Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Έως 15/12 ανοιχτό για διορθωτικές ενόψει εξόφλησης του τσεκ το ΟΣΔΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 (eae2023.opekepe.gov.gr) άνοιξε για διορθώσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης, έως τις 15 Δεκεμβρίου.

6_pin_155

Ελένη Δούσκα

7595
11

Έως 15 Δεκεμβρίου ανοιχτό το ΟΣΔΕ για διορθωτικές ενόψει εξόφλησης τσεκ

Υπενθυμίζεται πως ο Οργανισμός Πληρωμών είχε εκδώσει σχετική εγκύκλιο με την οποία ενημέρωνε για τις διορθώσεις στις οποίες μπορεί να προχωρήσει ο παραγωγός ανάλογα με τα αποτελέσματα του
monitoring. Το αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται ανάλογα τα αποτελέσματα σε:

«Πράσινο» σημαίνει ότι το αγροτεμάχιο βρέθηκε σύμμορφο (ανά παρέμβαση) και η προσδιορισθείσα έκτασή του θα υπολογιστεί μετά το πέρας των διασταυρωτικών ελέγχων, αφαιρώντας πιθανά μη επιλέξιμα στοιχεία του υποβάθρου (sub για το σύνολο των Νομών, ilots, subilots extra).

To «κόκκινο» σημαίνει ότι το τεμάχιο δεν είναι σύμμορφο

Για το «κίτρινο» απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία/ενέργειες.

Το «λευκό» σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή οποιοδήποτε συμπεράσματος αλγοριθμικά και απαιτείται φωτογραφία με γεωσήμανση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι μη επιτρεπτές διορθώσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων:

Δεν επιτρέπεται η ψηφιοποίηση εκτός των αρχικά καθορισμένων ορίων των αγροτεμαχίων. Ως "Αρχικά όρια" νοούνται τα όρια των αγροτεμαχίων όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά την προκαταβολή. Σε περίπτωση που η νέα γεωμετρία ενός αγροτεμαχίου υπερβαίνει αυτά τα όρια και η επιπλέον έκταση είναι μεγαλύτερη από 50 τετραγωνικά μέτρα, η μεταβολή είναι μη επιτρεπτή. Επιτρέπεται η διαίρεση ενός αγροτεμαχίου σε δύο μέρη, εφόσον αμφότερα βρίσκονται εντός των αρχικών ορίων.

  1. Αιτήματα ενίσχυσης:

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτημάτων για: Βασική Εισοδηματική Στήριξη, Παρέμβαση Π3-71 (Μ13), Νέους Γεωργούς, Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι ή Συνδεδεμένη Ενίσχυση για το Ρύζι και τον Αραβόσιτο.

Η ΕΑΕ θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023 για να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης.


Η Agrenda του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου έγραφε: 

Το κλειστό ΟΣΔΕ κίνδυνος για εξόφληση τσεκ και την πίστωση αναδιανεμητικής

Η µία µετά την άλλη διαδέχονται οι αστοχίες στις πληρωµές, µε την απογοήτευση του αγροτικού κόσµου στο αποκορύφωµά της ειδικά ενόψει και των επερχόµενων πιστώσεων που αφορούν την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.
Μετά την ταλαιπωρία που επικράτησε σχετικά µε την προκαταβολή του 70% (και όχι του 75% όπως είχε ανακοινωθεί επισήµως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν λίγο διάστηµα) σε βιολογικά και αγροπεριβαλλοντικά µέτρα έτους 2023, συνολικού ποσού 172.793.637 ευρώ σε 71.332 δικαιούχους, που κράτησε σχεδόν µία εβδοµάδα, τα πράγµατα δεν είναι ευοίωνα ούτε για τις επόµενες πιστώσεις. Και ενώ από τον Οργανισµό Πληρωµών ενηµερώνουν ότι «µε τη διόρθωση των ευρηµάτων του monitoring, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωράει τις διαδικασίες για την πληρωµή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης και την εξόφληση της βασικής εισοδηµατικής στήριξης για τη βιωσιµότητα και της εξισωτικής, ύψους συνολικά περίπου στα 650 εκατ. ευρώ, αλλά και το ποσό των 14,5 εκατ. ευρώ για το Εθνικό Απόθεµα, σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό», το πληροφοριακό σύστηµα ΟΣ∆Ε παραµένει κλειστό για διορθώσεις, τουλάχιστον µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές. (βλέπε ρεπορτάζ σελ. 10-11)

Παραδοσιακά, µετά την πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης (τέλη Οκτωβρίου) και µέχρι την εξόφλησή της πριν τα Χριστούγεννα άνοιγε το ΟΣ∆Ε για να γίνουν διορθώσεις από τα ΚΥ∆. Φέτος, αφενός η υποβολή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε έγινε µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση λόγω της καθυστέρησης δηµοσιοποίησης των εφαρµοστικών της νέας ΚΑΠ και αφετέρου ενώ είχε ανακοινωθεί ότι το σύστηµα θα έκλεινε στις 18 Οκτωβρίου για να γίνει η πληρωµή της προκαταβολής της βασικής και θα άνοιγε ξανά την 1η Νοεµβρίου, αυτό δεν έγινε.

Αυτό σηµαίνει ότι τουλάχιστον µέχρι σήµερα, δεν έχει καταστεί εφικτό να γίνουν οι οποίες διορθώσεις, αλλά ούτε και κάποια επεξεργασία για τα Οικολογικά Σχήµατα. Όσο καθυστερεί να επαναλειτουργήσει η εφαρµογή, τόσο µειώνεται ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους παραγωγοί και σύµβουλοι για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Για να υλοποιηθεί, µάλιστα, ο σχεδιασµός των αρµοδίων για εξόφληση της βασικής την Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου, και επειδή το σύστηµα θα πρέπει να ξανακλείσει λίγες µέρες, αυτό σηµαίνει ότι τα περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά και λιγότερα από δέκα ηµέρες.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε πριν λίγες ηµέρες ότι µέσω της εφαρµογής αποτελεσµάτων monitoring, οι παραγωγοί θα αρχίσουν να ενηµερώνονται «εντός του τρέχοντος έτους για τυχόν παρατηρήσεις πιθανής µη συµµόρφωσης και θα ενηµερώνουν τον Οργανισµό για τις ενέργειές τους». Το ζητούµενο είναι ότι κάθε ανάρτηση θα αφορά µεµονωµένα αγροτεµάχια και όχι το σύνολο της δήλωσης ενός παραγωγού, που σηµαίνει ότι θα απαιτείται εγρήγορση από την πλευρά των αγροτών και δεν αποκλείεται αρκετά από αυτά να µείνουν εκτός της εξόφλησης, αν δεν καταστεί εφικτό να ολοκληρωθούν οι σχετικές ενέργειες.

Ενστάσεις έως 18 ∆εκεµβρίου για την εξισωτική του 2023 για πληρωµή στο τέλος του έτους

Εν τω µεταξύ, περιθώριο µέχρι τη ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου έχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειµένου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://eae2023.opekepe.gov.gr όσον αφορά την εξισωτική αποζηµίωση του έτους 2023, συνολικού ποσού της τάξης των 255.076.923 ευρώ, µετά την ανάρτηση της λίστας των δικαιούχων και των ποσών που έχουν λαµβάνειν. Στόχος να ακολουθήσει η πληρωµή των παραγωγών, η οποία δροµολογείται για το τέλος του µήνα, µε πιθανότερη ηµεροµηνία την Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου. 

Σηµειώνεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης µέσω της ισχύουσας διαδικασίας ή ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι ο παραγωγός θα πρέπει να επισυνάψει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλιώς δεν θα καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση της προσφυγής του.

Υπενθυµίζεται ότι η ενίσχυση για τη δράση 1: Αντισταθµιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές καθορίζεται στα 12,22 ευρώ ανά στρέµµα, για τη «δράση 2: Αντισταθµιστική ενίσχυση σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς, εκτός των ορεινών» στα 8,99 ευρώ και για τη δράση 3: Αντισταθµιστική ενίσχυση για τις περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα στα 8,99 ευρώ ανά στρέµµα.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (11)
Προσθήκη σχολίου

19-12-2023 19:30Ανδρεας

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ......

Απάντηση

13-12-2023 18:37Ανδρεας

Βιολογικα τιποτα παιδια καθολου τι γινεται ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

Απάντηση

12-12-2023 00:16ΣΣ

Οι ανθρωποι δεν παιζονται. Τωρα μεσα σε 3 μερες (!!!!!!!!!!!!!!!!!) πρεπει να βρουμε κινητο android!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! γιατι λεει η εφαρμογη τους δεν ειναι συμβατη με το ΙΟS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Απάντηση

11-12-2023 15:06Καραγιάννης Γρηγόρης

Το σωστό θα ήταν μέχρι 11/12.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

11-12-2023 12:21Θανάσης

Παιδιά εγώ βλέπω στο σύστημα ότι ήταν να πάρω χρήματα από την πρώτη δόση της βασικής (70%) και ακόμη από τότε δεν έχει μπει κάτι..., και περιμένουμε υποτίθεται και αντισταθμιστική και 13.1

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

11-12-2023 07:29JimNto

Λογικά θα φταίει η γνωστή συντεχνία που είναι κλειστό το ΟΣΔΕ. Α ξέχασα τώρα έχει αναλάβει Κογκνιτερα του Αγρινίου και όλα πάνε πρίμα

Απάντηση

09-12-2023 14:20stathis

Eγώ δεν είδα ούτε τα βιολόγικα...δεν πήρε πληροφορίες το σύστημα απο τις βάσεις δεδομένων... Τώρα καλό Μάη και βλέπουμε... Λες και τρώει αέρα η γη.. Λες και τρώνε αέρα τα πρόβατα... Αλλά οταν μας κυβερνάνε ανίδεοι τι να περιμένεις... Αντε καλά χτιστούγεννα και ο θεός μαζί μας... Γιατι μόνο απο αυτον περιμένουμε απο κανέναν αλλο...

Απάντηση

09-12-2023 09:31Δεν κλαίτε μαυρα δέντρα κ σεις μαυρα κλαρια

Δεν έχουν τα λεφτά γιατί τα χρησιμοποιουν σε άλλους σκοπούς κ ψάχνουν δικαιολογίες φτου σαςμασχαραδες να μην πω καμμια βαρειά κουβέντα. Ο πρωτογενης τομέας εζβησε κ αυτοί μας γραφουν στα μπιχλιμπιδια τους. Το μισθό τους όμως μήνας μπαίνει μηνας βγαίνει στο ακέραιο. Κόψτε το λαιμό σας κ δώστε τα λεφτά σβάρνα στον κόσμο κ αφήστε τα μονοτεριγκ στην άκρη γιατί όλα έχουν όρια ξεφτιλες..

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία