Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Στο 1,05 εκατ. ευρώ η ενίσχυση για τα μικρά νησιά του Αιγαίου

Εγκρίθηκε ποσό ύψους 1,05 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των προϊόντων από τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Στα 70 ευρώ η ενίσχυση για τοματάκι Σαντορίνης

0
0

Το ποσό των 1,05 εκατ. ευρώ εγκρίνεται για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αιγαίου, για το έτος 2017, σχετική απόφαση του υπουργείου.  

Αναλυτικότερα, η εν λόγω απόφαση αναφέρει τα εξής:

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους (1.050.000 ευρώ) ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29-110.-Κ.Α.Ε 5423- οικονομικού έτους 2017 για «την υλοποίηση του Προγράμματος - Εφοδιασμός μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους».

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με το Πρόγραμμα για τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αιγαίου για το 2017.pdf

Στα 70 ευρώ η ενίσχυση για τοματάκι Σαντορίνης

Σημειωτέον ότι η πρόσφατη υπουργική απόφασης στα πλαίσια του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους καθορίζει  το ποσό των ενισχύσεων που θα λαμβάνουν οι αγρότες των μικρών Νησιών του Αιγαίου οι οποίοι καλλιεργούν οινάμπελα, πατάτες, εσπεριδοειδή, ελιές, φασόλια και τοπικά προϊόντα ΠΟΠ. 

Σύμφωνα με την απόφαση με θέμα: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής, ισχύουν τα εξής ποσά:

Δαμάσκηνα Σκοπέλου: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, με ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο τα 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό δένδρων ανά εκτάριο τα ογδόντα (80) και ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο τα 0,05 εκτάρια.

Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα): Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ, ανά εκτάριο. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τα προϊόντα της παρ. 1 ανέρχεται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ.

Αμπελοοινικός τομέας: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά εκτάριο αμπελώνων, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης των ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων: α) Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή ανέρχεται σε εκατόν σαράνταπέντε (145) ευρώ ανά εκτάριο.

β) Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες (9.678.000) ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης σε πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (547.000) ευρώ.

γ) Για το έτος 2015 (οικονομικό έτος 2016), το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια (9.104.800) ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης σε πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (547.000) ευρώ.

Πατάτες: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.

Τοματάκι Σαντορίνης: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.

Αγκινάρα Τήνου: Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.

Εσπεριδοειδή: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τη στρεμματική ενίσχυση των καλλιεργειών εσπεριδοειδών ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό διακόσια (200) δένδρα ανά εκτάριο και η ελάχιστη έκταση κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,05 εκτάρια.

Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας της Χίου: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (11,5) ευρώ ανά κιλό «καθαρής μαστίχας» που προέρχεται από δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000) ευρώ.

Κριθάρι Λήμνου: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ. Η ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

Αιτήσεις υποβάλλονται με τη Δήλωση ΟΣΔΕ

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στη δήλωση ΟΣΔΕ, συμπληρώνοντας το ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 14

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης

1. α) Oι ενδιαφερόμενοι για την οικονομική στήριξη των τοπικών γεωργικών προϊόντων στα μικρά νησιά  του Αιγαίου Πελάγους του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δεύτερου της παρούσας, υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 104/7056/21.1.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 147/22.1.2015) γίνεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και το ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

2. Για τις αιτήσεις ενίσχυσης οι οποίες υποβάλλονται μετά τις 15 Μαΐου του έτους υποβολής της ΕΑΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Κανονισμού 181/2014.

3. Οι αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να διορθωθούν οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους, εφόσον ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναγνωρίσει την ύπαρξη προφανούς σφάλματος, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού 181/2014.


Bρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση: Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη στήριξη των μικρών νησιών του Αιγαίου.pdf

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία