Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Τα αγροπεριβαλλοντικά τρώνε πόρους του β’ πυλώνα

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την εξαίρεση του μέτρου για τις περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς από το ποσοστό του 30% για τα αγρο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του β’ πυλώνα». Η φράση αυτή του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο αποτυπώνει την ανησυχία του για το περιορισμένο μπάτζετ των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη νέα ΚΑΠ.

Στήριξη παράκτιας αλιείας μέσω ΚΑλΠ ζητά ο Αποστόλου

7
0

Με βάση την ανάλυση των στοιχείων των νομικών κειμένων της πρότασης της Κομισιόν για τη νέα ΚΑΠ προκύπτει ότι μόλις 1,3 δις θα απαιτηθούν για τη χώρα μας προεκειμένου να καλυφθούν προγράµµατα νέων αγροτών, Σχέδια Βελτίωσης, επενδύσεις εµπορίας και µεταποίησης, εγγειοβελτιωτικά έργα, δασώσεις και όλες οι ανειληµµένες υποχρεώσεις που θα έρθουν γέφυρα τη νέα προγραμματική περίοδο, αποδυναµώνοντας πλήρως το χαρτοφυλάκιο του β’ Πυλώνα.

Τα παραπάνω προκύπτουν όταν από τα συνολικά διαθέσιµα 3,567 δις ευρώ- τα οποία υπολείπονται 24% από τα αντίστοιχα ποσά της περιόδου 2014-2020- αφαιρεθούν υποχρεώσεις εξισωτικής (900 εκατ. ευρώ βάσει εµπειρίας), γεωργοπεριβαλλοντικών (τουλάχιστον 1,1 δις) και Leader (τουλάχιστον 180 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στην παρέμβασή του, εξέφρασε την ανησυχία για τα εξής θέματα:

-Για τους νέους γεωργούς, αν και είμαστε υπέρ της ενίσχυσής τους ωστόσο έχουμε αμφιβολίες για τη χρηματοδότηση του μέτρου αποκλειστικά από  τον 1ο  Πυλώνα.

-Εκτιμούμε ότι οι αυξημένες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα θα λειτουργήσουν σε βάρος της εισοδηματικής στήριξης των γεωργών μας, όταν το γεωργικό εισόδημα παραμένει κατά πολύ χαμηλότερο  σε σχέση με τα άλλα εισοδήματα, όπως άλλωστε επιβεβαιώνει και η πρόσφατη μελέτη αντίκτυπου της Επιτροπής.

-Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την εξαίρεση του μέτρου για τις περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς από το ποσοστό του 30% για τα αγρο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα.

-Η θέση μας κατά της εξωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων παραμένει σταθερή και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ενίσχυση με βάση την έκταση δεν αποτελεί τη σωστή οπτική για να βλέπουμε τις ενισχύσεις μεταξύ των παραγωγών μας.


Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου

Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών: Να μείνει ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα

Στις 18/6/2018 έλαβε χώρα το Συμβούλιο Γεωργίας - Αλιείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, στο οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δ.Κ.Π κ. Χαράλαμπο Κασίμη. 

Ο Υπουργός στην παρέμβασή του για τις προτάσεις της Ε. Επιτροπής για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική  κατέστησε σαφή τη θέση της Ελλάδας, η οποία, σε συνεργασία με αρκετές πλέον χώρες της Ε.Ε., ζητά να μείνει ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα της ΕΕ των 27, ώστε οι γεωργοί μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.

Ο κ. Αποστόλου έθεσε επίσης τους προβληματισμούς του σε ότι αφορά το νέο μοντέλο διαχείρισης της ΚΑΠ αλλά και τις αυξημένες υποχρεώσεις των γεωργών με βάση την ενισχυμένη αιρεσιμότητα που προτείνει η Ε. Επιτροπή. Παράλληλα δήλωσε την αντίθεσή του στην εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων.

Η παρέμβασή του για την ΚΑΠ έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Επίτροπε,

Είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις πρώτες αντιδράσεις μας για τις νομοθετικές προτάσεις και τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2020, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου στη Σόφια, πριν από λίγες ημέρες. Όπως είναι αναμενόμενο, δεν θα διαφοροποιηθούμε από αυτές τις πρώτες αντιδράσεις. Ήδη, από το 2017, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες  συζητήσεις μας για τη μελλοντική ΚΑΠ, υπογραμμίζαμε σε κάθε τόνο ότι είναι αδικαιολόγητο η ΚΑΠ να υποχρεώνεται  να σηκώσει το βάρος των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕυρωπαΪκή Ένωση.

Με τις προτάσεις της Επιτροπής, οι γεωργοί μας καλούνται με λιγότερους πόρους να ανταποκριθούν σε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα, όταν μάλιστα δεν καταφέραμε να αναδείξουμε όσο θα έπρεπε, τη θετική συμβολή της γεωργίας στην προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών στη γεωργία.

Κατά την εκτίμησή μας, το μέλλον θα είναι αβέβαιο για την γεωργία και την ύπαιθρο της Ε. Ένωσης,  εάν δεν πετύχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ πόρων και υποχρεώσεων.

Η Ελλάδα, μαζί με την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία συνυπέγραψαν το κοινό Μνημόνιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την ΚΑΠ (στις 31 Μαΐου) αφενός για να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για τον μειωμένο προϋπολογισμό της ΚΑΠ και αφετέρου για να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Με το Μνημόνιο,  το οποίο υποστηρίζουν και άλλα κράτη μέλη, [όπως η Κύπρος, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία,] υπερασπιζόμαστε μια κοινή και σαφή θέση. Ζητούμε ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ να μείνει τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα της ΕΕ των 27, ώστε οι γεωργοί μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων. Είμαστε κατά των περικοπών και στους δύο πυλώνες όπως επίσης δεν συμφωνούμε σε οποιαδήποτε ανακατανομή των απωλειών μεταξύ των 2 πυλώνων.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός υπονομεύει την  αποτελεσματική και επιτυχή εφαρμογή της μελλοντικής ΚΑΠ. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται έντονα ο κίνδυνος περαιτέρω δημοσιονομικών κινδύνων και απωλειών από το νέο μοντέλο λειτουργίας και τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, με αύξηση του διοικητικού βάρους και της γραφειοκρατίας  για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τις ανησυχίες μας για τον κίνδυνο επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ, μέσα από την αυξημένη επικουρικότητα, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι το Κ παραμένει ισχυρό. Προφανώς είναι  σκόπιμο να δίνεται στα κράτη μέλη η απαραίτητη ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες τους. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε λίγα χρόνια μακριά από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ε. Ένωσης από τη σύστασή της.

Όσον αφορά στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020, θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ορισμένα σημεία που μας προξένησαν προβληματισμό και ανησυχίες.

Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα (enhanced conditionality), για παράδειγμα. Με την πρόταση της Επιτροπής, αυξάνονται οι υποχρεώσεις όλων των γεωργών για να λάβουν οποιαδήποτε στήριξη, ξεκινώντας από τη βασική ενίσχυση. Η πρόταση δεν εξαιρεί ούτε τους μικρούς γεωργούς, από υποχρεώσεις που μέχρι σήμερα ανήκουν στο «πρασίνισμα». Μια τέτοια πρόταση δεν αποτελεί  απλούστευση για να την αποδεχθούμε.

Για τους νέους γεωργούς, αν και είμαστε υπέρ της ενίσχυσής τους ωστόσο έχουμε αμφιβολίες για τη χρηματοδότηση του μέτρου αποκλειστικά από  τον 1ο  Πυλώνα.

Επίσης εκτιμούμε ότι οι αυξημένες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα θα λειτουργήσουν σε βάρος της εισοδηματικής στήριξης των γεωργών μας, όταν το γεωργικό εισόδημα παραμένει κατά πολύ χαμηλότερο  σε σχέση με τα άλλα εισοδήματα, όπως άλλωστε επιβεβαιώνει και η πρόσφατη μελέτη αντίκτυπου της Επιτροπής.

Ακόμη, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την εξαίρεση του μέτρου για τις περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς από το ποσοστό του 30% για τα αγρο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η θέση μας κατά της εξωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων παραμένει σταθερή και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ενίσχυση με βάση την έκταση δεν αποτελεί την σωστή οπτική για να βλέπουμε τις ενισχύσεις μεταξύ των παραγωγών μας.

Αγαπητέ Φιλ,

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η  Ε. Ένωση, ωστόσο δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος  για τους γεωργούς μας».


Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Σύγκλιση και μικρό μπάτζετ ΚΑΠ φοβίζει υπουργούς Γεωργίας

Μια πρώτη εικόνα των προτεραιοτήτων τους για την μετά το 2020 περίοδο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν οι υπουργοί των 28 κρατών μελών που συμμετείχαν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Δευτέρας 18 Ιουνίου τοποθετούμενοι έναντι των νομικών κειμένων της Κομισιόν.

Αν και οι υπουργοί καλωσόρισαν ορισμένα στοιχεία των προτάσεων, εξέφρασαν εν τούτοις τις ανησυχίες τους:

- για τις περικοπές που προτείνει η Κομισιόν στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ, που ανέρχεται συνολικά 365 δισ. και ειδικά για τις μειώσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

- για το αν η νέα ΚΑΠ θα μπορέσει να είναι πραγματικά απλουστευμένη για τις εθνικές αρχές και για τους αγρότες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για τη συμφωνία που υπέγραψαν έξι χώρες μέλη (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) προκειμένου να στηρίξουν τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ.

Bρείτε εδώ τα επίσημα έγγραφα

Πρόταση κανονισμού για τη νέα ΚΑΠ.pdf

Παραρτήματα κανονισμού της νέας ΚΑΠ.pdf


Για τη ΚΑΠ οι ελληνικές θέσεις, που περιλαμβάνονται και στο κείμενο των έξι χωρών, αφορούν τα εξής:

1.  Να μη μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ.

2. να μην υπάρξει πλήρης σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων, πόσο μάλλον όταν δεν λαμβάνει υπόψη κι άλλες παραμέτρους, εκτός της στρεμματικής ενίσχυσης.

3. να αποτραπεί κάθε ιδέα ακόμη και για μικρού βαθμού συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους, γιατί κάτι τέτοιο θα επιφέρει επανεθνικοποίηση.


4. να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες να αλληλοσυμπληρώνονται: άμεσες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη και

5. να υπάρξουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε πιο δίκαιη και με καλύτερη στρατηγική στόχευση, κατανομή των ενισχύσεων ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες αγροτών και καλλιεργειών, ιδιαίτερα για όσες για λόγους αιτιολογημένους η μη, ήταν ελάχιστα η καθόλου ωφελούμενοι από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις της Κομισιόν:

- Εισάγουν ένα νέο μοντέλο, όπου τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να συντάξουν το δικό τους στρατηγικό σχέδιο για την επταετία, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των χρημάτων της ΚΑΠ.

-  Ένα ενιαίο πακέτο για όλη την Ε.Ε. θα περιλαμβάνει 9 οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους, με βάση τους οποίους τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συντάξουν τα στρατηγικά τους σχέδια, προσδιορίζοντας πώς θα φτάσουν αυτούς τους στόχους, χρησιμοποιώντας τόσο των πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων όσο και τον πυλώνα των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.


Η Κομισιόν θα εγκρίνει κάθε σχέδιο προκειμένου να διασφαλίσει τη συνοχή και την προστασία της ενιαίας αγοράς, ενώ θα επιβλέπει και θα ελέγχει την πρόοδο των κρατών σχετικά με τους 9 στόχους, χρησιμοποιώντας δείκτες απόδοσης, που θα συμφωνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πακέτο μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνει τρεις προτάσεις:

•Έναν κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ (9645/18 + Παραρτήματα 1-12)

•Έναν κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο  της ΚΑΠ (9634/18 + Παράρτημα)

•Έναν κανονισμό για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς και τα αγροτικά προϊόντα (9556/18)

•Μία μελέτη επιπτώσεων (9646/18, Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2 στα αγγλικά)

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία