Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Ανεξιχνίαστο μυστήριο, 88 εκατ. ευρώ λείπουν από προκαταβολή τσεκ

Έλλειµµα περί τα 120 εκατ. ευρώ από τον κουµπαρά της βασικής ενίσχυσης προκύπτει από τις ανακοινώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την προκαταβολή και την εξόφληση του ∆εκεµβρίου, χρήµατα τα οποία ανεξήγητα µέχρι στιγµής λείπουν από τον τελικό υπολογισµό των πληρωµών προς τους αγρότες δικαιούχους.

4_pin_A_2

Γιώργος Κοντονής

7960
20

Ανεξιχνίαστο μυστήριο με τα 88 εκατ. ευρώ που λείπουν από την προκαταβολή του τσεκ και την πρόβλεψη για εξόφληση το Δεκέμβριο

Συγκεκριµένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως η βασική ενίσχυση έχει προϋπολογισµό 829 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 829 εκατ. ευρώ αναφέρει πως υπολόγισε τελικά για να βγάλει την προκαταβολή του 70%, 741.813.749 ευρώ.

Πρώτο ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι γιατί παρακρατήθηκαν τα 88 εκατ. ευρώ, µε µία απάντηση να είναι πως δεν υπάρχει ακόµη καθαρή εικόνα κάποιων παραγωγών οπότε ένα 10% συνήθως µένει στα ταµεία για να δωθεί στην εξόφληση. Όµως, για την εξόφληση του ∆εκεµβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ λέει πως θα πληρώσει αναδιανεµητική (174 εκατ. ευρώ), εξισωτική (255 εκατ. ευρώ) και βασική, συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ, γεγονός που σηµαίνει ότι θα πληρώσει ως εξόφληση τσεκ 221 εκατ. ευρώ. Σύνολο λοιπόν προκαταβολή ύψους 488 εκατ. ευρώ και 221 εκατ. ευρώ εξόφληση, 709 εκατ. ευρώ. Λείπουν λοιπόν 120 εκατ. ευρώ. Αν γίνει και η παραδοχή ότι εδώ πρέπει να προστεθεί και η παρακράτηση (επί του συνόλου τσεκ) έως 3% για Εθνικό Απόθεµα (24 εκατ. ευρώ), τότε µένουν ακόµη άφαντα 96 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως το ίδιο ερώτηµα έχει τεθεί και από πλευράς των ανθρώπων που συµµετέχουν στο σχεδιασµό της ΚΑΠ και µένει να δοθούν οι διευκρινίσεις από τον Οργανισµό Πληρωµών. Ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης ζητά εξηγήσεις, τονίζοντας σε συνέντευξή του πως «από τα 829 εκ. ευρώ που ήταν η βασική ενίσχυση, ενεργοποιήθηκαν από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 741 εκ. ευρώ, δηλαδή 88 εκατ. λιγότερα από τα προβλεπόµενα. Που σηµαίνει ότι οι δικαιούχοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις του κλάδου, έλαβαν 88 εκατ. ευρώ λιγότερα από τα αρχικώς προγραµµατισµένα, χωρίς καµία εύλογη εξήγηση». Πάντως το ότι µένουν υπόλοιπα ενιαίας για το 2024  τόσο µεγάλου ύψους µε τη βασική µειωµένη κατά µέσο όρο στο 21%, αποτελεί ένα ακόµη µεγάλο πλήγµα στις τσέπες των παραγωγών. Σηµειώνεται πως οι αρµόδιες αρχές, µε βάση τους κοινοτικούς κανονισµούς, µπορούσαν τον Οκτώβριο να πληρώσουν προκαταβολή και για την αναδιανεµητική, κάτι που δεν έκαναν.

Πώς προκύπτει η µείωση 27% στα δικαιώµατα βοσκοτόπων

Κανονικά µε βάση τους κανονισµούς του στρατηγικού σχεδίου, έπρεπε να υπάρξει µία οριζόντια µείωση στο τσεκ για όλες τις αγρονοµικές περιφέρειες ύψους 21% περίπου. Όµως από τα στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ τελικώς επήλθε αρχική µείωση 27% στα βοσκοτόπια, 17% στις αρόσιµες και 19% στις µόνιµες. Ο λόγος κρύβεται στις αλχηµείες που έγιναν τα περασµένα έτη στο Εθνικό Απόθεµα µε τα βοσκοτόπια, τα οποία πήραν χρήµατα από τις αρόσιµες και τις µόνιµες για να ικανοποιηθούν οι υπέρογκες απαιτήσεις. Για αυτό, προκύπτουν αυτά τα ποσοστά και πλέον έχει επέλθει ισορροπία, ενώ παρόµοια µαγειρέµατα πλέον θα φέρνουν απώλειες µόνο στα βοσκοτόπια καθώς είναι αδύνατον πλέον να πληρώνονται βοσκοτοπικά δικαιώµατα Αποθέµατος από άλλες αγρονοµικές περιφέρειες βάσει των κανονισµών της ΚΑΠ.

Αυτό δεν είναι η σύγκλιση. Η σύγκλιση επέρχεται σε δεύτερο στάδιο, όπου θα αυξηθούν τα χαµηλά δικαιώµατα και θα µειωθούν τα υψηλά, ώστε να φτάσουν κοντά στη µέση µοναδιαία αξία η οποία δεν έχει ακόµη ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η µείωση ή η αύξηση θα είναι ίση µε το 25% της διαφοράς σε σχέση µε τη µέση µοναδιαία αξία. 

 

Η ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία βασίζονται τα στοιχεία για το έλλειµµα

«Η υλοποίηση της πληρωµή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης του 70% σε 538.768 ∆ικαιούχους µέσω του gov.gr από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτέλεσε στόχο  για τον οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, & Τροφίµων, η ∆ιαχειριστική Αρχή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς, συνεργάσθηκαν αποτελεσµατικά. Το ψηφιακό αρχείο πληρωµής ήδη έχει προωθηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και από αργά το απόγευµα, σήµερα 27 Οκτωβρίου, όπως είχε προγραµµατισθεί, θα αρχίσει η πίστωση των ατοµικών λογαριασµών των δικαιούχων µε τα ποσά της προκαταβολής.

Η πληρωµή γίνεται µετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για όλες τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2023 και την εφαρµογή των κριτηρίων επιλεξιµότητας [...]. Έτσι το συνολικό ποσό της προκαταβολής µετά την ενσωµάτωση των ευρηµάτων ελέγχου, των µεταβιβάσεων, του συµψηφισµού αχρεωστήτως καταβληθέντων ή άλλων δεσµεύσεων διαµορφώθηκε για τους 538.768  ∆ικαιούχους σε 488.384.809,32 ευρώ. Με βάση όσα περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο ΣΣΚΑΠ:

Η συνολική βασική ενίσχυση που προβλέπεται για το 2023 είναι 829 εκ ευρώ έναντι 1.068 εκ. ευρώ το 2022. Η διαφορά των 239 εκ. ευρώ έχει µεταφερθεί στην αναδιανεµητική ενίσχυση (178 εκ. ευρώ), τις νέες συνδεµένες ενισχύσεις και τα τοµεακά προγράµµατα και θα καταβληθεί αργότερα.

Εξ αυτών, ο αρχικός υπολογισµός της πληρωµής µε βάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2023, εκκίνησε από τα 741.813.749 ευρώ, το 70% των οποίων αντιστοιχεί στα 519.269.910 ευρώ. Τις βοσκοτοπικές εκτάσεις, που δηλώνονται από τους δικαιούχους, ως βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση, προκειµένου να είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση, επιτυγχάνεται µόνο µε τη δήλωση ζωικού κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό ήδη από το 2022 δεν έχει κατανεµηθεί Εθνικό Απόθεµα σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την βασικότερη αιτία δέσµευσης των δικαιούχου αυτών, την µη πληρωµή τους και εν τέλει την αποµείωση του συνολικού ποσού της πληρωµής της βασικής ενίσχυσης κατά 14,5 εκατ. ευρώ.

Στο παραπάνω ποσό των 14,5 εκατ. πρέπει να συνυπολογισθούν αθροιστικά 16,7 εκατ. ευρώ επί πλέον αποµείωσης λόγω ευρηµάτων που πηγάζουν από το κανονιστικό δίκαιο (π.χ. δικαιώµατα κάτω των 150 ευρώ που δεν καταβάλλονται) και άλλα ευρήµατα, όπως περιοχές natura, έλεγχος µέσω monitoring κ.λπ.

Για όσους παραγωγούς υπάρξουν εκκρεµότητες στην σηµερινή προκαταβολή βασικής ενίσχυσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανακοινώσει την ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 διευκρινιστικές οδηγίες (σ.σ δεν υπήρξε κάποια η ανακοίνωση).

Επιπλέον στο προσεχές διάστηµα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγµατοποιήσει µέσω του gov.gr τις ακόλουθες πληρωµές:

  • Εξόφληση των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων έτους 2022 περίπου 20 εκατ.
  • Προκαταβολή των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων έτους 2023 περίπου 180 εκατ. (τέλος Νοεµβρίου).
  • Εξόφλησης, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Βασικής Ενίσχυσης, της Αναδιανεµητικής Ενίσχυσης και της
  • Εξισωτικής Αποζηµίωσης, ύψους περίπου 650 εκ ευρώ. Συνολικά οι πληρωµές αυτές θα αγγίξουν τα 850 εκατ. ευρώ.»
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί
Σχόλια (20)
Προσθήκη σχολίου

14-11-2023 14:34Αγανακτηση

Να προσλάβουμε ντεντέκτιβ να μα ς λύσει το μυστήριο.αντε ρε νούμερα

Απάντηση

13-11-2023 22:31ΑΓΡΟΤΗΣ

Θέλω να δω σιτάρι που θα βρουν του χρόνου δεν βάζει κανείς ότι καλητερο να τρώνε τα χαρτιά τους

Απάντηση

13-11-2023 21:36Teo

Θα βρεθούν τα λεφτά από ψεύτικους ελέγχους που κάνουν οι μαριονέτες του οπεκεπε κ θα μας τα κόψουν από τις επιδοτήσεις πολύ απλό.

Απάντηση

13-11-2023 10:39papousadiavastos

Όλα καλά;

Απάντηση

12-11-2023 16:18Αγρότης

Το agronews γνωρίζει σχετικά με το εφάπαξ που θα δοθεί στο τέλος του 2027 σε αγρότες που θέλουν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα τους σε νέους αγρότες με βάση την οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης και αν ναι ας κάνει κάποιο άρθρο σχετικό γιατί κάποιοι είμαστε πάνω από 50 και ίσως αυτό να ήταν μια διέξοδος για όλους εμάς. Η πραγματική ενημέρωση πάσχει στην Ελλάδα και από την κυβέρνηση που είναι παντελώς άσχετη και φαταούλες και δυστυχώς και από τον ανίκανο κρατικό της μηχανισμό που είναι άσχετα διορισμένα κομματόσκυλα. Αν κάποιος φίλος γνωρίζει σχετικά ας μου απαντήσει.

Απάντηση

12-11-2023 16:11Αγρότης

Στην Ουγγαρία οι αγρότες γνωρίζουν πως το 2027 που ολοκληρώνετε η νέα ΚΑΠ θα μπορούν να πάρουν από την κυβέρνηση τους 100.000 ευρώ εφάπαξ για να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα τους σε νέους αγρότες μιας και τα κονδύλια είναι εξασφαλισμένα από τη ΚΑΠ που τρέχει και είναι οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης. Τα χρήματα θα δωθούν εφάπαξ σε όσους πιάνουν τα όρια ηλικίας και σύνταξη όταν συμπληρώσουν τα χρόνια. Γαλλία και Ιταλία θα δώσουν 70.000 ευρώ εφάπαξ πιθανώς γιατί είναι μεγαλύτερες χώρες και περισσότερους αγρότες που πρέπει να καλύψουν τα κονδύλια. Οι αγρότες τόσο στην Ουγγαρία όσο και σε άλλες ευρωπαϊκής χώρες γνωρίζουν τι θα γίνει το 2027 και κάνουν τον προγραμματισμό τους εδώ δεν γνωρίζουμε τίποτα ρωτάω το μελετητή μου και δεν έχει ιδέα ρωτάω τους υπαλλήλους στην Ένωση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρη άγνοια. Μπάχαλο σε όλα τα έχει κάνει η κυβέρνηση των άχρηστων. Αν γνωρίζει κάποιος φίλος σχετικά ας μου απαντήσει.

Απάντηση

12-11-2023 15:50Αγρότης

Μεγαλύτεροι ΚΛΕΦΤΕΣ, απατεώνες και σκουπίδια από τους νεοδημοκράτες δεν υπάρχουν. Μητσοτάκη κάθαρμα όλες οι κατάρες του κόσμου να πέσουν σε σένα και στα παιδιά σου. Είσαι μεγάλο κάθαρμα Μητσοτάκη. Σκουπίδια είναι και οι ελληνόφωνοι που σε ψηφίζουν για το ρουσφέτι και το βόλεμα.

Απάντηση

12-11-2023 15:45Αγρότης

https://www.militaire.gr/?post_type=post&p=306640 Ακούσατε τίποτα στα ΜΜΕ της διαπλοκής και τα σάιτ για τα 40 δις ευρώ που έχασε πρόσφατα το ελληνικό δημόσιο από τις τράπεζες που ανακεφαλσιωποίησε;; Και ούτε θα ακούσετε. Όταν θα σκάσει η νέα χρεοκοπία να μην λέτε ότι πάλι δεν γνωρίζατε η ότι φταίει η κακή συγκυρία και η τρύπα του όζοντος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρίζει δισεκατομμύρια στους κοτζαμπάσηδες της κρατικοδίαιτης οικονομικής ελίτ φουσκώνει το δημόσιο χρέος χάνει το δημόσιο δισεκατομμύρια και στο τέλος κλέβουν και τις δικές μας επιδοτήσεις. Για αυτό με νύχια και με δόντια προστατεύουν τον κατάχαζο Μητσοτάκη.

Απάντηση

12-11-2023 15:37Αγρότης

https://www.militaire.gr/?post_type=post&p=306551 Τα χρήματα μας έγιναν νέες πετσολίστες για να γλύφουν το ζαβό Μητσοτάκη και να κρύβουν τα σκάνδαλα πλιάτσικου του δημοσίου χρήματος, υποκλοπές κτλ.

Απάντηση

12-11-2023 14:22ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΕ

Να φωνάξουμε τον Μπρούς Γουίλι να μας τα λύσει τα μυστήρια όπως και στο έργο αυτός αυτή και τα μυστήρια.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία