Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Χαμηλότοκα δάνεια για όλους, ειδικός δανεισμός Νέων, κεφάλαιο κίνησης

Την προσθήκη δυνατότητας λήψης αυτόνοµου κεφαλαίου κίνησης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων, τον εµπλουτισµό του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) µε επιδότηση επιτοκίου και τη δηµιουργία ενός νέου µηχανισµός εγγύησης σε συνδυασµό µε το πριµ Νέων Αγροτών, περιλαµβάνει ο σχεδιασµός του ΥΠΑΑΤ για την προγραµµατική περίοδο 2023-2027.

27-30_01_2

Γιώργος Κοντονής

8885
4

Χαμηλότοκα δάνεια για όλους, ειδικό μέτρο χρηματοδότησης για Νέους και αυτόνομο κεφάλαιο κίνησης

Η δυνατότητα λήψης αυτόνοµου κεφαλαίου κίνησης, θα δίνει την ευκαιρία στους δικαιούχους αγρότες να λαµβάνουν δάνειο µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων το οποίο θα µπορεί να αφορά µόνο ρευστότητα χωρίς να συνδυάζεται απαραίτητα µε επένδυση. Η προσθήκη της επιδότησης επιτοκίου στο ΤΕΑΑ, θα φέρει ουσιαστικά µερικώς άτοκα δάνεια (π.χ για 2 έτη) στον αγροτικό τοµέα µεγαλύτερα των 25.000 ευρώ ή θεαµατικά µικρότερο επιτόκιο καθόλη τη διάρκεια δανεισµού. Η τρίτη προσθήκη θα αφορά ένα νέο εργαλείο δανεισµού µε ευνοϊκούς όρους µόνο για δικαιούχους των προγραµµάτων Νέων Αγροτών, το οποίο θα µπορεί να αφιερωθεί µάλιστα στο 100% για αγορά γης.

Ο παραπάνω σχεδιασµός έγινε γνωστός από τον Ιωάννη ∆ανιηλίδη, προϊστάµενο στη Μονάδα Χρηµατοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης Κινδύνων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά το 9ο ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη χρήση χρηµατοδοτικών εργαλείων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), που διεξήχθει στις Βρυξέλλες στις 12 Οκτωβρίου. Πρόκειται για σηµαντικές προσθήκες, αν τελικώς προχωρήσουν, εφόσον όπως σηµειώνονται σε µελέτες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το 49% των Ελλήνων αγροτών αναµένουν τα επόµενα 3 χρόνια να αυξηθούν οι ανάγκες για χρηµατοδότηση. Mε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το χρηµατοδοτικό κενό στη γεωργία στην Ελλάδα µειώθηκε κατά 78% την περίοδο 2017-2022, αλλά και πάλι είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 3 δις ευρώ. Ανάγκη ή ενδιαφέρον για δανεισµό εκφράζουν το 44% των ελληνικών εκµεταλλεύσεων, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό µετά από Ρουµανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία. (µέσος όρος ΕΕ 35%). Την ίδια ώρα όµως, για πλήρως εγκεκριµένες αιτήσεις δανεισµού, τα χαµηλότερα ποσοστά ήταν στη Λιθουανία (66%) και στην Ελλάδα (67%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ήταν στο Βέλγιο (95%) και στην Ουγγαρία (90%).

Το 44% των Ελλήνων αγροτών ζητά πίστωση

Την αύξηση των εγκρίσεων δανειοδότησης από το 40% στο 70% των Ελλήνων αγροτών την περίοδο 2017-2022 που όµως τη διατηρεί αρκετά κάτω ακόµη από την πλειοψηφία των κρατών-µελών της ΕΕ, γεγονός που καταγράφεται και στο χρηµατοδοτικό κενό ύψους 3 δις ευρώ . σηµειώνει µελέτη για τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της Ευρώπης. Την ίδια ώρα οι Έλληνες αγρότες παρουσιάζονται ως εκείνοι που έχουν από τις µεγαλύτερες ανάγκες χρηµατοδότησης πανευρωπαϊκά καθώς το 44% των αγροτών ενδιαφέρεται ενεργά να λάβει κάποιου είδους πίστωση, τα οποία κυρίως αφορούν κεφάλαιο κίνησης και δευτερευόντως τις ανάγκες επένδυσης. Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν στο 9ο Συνέδριο που διοργάνωσε η fi-compass για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία στη γεωργία, παρουσία και του Επιτρόπου, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Στην 6η θέση στην κατηγορία για το χρηµατοδοτικό κενό οι Έλληνες αγρότες

Εξετάζοντας µάλιστα το χρηµατοδοτικό κενό σε σχέση µε την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) στη γεωργία φαίνεται πως στη χώρα µας αγγίζει το 38%, δηλαδή βρίσκεται στην 6η θέση σε σύνολο 24 κρατών-µελών που φιλοξενούνται στη µελέτη. Αυτός ο δείκτης δείχνει πως παρότι τη σαφή βελτίωση στην πρόσβαση σε δανεισµό από τα αρκετά χαµηλά ποσοστά του 2017, οι αγρότες αντιµετωπίζουν ακόµη σηµαντικά εµπόδια στην προσπάθεια χρηµατοδότησής τους.

Στην Ελλάδα, το 31% των δανείων στην Ελλάδα έχει σύνδεση µε τις επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά µέτρα του ΠΑΑ όπως είναι για παράδειγµα τα Σχέδια Βελτίωσης ή οι Νέοι Αγρότες. Για πλήρως εγκεκριµένες αιτήσεις, τα χαµηλότερα ποσοστά ήταν στη Λιθουανία (66%) και στην Ελλάδα (67%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ήταν στο Βέλγιο (95%) και στην Ουγγαρία (90%), . Το 8,9% των δανείων απορρίφθηκαν από την Τράπεζα, και το 7,6% από τον ενδιαφερόµενο µε βάση τους όρους που του προσφέρθηκαν. Τα αντίστοιχα ποσοστά κατά µέσο όρο στην Ευρώπη είναι 3,9% και 5,3% αντίστοιχα. Oρισµένα ποιοτικά στοιχεία για το λόγο δανεισµού έχουν ως εξής:

  • Κεφάλαιο κίνησης: 60% των δανείων. Η Κροατία (70%), η Ελλάδα (60%) και η Ιρλανδία (57%) είχαν υψηλό ποσοστό αγροτών που χρησιµοποίησαν το δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Αντίθετα, Βέλγιο (18%) και Σουηδία (20%) φάνηκαν να έχουν χαµηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.
  • Αγορά γης: 10%. Το Βέλγιο (36%), η Ολλανδία (28%) και η Πολωνία (28%) είχαν υψηλότερο µερίδιο αγροτών που χρησιµοποίησαν το δάνειο για να αγοράσουν γη, γεγονός που δείχνει µεγαλύτερη εστίαση στην ενοποίηση της γης µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης.
  • Επένδυση για την επέκταση της παραγωγής και την αύξηση της οικονοµικής απόδοσης: 42%.
  • Επενδύσεις σε αγροτικά και ηλεκτρονικά καταστήµατα, εστιατόρια ή αγροτουρισµό: 6%.
  • Επένδυση σε βιολογικά και «πράσινες πρακτικές»: 7%.
  • Επένδυση σε άρδευση, προστασία κατά των πληµµυρών και επενδύσεις για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής: 7%.
  • Επενδύσεις σε ψηφιακές λύσεις ή/και προηγµένα µηχανήµατα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης λιπασµάτων ή προϊόντων φυτοπροστασίας: 7%.
  • Επενδύσεις για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων: 11%.
  • Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ή/και βιοαέριο: 11%.
Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

28-10-2023 14:23Τονυ

Ένα καλό μέτρο είχαν πάρει με τα μικροδανεια των 25000 και τώρα λένε τελείωσαν τα χρήματα. Ρε ουστ από δω αλήτες. Που είναι η ανάπτυξη και η αλλαγή βαθμίδας; Όλο λόγια και από ουσία τίποτα.

Απάντηση

23-10-2023 12:06Γιώργος

Γράφουν όλο μαλακίες έτσι για να γράφουν η τράπεζα θα δώσει δάνειο μόνο στους καλούς πελάτες της και φυσικά να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα πόσοι είναι αυτοί που έχουν το 20% των αγροτών άρα ότι και να γίνει στην Ελλάδα το 20%των αγροτών θα μείνει στην παραγωγή οι άλλοι χαίρετε

Απάντηση

23-10-2023 10:27ΑΓΡΟΤΗΣ

Αυτό το ότι σκέφτεστε μόνο το καλό μας τι να πω πια το μόνο που σας νοιάζει είναι πως θα δέσετε όσο περισσότερους μπορείτε να δουλεύουν για εσάς με δάνεια προγράμματα και ότι άλλη παγίδα σκέφτεστε το σχέδιο είναι να κοπούν η επιδοτήσεις και να παίρνει δάνεια ο αγρότης κτηνοτρόφος για να επιβιώσει και να δουλεύει φυσικά για όλους εσάς

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία