Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Ενίσχυση για αντιχαλαζικά με συμμετοχή τραπεζών

Από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΛΓΑ περνά και αναµένεται να εγκριθεί μέσα στην εβδοµάδα η ενίσχυση 100% για την αποκατάσταση ζηµιών σε θερµοκήπια, στάβλους και αποθήκες που δεν καλύπτονται από ΠΣΕΑ και η αγορά εξοπλισµού προστασίας της αγροτικής παραγωγής όπως αντιχαλαζικά δίκτυα και ειδικών προδιαγραφών κατασκευές, ώστε µέσα στο καλοκαίρι να ανοίξουν οι αντίστοιχες προσκλήσεις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Agrenda.

Ενίσχυση για αντιχαλαζικά με συμμετοχή τραπεζών

5
0

Επιπλέον, εξετάζεται η εµπλοκή των τραπεζών στο κοµµάτι εξόφλησης των τιµολογίων για τα αντιχαλαζικά που είναι απαραίτητη για την χορήγηση της επιδότησης, ώστε εκείνες να αναλαµβάνουν αρχικά το κόστος της επένδυσης, και τα χρήµατα της ενίσχυσης να πηγαίνουν απευθείας στα τραπεζικά ιδρύµατα. Φυσικά µε κάποια επιβάρυνση στους αγρότες.

Οι δυνατότητες αυτές δίνονται στα πλαίσια των Μέτρων 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη µείωση των επιπτώσεων» και 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης ζηµιών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» στα πλαίσια των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε δηλώσεις του προέδρου του ΕΛΓΑ, Φάνη Κουρεµπέ στην εφηµερίδα Agrenda, στόχος του Οργανισµού που αποτελεί τον Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης αυτών των Μέτρων, είναι η προκήρυξη τους να γίνει την ίδια περίοδο, µε πρώτο στόχο η έκδοσή τους να πραγµατοποιηθεί µέσα στον Ιούλιο.

Το Μέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη µείωση των επιπτώσεων» αφορά την επιδότηση µε 80% του κόστους για αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρµατόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.. Για τις οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, η επιδότηση θα καλύπτει το 100% της επένδυσης. Οι προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις θα είναι πιο «χαλαρές» σε σχέση µε το Πρόγραµµα Ενεργητικής Προστασίας που τρέχει εδώ και χρόνια ο ΕΛΓΑ (κυρίως στο κοµµάτι των υποστυλώσεων που εντοπίζονται προβλήµατα) ενώ θα καλύπτονται και ειδικές κατασκευές, όπως για παράδειγµα στα σταφύλια crimson, που έχουν προτείνει οι ίδιοι οι παραγωγοί.

Γενικότερα, οι επενδύσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή, την ξηρασία, τις πληµµύρες και τις πυρκαγιές αλλά και σε προστασία ζωικού κεφαλαίου από µεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές. Συγκεκριµένα για τους κτηνοτρόφους, αναµένεται να επιδοτείται η αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού κ.λπ.

Η στήριξη θα παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύµφωνα µε το εθνικό θεσµικό πλαίσιο ή σε οµάδες γεωργών (όπως οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις). Η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ µε τις προδιαγραφές (όχι απαραίτητα η πρόσκληση) θα γίνει εντός του µήνα Ιουλίου.

Όσον αφορά το Μέτρο 5.2 οι αγρότες θα επιδοτούνται για να αποκαταστήσουν ζηµιές κυρίως σε πάγιο κεφάλαιο όπως είναι θερµοκήπια, γεωργικές αποθήκες και σταβλικές εγκαταστάσεις και δε σχετίζεται µε την ασφάλιση του φυτικού, ζωικού και παγίου κεφαλαίου. Η καταβολή ενισχύσεων θα επιτρέπεται για την αποκατάσταση ζηµιών στα µέσα παραγωγής όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Η εκµετάλλευση είναι καθόλα νόµιµη, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και προκειµένου για νοµικά πρόσωπα να λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος µε οικονοµικά αποτελέσµατα.

Οι ζηµιές προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα και καταστροφικά συµβάντα, βάσει επίσηµων µετεωρολογικών δεδοµένων, εργαστηριακών αποτελεσµάτων, κτηνιατρικών ή γεωπονικών εκτιµήσεων, κ.λπ.,

Το επίπεδο των ζηµιών, που οφείλονται στις προαναφερόµενες δυσµενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα γεγονότα, να ξεπερνά το 30% των οµοειδών ειδών και σε επίπεδο παραγωγού.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των εξόδων που προβαίνει ο παραγωγός για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου. ∆ικαιούχοι κρίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύµφωνα µε το εθνικό θεσµικό πλαίσιο ή σε οµάδες γεωργών (όπως οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις.

Κριτήρια µοριοδότησης

Προτεραιότητα για την ένταξή στο Μέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη µείωση των επιπτώσεων» έχουν οι εξής κατηγορίες:

-Εκµεταλλεύσεις µε υψηλό συντελεστής επικινδυνότητας, ο οποίος προκύπτει από τις αποζηµιώσεις της τελευταίας πενταετίας.

-Καλλιέργειες µε την µεγαλύτερη ασφαλιζόµενη αξία, δηλαδή από 500 ευρώ και άνω ανά στρέµµα.

-Αξιολογείται αν το εισόδηµα των εν δυνάµει δικαιούχων διαµορφώνεται κύρια από την αγροτική δραστηριότητα.

-Αξιολογείται αν µια επένδυση πρόληψης είναι συλλογική.

-Βαθµολογείται το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης, άνω των 12.000 ευρώ.

-Αγρότες των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία