Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Ήδη 1,2 δισ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες με τον ιταλικό ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντί για 488 εκατ. ευρώ προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, οι Έλληνες αγρότες θα µπορούσαν να έχουν σήµερα στην τσέπη τους άνω του 1 δις ευρώ επιδοτήσεων από το σύνολο των άµεσων ενισχύσεων και ορισµένων µέτρων του ΠΑΑ, αν οι αρµόδιες αρχές της χώρας µας είχαν λάβει τις πρωτοβουλίες που πρέπει, για να οργανώσουν το σύστηµα προγραµµατισµού και πληρωµών στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

16-17_51

Γιώργος Κοντονής

5325
50

Πληρωμές στο ακέραιο για τους Ευρωπαίους αγρότες, ήδη 1,2 δισ. θα είχαν λάβει οι Έλληνες με ΟΠΕΚΕΠΕ Ιταλίας

Για παράδειγµα οι Ιταλοί πληρώθηκαν µαζί και τις συνδεδεµένες (πέρα από βασική αναδιανεµητική, eco-schemes), στη Γαλλία όλοι οι κτηνοτρόφοι έλαβαν τα δικά τα ζωικά πριµ µαζί µε τη βασική και στην Ιρλανδία είχαν ενηµερωθεί γραπτώς από το υπουργείο Γεωργίας για τις ηµεροµηνίες που θα λάβουν τα ποσά από τον περασµένο Μάρτιο. Αντίθετα στη Γερµανία, µοιάζουν τα πράγµατα χειρότερα όπου τα περισσότερα οµοσπονδιακά κρατίδια δεν θα πληρώσουν προκαταβολές, δροµολογώντας µία µαζική πληρωµή το ∆εκέµβριο, µε την κυβέρνηση να υποστηρίζει πως δεν προλάβαινε, λόγω της αργοπορίας στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου.

Με βάση πάντως τα δεδοµένα από χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ιρλανδία που παρουσιάζει η Agrenda, η Ελλάδα είχε το δικαίωµα αλλά δεν πλήρωσε προκαταβολές ύψους 70% στα εξής καθεστώτα:

  • Αναδιανεµητική ενίσχυση: 174 εκατ. ευρώ (121 εκατ. ευρώ προκαταβολή)
  • Eco-schemes: 425 εκατ. ευρώ (300 εκατ. ευρώ προκαταβολή).
  • Συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών: 28 εκατ. ευρώ (20 εκατ. ευρώ προκαταβολή).
  • Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Το συνολικό ποσό εδώ είναι 245 εκατ. ευρώ. Κάποιες χώρες πλήρωσαν ορισµένα καθεστώτα, δηλαδή η Γαλλία φρόντισε να πάρουν χρήµατα από τον Οκτώβριο οι κτηνοτρόφοι και η Ιταλία αντιµετώπισε µε την ίδια φροντίδα τους παραγωγούς σκληρού σίτου, βιοµηχανικής ντοµάτας, ελαιολάδου κ.α.
  • Εξισωτική αποζηµίωση (µέτρο ΠΑΑ): 255 εκατ. ευρώ. Εδώ µπορούσε να πληρώσει το 85% του ποσού προκαταβολή, δηλαδή 216 εκατ. ευρώ.

Αντ’ αυτού η πληρωµή «έγραψε» 488 εκατ. ευρώ µόνο για τη βασική ενίσχυση. Μάλιστα από αυτήν την προκαταβολή έλειπε και το 70% ενός ποσού ύψους 88 εκατ. ευρώ, για το οποίο ακόµη και ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης έχει ζητήσει εξηγήσεις.  Συγκεκριµένα για την πληρωµή της προκαταβολής ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε:

«Η συνολική βασική ενίσχυση που προβλέπεται για το 2023 είναι 829 εκ ευρώ έναντι 1.068 εκ. ευρώ το 2022. Η διαφορά των 239 εκ. ευρώ έχει µεταφερθεί στην αναδιανεµητική ενίσχυση (178 εκ. ευρώ), τις νέες συνδεµένες ενισχύσεις και τα τοµεακά προγράµµατα και θα καταβληθεί αργότερα. Εξ αυτών, ο αρχικός υπολογισµός της πληρωµής µε βάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2023, εκκίνησε από τα 741.813.749 ευρώ, το 70% των οποίων αντιστοιχεί στα 519.269.910 ευρώ. Τις βοσκοτοπικές εκτάσεις, που δηλώνονται από τους δικαιούχους, ως βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση, προκειµένου να είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση, επιτυγχάνεται µόνο µε τη δήλωση ζωικού κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό ήδη από το 2022 δεν έχει κατανεµηθεί Εθνικό Απόθεµα σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την βασικότερη αιτία δέσµευσης των δικαιούχου αυτών, την µη πληρωµή τους και εν τέλει την αποµείωση του συνολικού ποσού της πληρωµής της βασικής ενίσχυσης κατά 14,5 εκατ. ευρώ.

Στο παραπάνω ποσό των 14,5 εκατ. πρέπει να συνυπολογισθούν αθροιστικά 16,7 εκατ. ευρώ επί πλέον αποµείωσης λόγω ευρηµάτων που πηγάζουν από το κανονιστικό δίκαιο (π.χ. δικαιώµατα κάτω των 150 ευρώ που δεν καταβάλλονται) και άλλα ευρήµατα [...]».

ΓΑΛΛΙΑ

Ανά εβδοµάδα θα πληρώνονται οι φάκελοι αγροτών υπό έλεγχο

Στη Γαλλία, οι αγρότες πληρώθηκαν στις 16 Οκτωβρίου συνολικό ποσό άµεσων ενισχύσεων ύψους 3,6 δις ευρώ, στις οποίες περιελήφθησαν προκαταβολές για τη βασική ενίσχυση, την αναδιανεµητική, τα eco-schemes και την συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών. Επιπλέον πληρώθηκαν οι συνδεδεµένες ενισχύσεις βοοειδών και αιγοπροβάτων όπως και η εξισωτική αποζηµίωση. Για όλα τα καθεστώτα η προκαταβολή ήταν στο 70% του ποσού και για την εξισωτική το 85%. Η εξόφληση αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας θα πληρωθεί στα µέσα του ∆εκεµβρίου. «Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτού του πρώτου έτους εφαρµογής, η συχνότητα των πληρωµών θα αυξηθεί κατ’ εξαίρεση, µε εβδοµαδιαία πληρωµή, αντί κάθε δύο εβδοµάδες τα προηγούµενα έτη. Αυτή η συχνότητα θα καταστήσει δυνατή την ταχεία πληρωµή των φακέλων των αγροτών που δεν έχουν ακόµη πληρωθεί έως τις 19 Οκτωβρίου», αναφέρει τέλος η σχετική ενηµέρωση.

ΙΤΑΛΙΑ

Πιστώθηκαν όλα τα καθεστώτα µαζί και αγροπεριβαλλοντικά

Στην Ιταλία οι αγρότες πληρώθηκαν συνολικά 2,4 δις ευρώ για τα καθεστώτα βασικής ενίσχυσης, αναδιανεµητικής, eco-schemes τις συνδεδεµένες (σκληρό σιτάρι, σόγια, ρύζι, βιοµηχανική ντοµάτα, ζαχαρότευτλα, ελαιούχοι σπόροι, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο και πρωτεϊνούχες ζωοτροφές-όσπρια) και µέτρα του ΠΑΑ (Βιολογική Γεωργία, Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση, Εξισωτική Αποζηµίωση). Συνολικά το 1,7 δις ευρώ
ήταν για τις άµεσες ενισχύσεις και τα υπόλοιπα για
τα προγράµµατα. Έως τον Ιούλιο θα πληρωθούν 7 δις ευρώ οι Ιταλοί αγρότες. «Μια µοναδική συνολική εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καθιστά την Ιταλία την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που παρέχει επιδοτήσεις για όλες τις παρεµβάσεις που προβλέπονται από τη νέα ΚΑΠ ξεκινώντας από την πρώτη διαθέσιµη ηµέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά το ιταλικό υπουργείο Γεωργίας στο σχετικό απολογιστικό. Το σύστηµα ελέγχου των Ιταλών ξεκίνησε να λειτουργεί προ εξαµήνου γι’ αυτό το λόγο κατέστη δυνατό να γίνουν όλες αυτές οι πληρωµές.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Οι αγρότες γνώριζαν γραπτώς το πότε και τι λεφτά θα πάρουν

Στην Ιρλανδία οι πληρωµές έχουν πραγµατοποιηθεί ήδη σε τρεις φάσεις: Στις 17 Οκτωβρίου πληρώθηκε η προκαταβολή της εξισωτικής αποζηµίωσης ύψους 179 εκατ. ευρώ.  Στις 24 Οκτωβρίου 103.764 Ιρλανδοί αγρότες πληρώθηκαν προκαταβολή βασικής ενίσχυσης και αναδιανεµητικής συνολικού ύψους 452 εκατ. ευρώ. Η πληρωµή αυτή αφορούσε το 90% όσων έκαναν αίτηση ενίσχυσης. Στις 3 Νοεµβρίου 106.137 αγρότες πληρώθηκαν προκαταβολή 184 εκατ. ευρώ από τα eco-schemes. Σηµειώνεται εδώ πως στην Ιρλανδία οι πληρωµές των eco-schemes είναι αρκετά απλοποιηµένες µε το υπουργείο να έχει προβλέψει διάφορες εύκολες δράσεις οι οποίες όλες τελικώς πληρώνουν 6,7 ευρώ το στρέµµα.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως οι Ιρλανδοί αγρότες έλαβαν γραπτή ενηµέρωση από το υπουργείο και τον οργανισµό πληρωµών τον περασµένο Μάρτιο και Σεπτέµβριο για το ακριβές χρονοδιάγραµµα πληρωµών που θα τηρηθεί -και το οποίο τηρήθηκε.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Σταδιακά έως τις 30 Νοεµβρίου  προκαταβολές όλων των άµεσων

Στην Ισπανία είναι ζήτηµα των αυτόνοµων περιφερειών για το τι και πότε θα πληρώσουν στους αγρότες. Όπως και να έχει, ανάλογα την περιφέρεια πληρώθηκαν οι αγρότες βασική ενίσχυση, αναδιανεµητική και συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών. Παράλληλα πληρώθηκαν και τα eco-schemes και συνδεδεµένες ενισχύσεις µε εξαίρεση την ειδική βάµβακος και το πριµ για τους παχυνόµενους µόσχους. Συνολικά 1,3 δις ευρώ προκαταβολών από τα συνολικά 2,5 δις ευρώ είναι το πρώτο πακέτο των πληρωµών
που είναι προγραµµατισµένο να λάβουν οι Ισπανοί.
Οι προκαταβολές ξεκίνησαν από τις 16 Οκτωβρίου συνεχίζουν έως τις 30 Νοεµβρίου. Μετά από αυτήν την ηµεροµηνία, οι αυτόνοµες περιφέρειες θα υποχρεωθούν να πραγµατοποιήσουν τις υπόλοιπες άµεσες πληρωµές για την ΚΑΠ 2023 από την 1η ∆εκεµβρίου. Συνολικά, 4,875 δις ευρώ εκταµιεύονται ως άµεση ενίσχυση πριν από την τελική προθεσµία πληρωµής, η οποία είναι η 30η Ιουνίου 2024.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χωρίς ενδιάµεσες δόσεις, όλα τα χρήµατα θα µπουν ∆εκέµβριο

Παραδόξως στη Γερµανία, η πορεία των πληρωµών των αγροτών είναι σε χειρότερο επίπεδο ακόµη και από τη χώρα µας. Σύµφωνα µε τα γερµανικά µέσα τα περισσότερα κρατίδια της χώρας δεν θα πληρώσουν προκαταβολές και µετακινούν τις πληρωµές προς την τελευταία εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου, και είναι ενδεικτικό πως έχουν ξεκινήσει ήδη κινητοποιήσεις για το ζήτηµα αυτό. Τα κρατικά υπουργεία Γεωργίας παρέχουν ουσιαστικά δύο δικαιολογίες για την καθυστέρηση:

Από τη µία πλευρά, η πολύ καθυστερηµένη συµφωνία για το εθνικό στρατηγικό σχέδιο σήµαινε ότι οι αρµόδιες αρχές είχαν πολύ λίγο χρόνο για να προγραµµατίσουν τις απαραίτητες προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε αρκετά κρατίδια, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θέλει
να καλύψει τους τόκους που θα προέκυπταν για µια προκαταβολή. Συγκεκριµένα οι τόκοι υπολογίζονται σε µισό εκατοµµύριο ευρώ ηµερησίως.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορείΣχόλια (50)
Προσθήκη σχολίου

18-11-2023 21:42Φώτης

Η Αλεξία Μπακογιάννη αγόρασε διυλιστήρια στην Ιταλία με 1,5 δις ευρώ σύμφωνα με αποκάλυψη των FT. Και αυτά μην περιμένετε να τα μάθετε από τον Πορτοσάλτε τον Αυτιά τον Πρετεντέρη και όλα τα σκουπίδια της νεοελληνικής δημοσιογραφίας κυβερνητικών παπαγάλων. Μας κλέβουν τις επιδοτήσεις και τα επενδύουν στο εξωτερικό. Τα πόθεν έσχες τους είναι όλα ψεύδη τα περισσότερα τα έχουν σε οφσορ Ελβετία και σε εταιρείες μπαμπούσκες. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν λεφτά για ένα κοινωνικό κράτος για την υγεία για να ζούνε οι Έλληνες με αξιοπρέπεια δεν υπάρχουν λεφτά για εξοπλιστικά 40 χρόνων φρεγάτες έχει η Ελλάδα και 50 χρόνων υποβρύχια. Στο δε στρατό ξηράς υλικά και μέσα εποχής Βιετνάμ Τέτοιο πλιάτσικο γίνεται από τους κατσαπλιάδες της ΝΔ.

Απάντηση

18-11-2023 21:08ΧΑΣΑΠΗΣ

ΜΠΡΑΒΩ 700 ΜΥΡΙΑ ΜΑΓΓΟΜΕΝΑ ΟΙ ΦΛΩΡΟΙ , ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ 50ΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΤΗΝ ΓΚΟΜΕΝΑ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΣΟΥΜΕ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (8)

18-11-2023 21:03Νίκος

Αυτά τα eco - -schemes τι ακριβώς είναι ρε παιδιά μπορεί να τα πάρει κάποιος και με μόνιμες καλλιέργειες όπως πχ λεβάντα; Όποιος γνωρίζει ας μου απαντήσει.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)

18-11-2023 19:32Γιώργος

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειαζεται γκρεμισμα και φτιαξιμο απ την αρχη. Αυτοι που τον διοικούν και ειναι υπευθυνοι για αυτες τις πληρωμες μόνο στη δεξιά δεν ανήκουν.Αντε για να τελειωνει αυτό το παραμύθι οτι τάχα η δεξιά του κούλη ευθύνεται γι αυτο το χάλι. Έξυπνα παιδιά ειστε...μη λέμε περισσότερα!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (22)

18-11-2023 18:08Αγρότης

Κλέφτες γαμ@ τη συμμορία Νέα Δημοκρατία σας. Μπασταρδόφαρα ελληνόφωνων έδωσαν 41τακατό σε αυτά τα σκουπίδια. Ο καθρέφτης σου είναι αυτή η κυβέρνηση για αυτό τους ψηφίζετε. Αν μπορούσα θα έφευγα και θα άλλαζα και υπηκοότητα για να μην έχω καμία σχέση τη τη βρωμοφάρα σας. Μας κλέβουν από παντού οι κοτζαμπάσηδες ψευτοδεξιοί νεοδημοκράτες. Επιτέλους και το agronews άρχισε να λέει αλήθειες.

Απάντηση

18-11-2023 17:52Γιωργος

Δεν ειναι οτι δεν μπορουν ή δεν καταλαβαινουν ή δεν ξερουν να βοηθησουν τον αγροτοκτηνοτροφο οι ελληνικες κυβερνησεις,απλα ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ.Εκτελουν εντολες των αφεντικων τους για διαλυση του πρωτογενη τομεα και στη συνεχεια διαλυση της Ελλαδας και της Ορθοδοξιας.οσο και να φωναζουμε και να χτυπιομαστε,αυτοι θα εκτελεσουν την βρωμικη αποστολη τους.ελεγχονται καθε μερα απο ξενους παραγοντες και κρυφους εποπτες εντος της χωρας μας οτι ολα βαινουν κατα το βρωμικο σχεδιο τους.φυσικα ομως δεν εχουν υπολογισει Τον Ουρανο!!!!!!

Απάντηση

18-11-2023 13:44Ζωή

Αν δεν ήμουν αγρότισσα και διάβαζα το παραπάνω άρθρο το οποίο εστιάζει στα εκατομμύρια που δίνονται, θα υποστήριζα πως οι αγρότες είναι ένας ευνοούμενος κλάδος. Ωστόσο, επειδή είμαι αγρότισσα, νιώθω στο πετσί μου τον εμπαιγμό, την κοροϊδία και την άδικη στάση από την πολιτεία προς τους Έλληνες αγρότες. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν μεσάνυχτα από τις ανάγκες των αγροτών και αντί να υποστηρίζουν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου όπου στην πλειοψηφία αποτελείται από μικρούς αγρότες, μικρό κλήρο, μικρή παραγωγή εκείνοι συντάσσονται με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ευνοούν την ΕΛΙΤ των αγροτών που στην Ελλάδα είναι μία μικρή μειοψηφία. Το μέλλον των αγροτών με τους πολιτικούς που έχουμε μπλέξει προβλέπεται δυσοίωνο έως ανύπαρκτο, με ότι αυτό συνεπάγεται. Το άρθρο παραπληροφορεί αντί να εστιάζει στην πικρή αλήθεια ότι οι Ευρωβουλευτές μας είναι ανίκανοι και ανεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες.

Απάντηση

18-11-2023 12:55Δημος

Μου λεγε ο πατέρας μου ότι η ΝΔ βάζει σε τελευταία προτεραιότητα τα αγροτικά και εγώ του λεγα πατέρα υπερβολές. Πάρε τώρα να χεις λέω στον εαυτό μου. 5 χρόνια αγρότης και έχω ξενερώσει τη ζωή μου.

Απάντηση

18-11-2023 10:32Έλλην

Τι σχέση έχουμε εμείς με την Ευρώπη Κολομβία είμαστε

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

18-11-2023 10:18Βαγια

Πώς γίνεται στις άλλες χώρες εκτός της Γερμανίας που είναι λίγο χειρότερα να πληρώθηκαν κανονικά και εδώ όχι τα έφαγε ο Μητσοτάκης και όλοι η οικογένεια του

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία