BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Αποκλείεται αύξηση συνδεδεμένης στο χυμό πορτοκαλιού

Με το έωλο επιχείρημα, ότι «αν αυξηθεί η συνδεδεμένη στο χυμό πορτοκαλιού, οι παραγωγοί θα το δίνουν στο χυμό και θα εκλείψει το νωπό προϊόν από την ελληνική αγορά», απάντησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης στο αίτημα των παραγωγών χυμοποιήσιμου πορτοκαλιού.

Αποκλείεται αύξηση συνδεδεμένης στο χυμό πορτοκαλιού

2
0

Απαντώντας στην με αριθμό 236/21-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Άρτας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Στύλιου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αύξηση του ποσού της συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά στρέμμα για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση τόνισε ο Βασίλης Κόκκαλης: «Εσείς προτιμάτε, κύριε Στύλιε, να δώσουμε βάση στη χυμοποίηση εις βάρος των παραγωγών του νωπού προϊόντος; Και μετά ποιος θα παράγει πορτοκάλια; Γι’ αυτό λέγεται στήριξη, όχι αποκατάσταση. Εάν φτάσει 200 ευρώ και 244 ευρώ η συνδεδεμένη, κανένας παραγωγός δεν θα ενδιαφέρεται να παράγει και να πουλήσει πορτοκάλια».

Αναλυτικά η συζήτηση από τα Πρακτικά της Βουλής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, επανέρχομαι έπειτα από προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση μου, την με αριθμό 926/30-05-2016 δηλαδή, μόλις τον περασμένο Μάιο που έχει σχέση με το θέμα επαναυπολογισμού καθώς και της επίσπευσης πληρωμής στους δικαιούχους καλλιεργητές της συνδεδεμένης ενίσχυσης για πορτοκάλια προς χυμοποίηση. Γνωρίζετε ότι νομός μου είναι ένας νομός όπου τα εσπεριδοειδή αποτελούν βασικό πυλώνα, βασικό προϊόν παραγωγής, όπως είναι και η Αργολίδα όπως είναι και η Λακωνία.

Σύμφωνα με την προηγούμενη απάντηση σας, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό δικαιούχοι για τη συνδεδεμένη ενίσχυση είναι οι αγρότες που παραδίδουν για χυμοποίηση ανά έτος τουλάχιστον επτά τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων των πορτοκαλεώνων, που με τη σειρά του προκύπτει από τις δηλώσεις ενιαίας αίτησης ενίσχυσης που καταθέτουν οι παραγωγοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δε ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και τις υπουργικές αποφάσεις, προσδιορίζεται ότι είναι 316 ευρώ ανά εκτάριο, περίπου 31 ευρώ ανά στρέμμα. Το ποσό αυτό οι δικαιούχοι καλλιεργητές θα έπρεπε να το έχουν εισπράξει εντός του Ιουνίου.

Κύριε Υπουργέ, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 639/2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 53 παράγραφος 2, αναφέρει ρητά –και το επαναλαμβάνω για να το ακούσουμε και να το ακούσουν οι ενδιαφερόμενοι- ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση προκύπτει από τον λόγο του ετήσιου ποσού που διατίθεται για τη συγκεκριμένη ενίσχυση είτε προς τα στρέμματα αναφοράς -ενδεικτική τιμή, λοιπόν, όπως έχει αποφασίσει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- είτε τα επιλέξιμα καλλιεργηθέντα του συγκεκριμένου έτους -πραγματική τιμή.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Σε μισό λεπτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΚΥΑ ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, ενώ τα ενεργοποιημένα στρέμματα είναι μόλις εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες, τα στρέμματα αναφοράς είναι διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες στρέμματα, το Υπουργείο σας επιλέγει να πληρώσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση με βάση την ενδεικτική τιμή. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, της  δικής σας υπουργικής απόφασης, σχεδόν τα 2/3 του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμένου ποσού θα μείνει αδιάθετο. Δεδομένου μάλιστα ότι οι πόροι αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες, επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μένουν στην Ελλάδα.

Ερωτάστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, προτίθεστε να εφαρμόσετε τη δυνατότητα υπολογισμού της συνδεδεμένης ενίσχυσης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον λόγο του προϋπολογισμού προς τα επιλέξιμα εκτάρια;

Ποια θα είναι η συνδεδεμένη ενίσχυση ανά στρέμμα για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση για το έτος 2015; Έχει καταβληθεί στους δικαιούχους και σε τι ποσό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε, κύριε Κόκκαλη, έχετε τρία λεπτά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Βουλευτά, το ενδιαφέρον για τον νομό σας όντως είναι αμείωτο -και καλά κάνετε- πρέπει, όμως, να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία προβλέπονται από συνθήκες και από νόμους.

Να ξεκινήσουμε, γιατί εν αρχήν ην ο λόγος, από τον Κανονισμό 1307/2013, ο οποίος προβλέπει τη συνδεδεμένη ενίσχυση, η οποία συνδεδεμένη ενίσχυση δεν είναι μόνο για τα πορτοκάλια, είναι και για άλλα προϊόντα. Τι λέει; «Τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη στήριξη σε γεωργούς σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο σε εκείνους τους τομείς όπου συγκεκριμένα είδη γεωργικής δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες».

Εν συνεχεία, ο Κανονισμός του 2014 τον οποίο επικαλείστε, εξειδικεύει επακριβώς τους τρόπους. «Τα κράτη-μέλη», στο άρθρο 53, «καθορίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέτρα συνδεδεμένης στήριξης. Οι εκτάσεις και αποδόσεις καθορίζονται από τη μέγιστη απόδοση στην καλλιεργούμενη έκταση».

Εν συνεχεία, τα πιο κάτω άρθρα αναφέρουν τις κυρώσεις σε  περίπτωση που υπερβεί κάθε κράτος-μέλος αυτή τη συνδεδεμένη στήριξη. Ειρήσθω εν παρόδω, οι λέξεις «συνδεδεμένη στήριξη» δεν σημαίνουν αποκατάσταση του εισοδήματος, αλλά είναι μια στήριξη, το λέει και η ίδια η λέξη.

Όντως, στον νομό Άρτας παρουσιάστηκε το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια να έχει μειωθεί η παράδοση των εσπεριδοειδών προς χυμοποίηση. Η ελληνική Κυβέρνηση όντως κατ’ εξουσιοδότηση, καθ’ εφαρμογήν του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, επέλεξε την ενδεικτική τιμή. Από τις διακόσια ογδόντα χιλιάδες εκτάρια πορτοκάλια απεδείχθη ότι αυτοί που δήλωσαν για χυμοποίηση ήταν εκατόν δέκα.

Τι είπε, όμως, η Κυβέρνηση; Ότι για αυτούς που θέλουν να παραδώσουν τα πορτοκάλια για χυμοποίηση, πρέπει να υπάρχουν κάποιες ορισμένες προϋποθέσεις, όπως τιμολόγια για να τα παραδίδουν στον αγροτικό συνεταιρισμό. Και αυτοί ήταν τριάντα εννέα χιλιάδες δικαιούχοι. Ουσιαστικά με την ερώτησή σας λέτε να  μοιραστούν το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ οι τριάντα εννέα χιλιάδες, εάν δεν κάνω λάθος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Αυτό λέω.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Αυτό, κύριε Στύλιο, δεν προβλέπεται και είναι παράνομο. Τα λάθη του παρελθόντος αυτή η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να τα επαναλάβει. Δεν πρόκειται να δώσουμε «πακέτο Χατζηδάκη» και να καλούμαστε να το επιστρέψουμε. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί τέτοιου είδους διαδικασίες. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)

Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.

Δεύτερον, η συνδεδεμένη σε άλλα προϊόντα είναι η εξής, γιατί σύμφωνα με το δικό σας σκεπτικό, κύριε Στύλιο, η συνδεδεμένη θα φτάσει στα 244 ευρώ το στρέμμα -είναι έτσι; Έτσι πιστεύω- όταν το ροδάκινο έχει 16 ευρώ, η ντομάτα έχει 55 ευρώ και το σιτάρι έχει 4 ευρώ, διότι γι’ αυτό λέγεται στήριξη.

Κυρία Πρόεδρε, θα πω περισσότερα στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε, κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή στο πρώτο μέρος.

 

            Κύριε Υπουργέ, εγώ βρίσκομαι στην Ελληνική Βουλή για να επισημαίνω τις δικές σας παραλείψεις και τα δικά σας σφάλματα. Δεν είναι προσωπικά δικά σας, είναι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην προηγούμενη ερώτηση την οποία είχα καταθέσει, πάλι δεν ήλθε ο κ. Αποστόλου να απαντήσει. Έστειλε τον τότε Υφυπουργό που εσείς έχετε πάει στη θέση του, τον κ. Μπόλαρη και πάλι ο κ. Μπόλαρης είπε άλλα πράγματα, πέρα από την ουσία. Μαζί προχωρήσαμε λίγο στην ουσία του θέματος το οποίο συζητάμε.

            Άρα, λοιπόν, σας λέω ότι ο κ. Αποστόλου στρέφει την πλάτη του στους παραγωγούς πορτοκαλιών στην Άρτα, στη Λακωνία και στην Αργολίδα. Γιατί και στους άλλους δύο νομούς; Διότι ο κ. Ανδριανός μετά από τη δική μου επίκαιρη ερώτηση το Μάιο του 2016, κατέθεσε απλή ερώτηση. Δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα απάντηση στον κ. Ανδριανό. Ο κ. Δαβάκης, Βουλευτής Λακωνίας, έκανε κι αυτός την ίδια ερώτηση πριν από μένα και πριν από τον κ. Ανδριανό και η απάντηση ήταν ότι δίνει τη δυνατότητα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός από τον Υπουργό, από τον κ. Αποστόλου, να τροποποιηθεί η απόφαση.

            Μιας και μπήκαμε στην ουσία, έρχομαι, λοιπόν, τώρα να σας πω ότι το πραγματικό ποσό που υπολογίζετε για τα πορτοκάλια από 31 ευρώ το στρέμμα προς χυμοποίηση είναι 80, δεν είναι 240. Κάντε σωστά τη διαίρεση.

            Δεύτερον, έρχομαι να σας πω ότι στη βιομηχανική ντομάτα, ενώ είναι 28 ευρώ η ενδεικτική τιμή, με υπουργική απόφαση του κ. Αποστόλου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνεται 55 ευρώ η ενδεικτική τιμή. Στα ζαχαρότευτλα, ενώ είναι 37 ευρώ, πηγαίνει στα 53. Στα σπαράγγια, ενώ είναι 38, στα 102. Έχω και άλλα παραδείγματα να σας πω. Άρα, λοιπόν, έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά.

            Επίσης, έχω να σας πω ότι ο Υπουργός, ο κ. Αποστόλου, μού επιβεβαιώνει την πρώτη μου πρόταση ότι στρέφει την πλάτη στους παραγωγούς πορτοκαλιών. Έχει τροποποιήσει την απόφαση για τη βιομηχανική ντομάτα, την έχει τροποποιήσει για το ροδάκινο. Τι κάνει, λοιπόν, ο κ. Αποστόλου; Δεν έρχεται στην Ελληνική Βουλή.

Δεν είναι, όμως, προσωπικό το θέμα. Είναι θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ δεν ενδιαφέρονται να στηρίξουν τη χυμοποίηση σε βάρος άλλων, γειτονικών χωρών οι οποίες είναι πιο ανταγωνιστικές σ’ αυτό τον τομέα. Γνωρίζετε ότι η Βουλγαρία είναι πιο εξαγωγική χώρα στα εσπεριδοειδή σε σχέση με την Ελλάδα; Μήπως κάτι στραβό γίνεται;

            Κάτι τελευταίο θα σας πω, κύριε Υπουργέ: Η δική μου ερώτηση έχει κατατεθεί τον Μάιο. Είπα τότε στον κύριο Υπουργό: «Δώστε τη δυνατότητα». Με τις προϋποθέσεις που ζητάτε εμείς θέλουμε τους πραγματικούς παραγωγούς, αυτοί να πάρουν το βοήθημα, να πάνε να δηλώσουν αν έχουν παραστατικά, αν έχουν μεταφορικά είτε στη βιομηχανία, είτε στην ομάδα παραγωγών, είτε στον έμπορο, είτε οπουδήποτε. Δεν είπαμε να γίνει χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.

Αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικοί παραγωγοί και έχουν στοιχεία πρέπει να τους επιβραβεύσετε διότι σήμερα, κύριε Υπουργέ, υπερφορολογείτε τους Έλληνες αγρότες, φορολογείτε τις επιδοτήσεις, τους οδηγείτε να εγκαταλείψουν την ύπαιθρο.

Σας θυμίζω ότι η ύπαιθρος ήταν αυτή η οποία στήριξε τη χώρα στις δύσκολες στιγμές και αυτή θα ξανακληθεί να την ξαναστηρίξει, αλλά δυστυχώς εσείς είστε εναντίον των ανθρώπων που δουλεύουν σ’ αυτή.

            Ευχαριστώ.

            ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε συνάδελφε, επειδή είπατε ότι ο κ. Μπόλαρης είπε άλλα, έχω τα Πρακτικά μαζί μου. Αναφέρει ο κ. Μπόλαρης σε απάντηση δικής σας ερώτησης: «Επομένως με βάση τα δεδομένα αυτά, διαδικασία αλλαγής του τρόπου πληρωμής με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό δεν υπάρχει». Μπορείτε να καταλάβετε ότι αν αυξηθεί η συνδεδεμένη, αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό; Αυτό είναι το πρώτο.

            Δεύτερον …

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Έχω τις αποφάσεις του κ. Αποστόλου για τη βιομηχανική ντομάτα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά …

            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Εσείς προτιμάτε…

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Δεν θα έχουμε ποινές εκεί;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μη διακόπτετε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Έχει υπογράψει αποφάσεις ο κύριος Υπουργός.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Στύλιε, μη με διακόπτετε. Είναι ρητορική η ερώτηση. Εσείς προτιμάτε, κύριε Στύλιε, να δώσουμε βάση στη χυμοποίηση εις βάρος των παραγωγών του νωπού προϊόντος; Και μετά ποιος θα παράγει πορτοκάλια; Γι’ αυτό λέγεται στήριξη, όχι αποκατάσταση. Εάν φτάσει 200 ευρώ και 244 ευρώ η συνδεδεμένη, κανένας παραγωγός δεν θα ενδιαφέρεται να παράγει και να πουλήσει πορτοκάλια.

Όσο για το 2016 στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, να σας απαντήσω ότι ο προϋπολογισμός αυξάνεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό το χρονικό διάστημα που τρέχει είναι κρίσιμο, γιατί οι παραγωγοί της Άρτας τώρα πρέπει να ενημερωθούν, προκειμένου να εφαρμόσουν όσα προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση, τιμολόγια και να παραδοθούν στους οικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Ευχαριστώ.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία