Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Έως 1.500 ευρώ η ενίσχυση για συμβουλές σε αγρότες

Σε 6 πακέτα συμβουλών, ανάλογα τη χρήση, χωρίζεται το νέο μέτρο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με την ενίσχυση να καθορίζεται έως τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή και τον ωφελούμενο να δύναται να λάβει έως 3 συμβουλές καθόλη την προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο οδηγό του Προγράμματος που παρουσιάζει πρώτο και αποκλειστικά το Agronews.

Έως 1.500 ευρώ η ενίσχυση για συμβουλές σε αγρότες

12
1
Βάσει του οδηγού των «Συμβουλευτικών Υπηρεσιών», η ενίσχυση θα παρέχεται για λογαριασμό των αγροτών απευθείας στους συμβούλους, που ορίζονται ως δικαιούχοι του Μέτρου

Οι αναφερόμενες συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών, ως ακολούθως:

1) Συμβουλές που παρέχονται για τις καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

2) Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

3) Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ (Πίνακας Μ02.3).

4) Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας (Μ02.4)

5) Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

6) Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος

Καλυπτόμενες δαπάνες

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών, δηλαδή το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων, κ.λπ.), δαπάνες για ενοίκια ή/και κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με τον χώρο όπου παρέχεται η συμβουλή, καθώς και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή  παροχής της συμβουλής.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να παρέχουν συμβουλές, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών.

Αναλυτικά ο νέος οδηγός του προγράμματος "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες"

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δε θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή. Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως 3 συμβουλές καθόλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν εφαρμόσει τη συμβουλή, που θα του παρέχει εμπεριστατωμένα ο πάροχος, τότε χάνει  το δικαίωμα να λάβει άλλη συμβουλή έως το τέλος επιλεξιμότητας δαπανών του ΠΑΑ 2014-2020.


Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

21-09-2015 20:49ΦΩΤΕΙΝΗ

Και τους συμβούλους που τους βρίσκουν υπάρχει κάποια υπηρεσία όπως οπεκεπε

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία