφουζιο πότε θα πληρωθεί?

Απάντηση

21-05-2023 13:51ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Το μέτρο 13 ποτέ θα γίνει η πληρωμή;

Απάντηση

20-05-2023 18:36ΑΓΡΟΤΗΣ

παράγουν λέει βιολογικα μπορεί κάποιος να μας απαντήσει για ποιο λόγο ο κάθε ένας πια δηλώνει βιολογικα παράγουν ωραία τι τα κάνουν μετά την δήθεν παραγωγή που πάνε ποίος τα παίρνει και δεν μιλάω για αυτούς που ασχολούνται πραγματικά παράγουν και πουλάνε βιολογικα μιλάω για τον κάθε ένα που είδε επιδοτήση και μπήκε μόνο για το χρήμα και να κάνει κακό στους πραγματικά παραγωγούς ας μας πει κάποιος που πάνε όλα τα δήθεν βιολογικα σε ποια αγορά

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

20-05-2023 18:06Tkor

Η νιτρορυπανση ξέρουμε πότε θα γίνει η εκαθαρισει?

Απάντηση

20-05-2023 17:34Γιαννης

Ζαιοι Ζαιοι έρχεται μεγάλο παλούκι....

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία