BACK TO
TOP
Πληρωμές

Επιταχύνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκκαθαρίσεις -πληρωμές μέχρι το τέλος Ιουνίου

Εντείνονται οι διαδικασίες εκκαθάρισης όλων των εκκρεμοτήτων που έχουν συσσωρευθεί στις βάσεις δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών, με στόχο το πλήρες ξεκαθάρισμα των υποχρεώσεων που υπάρχουν έναντι των αγροτών από τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων για το 2022.

6_pin_128

Ελένη Δούσκα

57
46

Επιταχύνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκκαθαρίσεις και  πληρωμές ενισχύσεων, εκκρεμότητες τέλος  μέχρι το τέλος Ιουνίου 

Οι πληροφορίες θέλουν να έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή μια γενικευμένη προσπάθεια ελέγχου και άμεσης πληρωμής, τόσο των επί μέρους περιπτώσεων που αφορούν σε άμεσες ενισχύσεις (π.χ. monitoring και μεταβιβάσεις), συνδεδεμένες και πρασίνισμα του 2022, όσο και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σε ειδικά πριμ (π.χ. βοοειδή – ειδική βάμβακος). Προς οριστικό ξεκαθάρισμα οδεύουν και οι φάκελοι που αφορούν εναπομείνασες υποχρεώσεις από και ειδικότερα προγράμματα, όπως είναι τα βιολογικά, το κομφούζιο και η απονιτροποίηση.   


 Νωρίτερα το Agronews έγραφε:
Ξανά εκλογές με εκκρεμότητες στις πληρωμές, δεκαήμερο ελέγχων με βραχνά τις επιλεξιμότητες 

Τα κεφάλια µέσα και πολλή δουλειά περιµένει τις επόµενες δέκα ηµέρες τους αρµόδιους του Οργανισµού Πληρωµών, µε την Παρασκευή 23 Ιουνίου να έχει τεθεί ως ηµεροµηνία στόχος για την εξόφληση των υπολοίπων τόσο της ενιαίας όσο και των προγραµµάτων του 2022. 
Σε αυτή τη φάση γίνονται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, ωστόσο ακόµα δεν είναι βέβαιο αν θα βγουν οι χρόνοι. Σε κάθε περίπτωση, µέχρι την Παρασκευή 30 του µήνα θα πρέπει να έχουν γραφτεί στο σύστηµα, προς αποφυγήν και των κοινοτικών καταλογισµών, δηλαδή ποινής χιλιάδων ευρώ για τη χώρα µας και κάλυψης των ποσών αυτών µε εθνικά χρήµατα, όλες οι εκκρεµότητες της περσινής χρονιάς, ενώ δεν αποκλείεται οι πιστώσεις να γίνουν και σταδιακά. Μεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται προς ώρας σε σύνθετες περιπτώσεις παραγωγών των οποίων οι δηλώσεις χτύπησαν στις επιλεξιµότητες και δεν µπόρεσαν το προηγούµενο διάστηµα βάσει του υφιστάµενου πλαισίου να προχωρήσουν σε διορθώσεις που να αποδεσµεύσουν τα ποσά της πληρωµής την οποία ακόµα αναµένουν. Ενδεικτικό παράδειγµα, περιπτώσεις ιδιόκτητων αγροτεµαχίων, τα οποία ανήκουν κατά το ήµισυ σε δύο συζύγους (50% ο ένας, 50% ο άλλος), για τις οποίες µια διορθωτική µοιάζει δύσκολη έως αδύνατη. Οι εντολές προς τους διοικητικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνουν λόγο για άµεση διευθέτηση τέτοιων ζητηµάτων, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην επερχόµενη πληρωµή. Ωστόσο, δεν αποκλείεται κάποιες δύσκολες υποθέσεις να µεταφερθούν ακόµα και για τον Οκτώβριο.   

∆ύσκολα τα πράγµατα και µε τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων και ειδικά µε αυτές που σχετίζονται µε κληρονοµιές ή ενοικίαση, που δεν πληρώθηκαν στις προηγούµενες πιστώσεις, µε τους αρµόδιους του Οργανισµού Πληρωµών να αναφέρουν ότι όσες έµειναν πίσω, βρίσκονται τώρα σε φάση ελέγχου, µε σκοπό όσες εξ αυτών βγάζουν ποσά να πληρωθούν µαζί µε τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης στην επερχόµενη πίστωση, χωρίς να αναφέρεται βέβαια πιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.

Σε εκκρεµότητα είναι και όσα αγροτεµάχια ήταν στο monitoring, για τα οποία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αφορά περισσότερο την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι παραγωγοί αυτής της κατηγορίας δεν πληρώθηκαν την ειδική ενίσχυση βάµβακος, ενώ και κάποιοι άλλοι έχουν ακόµα απλήρωτα βασική και πρασίνισµα για τα αγροτεµάχια που ήταν στον έλεγχο. Η πληρωµή αυτών των παραγωγών, εφόσον δεν προκύψουν θέµατα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας των εκτάσεων που δηλώθηκαν µε καλλιέργεια βάµβακος, θα γίνει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου. 

Στο παρά 5’ διορθώσεις για το Μέτρο 22

Με προθεσµία την τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων επί των πληρωµών µέχρι το τέλος του µήνα και πριν τις εκλογές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε ανακοίνωσή του καλεί τους κτηνοτρόφους που δεν πληρώθηκαν ακόµα από το Μέτρο 22 της αγοράς ζωοτροφών να προσκοµίσουν στα τοπικά γραφεία του οργανισµού της περιοχής τους αντίγραφο του τραπεζικούς τους λογαριασµού. Ειδικότερα η ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών έχει ως εξής: «Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του Μέτρου 22, που αφορά τη στήριξη σε κτηνοτρόφους, λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι οποίοι δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω απόρριψης του τραπεζικού λογαριασµού που είχαν δηλώσει στην αίτηση πληρωµής του εν λόγω Μέτρου, µπορούν να προσκοµίσουν στο γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής τους, αντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασµού προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να πιστωθούν τα ποσά πληρωµής».

 

Αιτήσεις για ενισχύσεις σε αιγοπρόβατα νησιών, Κρήτης

 

Μέχρι 17 Ιουλίου θα παραµείνει ανοιχτή η πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την έκτακτη ενίσχυση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους νησιωτικών περιοχών και Κρήτης. Πρόκεται για τη διάθεση ποσού ύψους 8 εκατ. ευρώ εφάπαξ σε 12.000 κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους, ανάλογα µε το µέγεθος του ζωικού κεφαλαίου. Όπως σηµειώνεται, η οικονοµική ενίσχυση θα καταβληθεί ανά ζώο και παρέχεται σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτά ίσχυαν στις 31/12/2021, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ.

Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται µε βάση των αριθµό του ζωικού κεφαλαίου ως εξής:

 

Κρήτη

  1-100: ενίσχυση 250 ευρώ

  101-200: ενίσχυση 500 ευρώ

  201-300: ενίσχυση 650 ευρώ

  301-500: ενίσχυση 800 ευρώ

 501 και πάνω: ενίσχυση 900 ευρώ

 

Λοιπά νησιά

  1-100: ενίσχυση 300 ευρώ

  101-200: ενίσχυση 550 ευρώ

  201-300: ενίσχυση 700 ευρώ

  301-500: ενίσχυση 850 ευρώ

  501 και πάνω: ενίσχυση 950 ευρώ.

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση σε ειδική εφαρµογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί µετά τον έλεγχο και
τη διασταύρωση των στοιχείων.

Σχόλια (46)
Προσθήκη σχολίου

23-06-2023 16:36Χρήστος Τσεκούρας

Οπεκεπε να με πληρώσει το η πολιπο

Απάντηση

23-06-2023 10:24Ιωάννα

Από 29 Ιανουαρίου έχει εγκριθεί η δικιά μου περίπτωση για μεταβιβαση δικαιωματων... Τι ακριβώς περιμένουν για να μου πιστωσουν τα χρήματα....ΕΛΕΟΣ πια αρκετά μ αυτή την κορόιδα τόσο καιρο

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

15-06-2023 12:02Παλλας

Καλησπέρα σας Μας Έχουν Απόρριψη Απο Το Μετρό 22 Λόγου Τζίρου δήθεν Επειδή Τα Ζωα Τα Έχω Μεταβίβαση στον Γιο μου Ενώ Τα ζωα τα Είχαμε χρόνια Δεν τα αγοράσαμε τώρα... Έχουμε Το Ίδιο Επίθετο Γιατι Μας Απορρίπτουν? Δεν καταλαβαίνω? Ενώ Αυτοί Όλη...Τα Πηρανε Απο Τιν Ευρωπαϊκή ένωση Στις καταμέτρησης Και Μας Κοροϊδεύουν? Και Απο Πάνω.. Και Ο Γιώργος Γεωργαντάς Περιμένει? να τον ψηφίσουμε...!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

14-06-2023 10:40Nikos

Βαρεθηκαμε την κοροϊδία άχρηστοι κοιτάω μόνο να τα βγάζω πέρα με την παραγωγη μου ώσπου δεν αντέξω και να τα παρατήσω ειστεεεε ανίκανοι όλα απλήρωτα τα εχετε

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

12-06-2023 14:26Γιωργος

Λοιπον: εγω σας εγγυωμαι οτι θα πληρωνεστε αποζημιωσεις και επιδοτησεις καθε 38 του μηνα,οταν θα εχει πανσεληνο,ο χρονος θα ειναι δισεκτος και εκεινη τη μερα θα εχει εκλειψη ηλιου.οταν συμπεσουν ολα αυτα μαζι,θα παρετε ο,τι δικαιουστε με τοκο.θα με ψηφισετε;;;;;;ξερω οτι δεν ειμαι τοσο καλος στο επικοινωνιακο κομματι και στο ψεμμα οσο η ν.δ αλλα κανω μεγαλη προσπαθεια.σας παρακαλω μη με αγνοησετε....!!!!

Απάντηση

12-06-2023 13:30Αντώνης Κρήτη 🇬🇷

Ξέρει κάποιος τι θα γίνει με τους επιλαχόντες;;

Απάντηση

11-06-2023 16:24ΚΑΤΆ ΚΥΡΙΟΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προς διάλυση.... Μας δουλεύετε???

Απάντηση

11-06-2023 16:03Μαρία Δαμιανάκη

Οι πληρωμές των βιολογικών θα γίνουν κι αυτές στο τέλος του μήνα?

Απάντηση

11-06-2023 16:03Μαρία Δαμιανάκη

Οι πληρωμές των βιολογικών θα γίνουν κι αυτές στο τέλος του μήνα?

Απάντηση

10-06-2023 23:09Γιανναράκη Παναγιώτα

Παράγωγος ελαιολάδου. Ναι το λάδι έχει τιμή. Λάδι που θα βρεθεί για πώληση. Προσωπικά έχω πάθει ζημιά στα δέντρα μου από τον παγετό 20/12/2021. Η καταστροφή συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο του 2022. Αποτελέσμα τα ελαιόδεντρα 50 ετών ξεραθηκαν και κόπηκαν στο σταυρό. Ποτέ θα ξαναπάρω παραγωγή και πως θα ξαναγίνουν δέντρα. Έχω ενοχλήσει, έχω πει. Πλήρης αδιαφορία από τον ΕΛΓΑ. Οπότε γιατί πληρώνουμε? Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για ποιο λόγο? Όταν δουλεύεις πρέπει και να πληρώνεσαι. Εφόσον αυτό δεν.... και αποζημιώσεις δεν.....Δεν μας δίνεται κάνα επίδομα ανεργίας να καλύψουμε κανένα έξοδο καλλιέργειας. Εκεί που το δίνεται εσείς δεν το πιάνω?Τους πληρώνεται για να κάθονται. Είδε κανένας από εσάς αυτούς που έχουν εμπορικά καταστήματα και κοιτάνε όλη την ημέρα την πόρτα και να δεν βγαζουν ούτε τα έξοδα τους να παίρνουν κανένα επίδομα ανεργίας , όχι βέβαια. Πολλά λάθη και αδικίες. Δεν παράγει το δημόσιο, έχετε κάνει λάθος .Το κράτος μπορεί να στηριχτεί μόνο στην παραγωγή , στις εξαγωγές και το εμπόριο. Αν περιμένει να στηριχτεί στα δανεικά από εξωτερικό και μας φορτώνεται με φόρους, ζήτω που μας κάψατε .

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα