Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Ενισχύσεις κτηνοτρόφων άνευ κριτηρίων επιλεξιμότητας

Απόφαση με την οποία αναγνωρίζονται ως περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου (αφορά βοοειδή και αιγοπρόβατα) από ζωονόσους ή φυσικές καταστροφές υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους.

gewrgos-korniza

Χρήστος Διαμαντόπουλος

3503
0

Πρόκειται για μια απόφαση η οποία έρχεται ετεροχρονισμένα να ενσωματώσει τον κοινοτικό κανονισμό του 2014 (δείτε εδώ τον κοινοτικό κανονισμό 640/2014) στο εθνικό μας δίκαιο.

Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση διασφαλίζεται ότι:

Ο κτηνοτρόφος αφού διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση όταν η μη συμμόρφωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές υποχρεώσεις του σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο οφείλεται σε ανωτέρα βία - εξαιρετική περίπτωση.

στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος απολέσει το ζωικό του κεφάλαιο, λόγω φυσικών περιστατικών για τα οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος, διατηρεί το δικαίωμά του να εξαιρεθεί από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που διαφορετικά θα του επιβάλλονταν κατά τη διαδικασία πληρωμής του.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του κοινοτικού κανονισμού ορίζεται ότι:

1. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εάν ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αντίστοιχη ενίσχυση πρέπει να ανακτηθεί για τα έτη κατά τα οποία προέκυψε η περίπτωση ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις. Η ανάκτηση αφορά μόνο τις δεσμεύσεις σχετικά με τις οποίες δεν υπήρξαν πρόσθετα κόστη ή διαφυγόν εισόδημα πριν από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τις εξαιρετικές περιστάσεις. Η ανάκτηση δεν επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις λοιπές υποχρεώσεις και δεν επιβάλλεται ουδεμία διοικητική κύρωση.

Όσον αφορά άλλα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαιτήσουν μερική ή πλήρη επιστροφή της στήριξης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Στην περίπτωση πολυετών δεσμεύσεων ή πληρωμών, δεν απαιτείται επιστροφή της στήριξης που χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη και η δέσμευση ή καταβολή της στήριξης πρέπει να συνεχισθεί κατά τα επόμενα έτη σύμφωνα με την αρχική της διάρκεια.

Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις και αφορά πολλαπλή συμμόρφωση, δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

2. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια αρχή, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 32 του κοινοτικού κανονισμού ορίζεται ότι:

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων.

Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο.

 α) τον θάνατο ζώου εξαιτίας ασθένειας ή

 β) τον θάνατο ζώου μετά από ατύχημα για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει:

Επιλέξιμοι στις επιδοτήσεις κτηνοτρόφοι που δεν συμμορφώνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας λόγω ανωτέρας βίας

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής περίστασης και των φυσικών περιστατικών σε βοοειδή και σε αιγοπρόβατα».

Επισημαίνεται ότι στη νομοθεσία της ΕΕ προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης – φυσικών περιστατικών, ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτών πρέπει να περιγράφονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Μέχρι σήμερα δεν είχε θεσπιστεί στη χώρα μας σχετικό εθνικό πλαίσιο, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους απώλειας των επιδοτήσεων σε περιπτώσεις νοσημάτων ή φυσικών καταστροφών στο ζωικό κεφάλαιο.

Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση διασφαλίζεται για πρώτη φορά ο Έλληνας κτηνοτρόφος, αφού διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση όταν η μη συμμόρφωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές υποχρεώσεις του σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο οφείλεται σε ανωτέρα βία - εξαιρετική περίπτωση.

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος απολέσει το ζωικό του κεφάλαιο, λόγω φυσικών περιστατικών για τα οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος, διατηρεί το δικαίωμα.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία