Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Επενδυτικό πρόγραμμα για χοιροτρόφους με επιδότηση 80%

Tην εισαγωγή ενός νέου μέτρου με τίτλο «5.1.2 επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», προέβλεψαν οι διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ.

18-19_pin_3

3910
2

Επενδυτικό πρόγραμμα για χοιροτρόφους με επιδότηση 80% ανοίγει εντός του 2021

Πρόκειται για πρόγραµµα που αφορά μόνο χοιροτρόφους και επιδοτεί δαπάνες στο 80% του κόστους, για διάφορα έξοδα εκσυγχρονισμού στάβλων με στόχο την πρόληψη ζωονόσων. η σχετική προκήρυξη αναμένεται εντός του έτους και τα βασικά σημεία της έχουν ως εξής:
∆ικαιούχοι

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελµα γεωργού (συστηµατικού χοιροτρόφου), όπως αυτή ορίζεται και αποδεικνύεται από το εθνικό θεσµικό πλαίσιο (εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων), ή στην περίπτωση των νοµικών προσώπων να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της συστηµατικής χοιροτροφίας

 

Επιλέξιµες δαπάνες

Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν σε συστηµατικές χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις µπορεί να είναι οι ακόλουθες:

  Κατασκευή ειδικής περίφραξης µε βάση από µπετόν (απαραίτητη η διπλή περίφραξη και η ηλεκτροφόρο σύρµα)

 Εξοπλισµός ελεγχόµενης εισόδου προσωπικού (απολύµανση υποδηµάτων, ειδικός ρουχισµός, είσοδος µετά από απολύµανση χεριών) και οχηµάτων (εξωτερική καθολική αυτόµατη απολύµανση οχηµάτων κατά την είσοδο – έξοδο στην εκµετάλλευση, µε καταιονισµό),

  Κατασκευή ράµπας φόρτωσης / εκφόρτωσης στην περίµετρο της εκµετάλλευσης, ώστε να µην εισέρχονται εντός αυτής µεταφορικά οχήµατα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων,

 Εξοπλισµός συστήµατος απολύµανσης χαµηλής πίεσης χώρων (σταθµός απολύµανσης και φορητές µονάδες).

  Κατασκευή ράµπας καθαρισµού / απολύµανσης µεταφορικών µέσων εντός αύλιου χώρου (εσωτερική απολύµανση οχηµάτων),

  Κατασκευή χώρων αποµόνωσης για νεοεισερχόµενα και νοσούντα ζώα,

  Σύστηµα αερισµού/κλιµατισµού χώρων παραγωγής,

 Εξοπλισµός διαχείρισης νεκρών ζώων σε επίπεδο χοιροτροφικής εκµετάλλευσης (αποθήκη-ψυγείο).

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

22-06-2021 21:46Θεόδωρος

Πως θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε για τις λεπτομέρειες;

Απάντηση

16-06-2021 04:35Kontis Mariana

Θα θέλω να με ενημερώσετε πότε θα είναι έτοιμο αφτα τα επιδόματα είμαι χοιροτροφία και εντιααφερω με

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία