BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Τέσσερα εγγυοδοτικά προγράμματα επιχειρήσεων από την Αναπτυξιακή

Ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση των 4 νέων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB που στηρίζουν, με χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στα οποία συμμετέχουν 12 τράπεζες.

Στιγμιοτυπο_οθονης_2023-05-08_104448

36
1

Συγκεκριμένα τα 4 νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα (3 συγχρηματοδοτούμενα και 1 Εγγυοδοτικό) εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

1.     Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument” (DeLFI), παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν  στον νέο αναπτυξιακό νόμο N.4887/2022. Το DeLFI παρέχει εγγύηση 80%ανά δάνειο  και συνολικά θα διατεθούν δάνεια ύψους 500 εκ. Ευρώ.

 

Στην πρόσκληση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB ανταποκρίθηκαν 12 τράπεζες και αιτήθηκαν δάνεια συνολικού προϋπολογισμού €932 εκ., ποσό που προς το παρόν, είναι διπλάσιο από τους διαθέσιμους πόρους.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεφάλαια του DeLFI προέρχονται από τις επιστροφές κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι).

Αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητα της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων ως revolving mechanism χρηματοδότησης με πολλαπλάσιο θετική επίδραση στην  οικονομία, καθώς πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφού χρηματοδότησαν ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων επιστρέφουν εκ νέου στην αγορά για την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων.

 

2.     Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (φέρει την ονομασία Business Growth Fund) μοχλεύει δημόσιους πόρους, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και μέσω της συμμετοχής των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, αυξάνει τα διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια σε περισσότερα από 2 δις ευρώ . 

Η πρώτη φάση υλοποίησης του Ταμείου  Χαρτοφυλακίου ενεργοποιήθηκε ήδη με την δημοσίευση πρόσκλησης προς τις Τράπεζες για τρία (3) Νέα Ταμεία για την διοχέτευση στην αγορά επενδυτικών δανείων και κεφαλαίων κίνησης ύψους έως 1,35 δις ευρώ, ενώ πρόσθετοι πόροι ύψους 35 εκ. ευρώαναμένεται να καλύψουν επιδότηση τόκων των παρεχόμενων δανείων. 

 Σημαντική θα είναι η ελάφρυνση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων αυτών, αφού κάθε δάνειο θα συγχρηματοδοτείται κατά 40% από τους δημόσιους πόρων των Ταμείων αυτών, και θα παρέχεται άτοκα, ενώ για το υπόλοιπο 60% που θα χρηματοδοτεί η Τράπεζα το κόστος χρηματοδότησης θα μειώνεται κατά 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου με την εφαρμογή της μερικής επιδότησης του επιτοκίου (υπό προϋποθέσεις).

Αυτό αποφέρει μια συνολική μείωση του κόστους δανεισμού που δύναται να ξεπεράσει σε κάποιες περιπτώσεις και το 75%

Μεγάλο υπήρξε το ενδιαφέρον από πλευράς Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τη συμμετοχή τους και σ’ αυτά τα 3 νέα προγράμματα, αφού 13 Τράπεζες υπέβαλαν τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ανταγωνιστικές προσφορές επιτοκίων και μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Η συμμετοχή τους στα δανειακά κεφάλαια σε αυτή την πρώτη φάση των προγραμμάτων αναμένεται να φτάσει τα 800 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά τα 3 νέα άμεσα διαθέσιμα προγράμματα συγχρηματοδότησης θα παρέχουν:

Ι. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services,  ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000 € έως 8.000.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.       

ΙΙ. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 250 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, με στόχο της αύξηση της παραγωγικότητας τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη ,το δε ύψος αυτών ανέρχεται από 25.000 € έως 1.000.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.       

ΙΙΙ. Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε Μμε. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση/ ενίσχυση από πρόγραμμα της HDB. Στόχος των δανείων είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 € έως 1.500.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.       

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

·      «Μία νέα εποχή για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση ξεκινά από σήμερα. Είμαι υπερήφανος ότι επί θητείας μου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα βρήκε τον τρόπο να «σπάσει» τον αποκλεισμό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα.

·      Σε λίγες ημέρες όταν οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση της πλατφόρμας KYC και θα αιτηθούν τα δάνειά τους, θα αντιληφθούν ότι πλέον όλοι όσοι δικαιούνται να πάρουν δάνειο, θα μπορούν να πάρουν».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης αναφερόμενος στο Ταμείο Εγγυοδοσίας (DeLFI), που στηρίζει τις επενδυτικές προτάσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (N.4887/2022)δήλωσε:

·      «Τέσσερα χρόνια τώρα η κυβέρνηση μας είναι αρωγός της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στηρίζοντάς την με πολλαπλά εργαλεία. Πλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν στη διαθεσή τους ένα ακόμα εργαλείο, το εγγυοδοτικό πρόγραμμα DeLFi, για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. 

 

·      Στόχος μας, είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε όλα τα εφόδια που διασφαλίζουν την εξέλιξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφεια των ΜμΕ, προκειμένου να επιτύχουμε ακόμα καλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις για τις ίδιες και για τη χώρα».

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης  δήλωσε:

·      «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που μετράει μόλις 3 χρόνια ύπαρξης εξελίσσεται στον καλύτερο σύμμαχο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα χρηματοδοτικά της εργαλεία στηρίζουν την ύπαρξη των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. 

·      Συνεχίζουμε με στόχο τη δημιουργία νέων εργαλείων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την εξωστρέφεια και την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων και κυρίως θα αυξήσουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ώστε καμία επιχείρηση να μη νιώθει αβοήθητη».

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου σχολιάζοντας την θερμή ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, δήλωσε:

·      «Απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προτού συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαθέτει στην Ελληνική αγορά τα νέου τύπου χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 2,5 δις Ευρώ που συμβάλλουν στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου στη χώρα μας.

·      Τα νέα εργαλεία της HDB χρηματοδοτούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την βιώσιμη επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα μεγιστοποιούν τις δυνατότητες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 

·      Καλωσορίζουμε τις τράπεζες που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της HDB, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι ΟΛΑ τα νέα προϊόντα είναι πλέον διαθέσιμα μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας  KYC by HDB.

·      Η πλατφόρμα KYC by HDB διευκολύνει τις επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο περιθώριο της τραπεζικής χρηματοδότησης, να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια -μία και μόνη φορά- και κατόπιν να γίνονται δεκτά από οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξουν, χωρίς κόστος, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

·      H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB συνεχίζει να στηρίζει την Ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης…»


Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

25-05-2023 23:29Mads Statham

Crypto recovery;How to recover lost cryptocurrency 2023 Recovering lost bitcoin wallets requires one to hire a Legitimate recovery company with legal operations to help you recover your lost Bitcoin wallets,My experience with Recovery Masters,A recovery company that helped me recover my bitcoin wallet from a scammer who tricked me and changed my wallets ownership to his own with my bitcoin worth $321,200.79 of crypto in it was really awesome.The company really helped me get my bitcoin back from the scammer. If you have ever fallen victim to one of the many Bitcoin scams out there,don't hesitate to reach out to the experts and have your bitcoin recovered back. Support team Contact info Whatsapp+1(204)8195505 Email :(Recoverymasters@email.cz)

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία