Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Για το 2015 αναβάλλονται τα επόμενα αγροτικά επενδυτικά προγράμματα

Έναν χρόνο μετά μετατίθεται ουσιαστικά η εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της επόμενης ΚΑΠ, αφού με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση (Συμβούλιο Υπουργών) παραδέχεται εμμέσως ότι δεν θα είναι έτοιμοι στην ώρα τους οι κανονισμοί που χρειάζονται.

Για το 2015 αναβάλλονται τα επόμενα αγροτικά επενδυτικά προγράμματα

8
1

Εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι οι νέοι κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις έχουν πάρει παράταση για την 1η Ιανουαρίου 2015. Όμως από ό,τι φαίνεται, και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ αναβάλλονται για το 2015. Αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά, εμμέσως πλην σαφώς στην πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν Συμβούλιο και ευρωβουλευτές και η οποία αφορά τα μεταβατικά μέτρα της ΚΑΠ για το 2014.

Από την άλλη, οι μεταβατικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι ορισμένα στοιχεία της νέας ΚΑΠ θα μπορούν να εφαρμοστούν ήδη από το 2014, όπως η δυνατότητα για συνδεδεμένες ενισχύσεις στο 6,5% του εθνικού φακέλου.

Το προσχέδιο του κανονισμού που συμφωνήθηκε δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, οπότε δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες. Ωστόσο το δελτίο τύπου του Συμβουλίου εξηγεί ορισμένες βασικές πτυχές της συμφωνίας:

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Οκτωβρίου  κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για τα μεταβατικά μέτρα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) το 2014 σε μια άτυπη διοργανική συνάντηση στο Στρασβούργο. Τα βασικά στοιχεία τα συμφωνίας συζητήθηκαν σε άτυπο τριμερή διάλογο που έγινε στις Βρυξέλλες στις 17 Οκτωβρίου.

Η συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, στην οποία κατέληξαν τα όργανα της ΕΕ τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο, θα οδηγήσει στην έγκριση των διατάξεων, μαζί με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα ως τα τέλη του έτους.

● Για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη, οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015. Προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα στις τρέχουσες διατάξεις και τη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ,  τα μεταβατικά μέτρα για το 2014 περιλαμβάνουν τεχνικές ρυθμίσεις  σχεδιασμένες με σκοπό να επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση από το τρέχον στο νέο νομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν τη συνέχεια των διάφορων μορφών στήριξης της ΚΑΠ.

● Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος ώστε τα κράτη μέλη και ιδίως οι οργανισμοί πληρωμών να προετοιμαστούν καλά για την εφαρμογή των νέων κανόνων που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Τα κράτη μέλη χρειάζονται και επαρκή χρόνο ώστε να παράσχουν στους αγρότες λεπτομερή πληροφόρηση για τους νέους κανονισμούς, αρκετό καιρό πριν. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν τον Ιούνιο να αναβάλουν την εφαρμογή των νέων κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις ως την 1η Ιανουαρίου 2015. Ο μεταβατικός κανονισμός θα διασφαλίσει ότι κατά το 2014, οι αγρότες θα μπορούν να λάβουν άμεσες αγροτικές ενισχύσεις σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες.

● Ο μεταβατικός κανονισμός περιέχει και διάφορα στοιχεία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που θα εφαρμοστούν ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2014. Αυτό αφορά ιδίως τη δυνατότητα των κρατών μελών να μεταφέρουν πόρους από τον ένα πυλώνα της ΚΑΠ στον άλλο, τη δυνατότητα να χορηγούν αναδιανεμητικές ενισχύσεις στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις και την εφαρμογή των νέων κανόνων  για τις μεταβατικές εθνικές ενισχύσεις στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης.

● Για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, και τα δύο όργανα συμφώνησαν ότι το 2014, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αυξήσουν το μέγιστο ποσοστό συγκεκριμένων συστημάτων ενισχυμένης στήριξης  στο 6,5% του εθνικού ορίου (από το 3,5% υπό τις ισχύουσες διατάξεις).

● Τέλος, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν στην ανάγκη για ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή οιασδήποτε γραμμικής περικοπής που ίσως χρειαστεί για να τηρηθούν τα εθνικά όρια το 2014, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να εξαιρούν τους αγρότες των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις παραμένουν κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο που θα ορίσουν τα κράτη μέλη, με μέγιστο ποσό τα 5.000 ευρώ.

● Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, χρειάζονται μεταβατικοί κανόνες για να γεφυρώσουν τις δύο διαδοχικές προγραμματικές περιόδους, όπως φαίνεται ήδη στην αρχή της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Ωστόσο χρειάζονται κάποιες ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις στον τομέα αυτό, ειδικά για να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές που μπορεί να επιφέρει η καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση του νέου καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων  σε ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τη γραμμή βάσης για τα αγροπεριβαλλοντικά και τα μέτρα για το κλίμα και την εφαρμογή των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης. Μεταβατικοί κανονισμοί χρειάζονται και προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορέσουν να αναλάβουν νέες δεσμεύσεις για μέτρα σχετιζόμενα με αγροτικές εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο το 2014, αν και έχουν εξαντληθεί οι πόροι για την τρέχουσα περίοδο. Οι νέες αυτές δεσμεύσεις, ταυτόχρονα με παράλληλες συνεχιζόμενες, θα είναι επιλέξιμες από τους νέους οικονομικούς φακέλους των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν να επεκτείνουν κι άλλο τα μέτρα για τα οποία μπορούν να αναληφθούν νέες νομικές δεσμεύσεις για το 2014, συμπεριλαμβάνοντας για παράδειγμα τη στήριξη των νέων αγροτών.

Τα μεταβατικά μέτρα περιλαμβάνουν και διατάξεις για τη μεταφορά πόρων από τον ένα πυλώνα στον άλλο από τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν ειδικούς μεταβατικούς κανόνες ως το τέλος της χρονιάς, οι οποίοι θα τροποποιούν τις βασικές πράξεις της τρέχουσας ΚΑΠ όπου είναι αναγκαίο. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες, η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη σημερινή πολιτική συμφωνία. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, αναμένεται ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αργότερα μέσα στη χρονιά και θα ακολουθήσει η έγκριση από το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση».

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

04-11-2013 20:22Vagos

Αυτο αφορά και τα προγράμματα ενίσχυσης νέων αγροτών?

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία