BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Έως 3.000 ευρώ το στρέμμα φτάνει μέσω ΤΑΑ η ενίσχυση αναδιάρθρωσης

Χωρίς περιορισµό στις καλλιέργειες που θα µπορούν να φυτευτούν, θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, µε τη σχετική µελέτη κόστους να δηµοσιεύεται έως τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στις 22 του µήνα.

16-17_pin_13

Γιώργος Κοντονής

35
19

Όπως µεταφέρθηκε από την οµάδα γεωπόνων που διαχειρίζεται το πρόγραµµα, δεν προβλέπεται τελικά χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα για το διαφυγόν εισόδηµα. «Αυτό το χρονικό διάστηµα µειωµένης παραγωγής ή µηδενική δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί. Μόνο δαπάνες εκρίζωσης νέων ποικιλιών και φύτευσης», ανέφερε συγκεκριµένα σε ηµερίδα στην Κόρινθο για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης ο Κωνσταντίνος Τσιµπούκας που είναι ο επικεφαλής της οµάδας του ΓΠΑ που εκπονεί τη µελέτη κόστους. Η επιδότηση θα είναι στο 70% των δαπανών και όλα τα τιµολόγια που θα κοπούν θα είναι στο όνοµα της νοµικής οντότητας, δηλαδή του συλλογικού σχήµατος που θα κάνει την αίτηση. Ο αγρότης θα βάζει από την τσέπη του το υπόλοιπο 30%. Η νέα φύτευση θα παραχωρείται µε χρησιδάνειο στον αγρότη και µετά θα γίνεται µεταβίβαση κυριότητας στο φυσικό πρόσωπο.

Ουσιαστικά στη σχετική µελέτη δεν θα προτείνονται ποικιλίες αλλά προδιαγραφές αυτών (π.χ να είναι ανθεκτικές στο ψύχος, να είναι πρώιµες κ.λπ), µε τον κάθε συνεταιρισµό να είναι ελεύθερος να επιλέξει καλλιέργεια και ποικιλία µε βάση τις σχετικές προδιαγραφές για την περιοχή του. Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο να γίνει ολική αλλαγή καλλιεργητικής οµάδας. Ένας συνεταιρισµός µπορεί για παράδειγµα να βγάλει επιτραπέζιο αµπέλι που έχει φτάσει στα όρια της παραγωγικής του ηλικίας και να ξαναφυτεύσει την ίδια ποικιλία. Όσον αφορά τα κόστη που θα καλύπτονται στο 70% αυτά θα οριστούν από τη µελέτη και θα είναι οριζόντια και όχι ανά περιοχή. «Ο συνεταιρισµός πρέπει να ξέρει τι θέλει να κάνει και θα πάρει το ρίσκο, εµείς θα τον βοηθήσουµε µε τις προδιαγραφές», ξεκαθάρισε ο κ. Τσιµπούκας.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

∆εν θα γίνει πρόταση ποικιλιών από τη µελέτη

Στην οµάδα του Γεωπονικού συµµετέχουν επίσης οι καθηγητής Πέτρος Ρούσος και η Κατερίνα Μπινιάρη. Στην παρέµβασή του ο Πέτρος Ρούσος κατέστησε σαφές πως «εµείς δεν επιλέγουµε ποικιλίες. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο έως και επικίνδυνο να βγει κάποιος και να επιλέξει µια ποικιλία για µια περιοχή που δεν γνωρίζει. Εσείς ξέρετε καλύτερα ποια είναι η ανθεκτικότερη και ποια ζητά η αγορά. Με βάση τα όσα θα µας πείτε θα προσπαθήσουµε, µε τη χρήση κλιµατικών δεδοµένων αν είναι δυνατό ακόµη και 15 ετών, να σας βοηθήσουµε να επιλεγούν εκείνες οι ποικιλίες που θα µειώσουν το ρίσκο, θέτοντας το πλαίσιο για την επιλογή τους, προστατεύοντας τον παραγωγό. ∆εν είµαστε όµως µάντεις για να σας πούµε ότι η τάδε ή η δείνα ποικιλία θα συµπεριφερθεί έτσι σε 5 χρόνια, ούτε από άποψη κλιµατική, ούτε και εµπορική». Από την οµάδα των καθηγητών του ΓΠΑ επισηµάνθηκε πάντως πως ο χρόνος των 1,5 µηνών που τους δόθηκε για να εκπονήσουν τη µελέτη είναι εξαιρετικά ασφυκτικός προκειµένου να γίνει µια άκρως επιστηµονική προσέγγιση, αλλά όπως σηµείωσαν το αποδέχθηκαν, λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχει το πρόγραµµα.

Απαραίτητο για τα γερασµένα αµπέλια

Από την πλευρά της η κα. Μπινιάρη ανάφερε πως στα επιτραπέζια σταφύλια είναι εξαιρετικά σηµαντικό να εκριζωθούν αγροτεµάχια λόγω γήρανσης του υλικού. «Το πρόγραµµα είναι ένα καλό ερέθισµα για να καλυφθούν κάποια έξοδα και να µπούµε σε µία άλλη κατεύθυνση. Θέλει προσοχή ποια ποικιλία θα µπει και που», ανέφερε. Η ίδια πρόσθεσε όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης, πως προφανώς παρατηρούνται διακυµάνσεις στις τιµές, και αυτό έχει να κάνει τις υποστυλώσεις. «Τα πιο ακριβά, σε σχήµα λύρας έχουν περισσότερα σίδερα-σύρµατα, ενώ το γραµµικό ή το κύπελλο έχει µικρότερες τιµές», είπε.

Τα εκτιµώµενα κόστη εκρίζωσης και φύτευσης

Όπως αναφέρει στην Agrenda ο ∆ιευθυντής Πωλήσεων της Vitro Hellas, Άρης Κωνσταντινίδης που έχει γνώση της διαβούλευσης που γίνεται, το ενδιαφέρον για το πρόγραµµα είναι µεγάλο ώστε να µπουν εµπορικές ποικιλίες και µε σύγχρονο τρόπο. «Υπάρχουν φυτεύσεις ακόµη σε κύπελλα µε πολύ υψηλό κόστος και αυξηµένα εργατικά. Θα πρέπει να µπουν οι καλλιεργητές πλέον στη λογική της γραµµικής φύτευσης», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης. Όσον αφορά τα κόστη, ο ίδιος εκτιµά πως το κόστος εκρίζωσης για µία καλλιέργεια φτάνει τα 500 ευρώ αλλά στην περίπτωση γραµµικής φύτευσης είναι µεγαλύτερο. Για την εγκατάσταση της νέας φυτείας (οργώµατα, πάσσαλοι, προµήθεια υλικού κ.λπ) το κόστος για πυκνή φύτευση στην κερασιά φτάνει τα 2.500 ευρώ, το ίδιο σε µήλα, αχλάδια ενώ σε ροδάκινο και νεκταρίνι τα 1.800 ευρώ. Στα βερίκοκα τα κόστος κυµαίνεται µεταξύ 2.200 και 2.500 ευρώ και στο ακτινίδιο µεταξύ 2.500 και 3.000 ευρώ. Αναφορικά µε τη ζήτηση και µε βάση τα όσα έχει συζητήσει και ο ίδιος µε συλλογικά σχήµατα που συνεργάζεται, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα κίτρινα ακτινίδια για αυτούς που έχουν πράσινα και σε κερασιές, βερικοκιές που είναι ανθεκτικές στη σάρκα, στους ιούς και απαιτούν λιγότερες ώρες ψύχους το χειµώνα.

Αναφορικά µε το γεγονός ότι δεν θα καλύπτεται το διαφυγόν εισόδηµα για το χρόνο που απαιτείται έως ότου η νέα φύτευση να φτάσει στο φουλ της παραγωγής, ο κ. Κωνσταντινίδης λέει είναι πολύ σηµαντικό να εκµεταλλευτούν οι καλλιεργητές νέες τεχνικές και ποικιλίες που είναι σε θέση να µπουν γρήγορα στην παραγωγή. «Για παράδειγµα στο µήλο υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η φύτευση και να πάρει τον πρώτο χρόνο ο καλλιεργητής 10-20 µήλα το δέντρο, δηλαδή 500 κιλά το στρέµµα, για να πάρει ίσως τα έξοδά του πίσω σε πρώτη φάση. Στον τρίτο χρόνο θα είναι φουλ παραγωγική», ανέφερε ο ίδιος. Φυσικά το ζήτηµα εδώ είναι να γίνονται οι σωστές φροντίδες από το πρώτο έτος εγκατάστασης για να υπάρξουν και τα σωστά αποτελέσµατα.

Αποκλείονται οινοστάφυλα και ελιές από τις δενδρώδεις φυτείες

∆ικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα, που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, βάσει κοινής απόφασης των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών, έχουν µόνο συλλογικότητες
(σ. σ. συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, ανώνυµες εταιρείες αναγνωρισµένες, ΙΚΕ και ΕΠΕ) οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο µητρώο αγροτικών συνεταιρισµών και από τις δενδρώδεις φυτείες αποκλείονται µόνο τα οινοστάφυλα και οι ελιές. Όσον αφορά τη µέγιστη επιχορήγηση που δικαιούται να λάβει από τη δράση ένα νοµικό πρόσωπο, αυτή ανέρχεται στα 500 χιλ. ευρώ και ως ποσοστό αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής δαπάνης που θα µπορεί να γίνει, που µεταφράζεται πως κάθε συλλογικότητα θα έχει δικαίωµα να εντάξει δράσεις αναδιάρθρωσης έως 700 χιλ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, το όριο που έχει τεθεί θεωρείται µικρό
από την ΕΘΕΑΣ, η οποία, ήδη, έχει καταθέσει αίτηµα αναπροσαρµογής του,
στα 3 εκατ. ευρώ, καθώς το ενδιαφέρον, ειδικά από ορισµένες συλλογικότητες είναι αυξηµένο και θα είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί.

Οι γραµµικές καλλιέργειες θα προτιµηθούν

Αναφορικά µε το µοντέλο που θα ακολουθηθεί, επισηµάνθηκε πως στο πρόγραµµα θα ενταχθούν οι γραµµικές καλλιέργειες, οι οποίες θα υποστηριχθούν από το πρόγραµµα και στην υποδοµή των πασσάλων στήριξης και ό,τι άλλο απαιτηθεί, προκειµένου σε δεύτερο επίπεδο, µέσω άλλων δράσεων να µπορέσουν τα κτήµατα να σκεπαστούν και µε αντιχαλαζικά δίχτυα και να βελτιώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα, µειώνοντας το κόστος.

Ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης της επένδυσης, υπογραµµίστηκε πως  αυτή θα πρέπει να έχει συντελεστεί µέχρι 31 Μαΐου του 2025, ενώ η είσπραξη του τελευταίου ευρώ επιχορήγησης από τους δικαιούχους θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2025.

«Η έναρξη των πληρωµών µπορεί να γίνει µε την ολοκλήρωση του 10% του προγράµµατος, είτε πρόκειται για εκριζώσεις, είτε επαναφυτεύσεις ή άλλη δράση που θα περιλαµβάνεται σε αυτό που θα προκύπτει από τη σχετική µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών», εξήγησε ο κ. Γιαννακάκης. ∆ιευκρίνισε µάλιστα, πως υπάρχει η δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί το έργο µε την έκδοση κάποιας τραπεζικής εγγυητικής επιστολής προς το ΥπΑΑΤ και οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο της επιχορήγησης ή να γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης προς το τραπεζικό σύστηµα και εκείνο να χρηµατοδοτήσει το νοµικό πρόσωπο και όταν το τελευταίο εισπράξει τις επιδοτήσεις να τις πάρει η τράπεζα.

«Άρα έχουν διασφαλιστεί όλες οι χρηµατοδοτήσεις για να µπορέσει να τρέξει το πρόγραµµα», είπε ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, ενώ τόνισε ότι «όλες οι τιµολογήσεις θα γίνουν στο όνοµα του νοµικού προσώπου». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ακόµη πως «µετά τη λήξη του προγράµµατος υπάρχει υποχρέωση να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία χρόνια στο όνοµα του νοµικού προσώπου οι αναδιαρθρωµένες εκτάσεις, ενώ µετά το πέρας της τριετίας η όποια υποδοµή θα µεταβιβαστεί στα φυσικά πρόσωπα».

 

Σχόλια (19)
Προσθήκη σχολίου

13-02-2023 12:08gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:07gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:06gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:05gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:04gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:04gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:04gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:03gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:02gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση

13-02-2023 12:02gonzalezmarinade

Προσφέρουμε δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Δάνεια από 1.000 € έως 350.000 € Απαιτούνται εξασφαλίσεις για μεγαλύτερα δάνεια. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι: gonzalezmarinade@gmail.com WhatsApp: +385 977 479 009 / V iber: +49 1516 6229 760 Ευχαριστούμε.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία