BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Δόθηκε εξάμηνη παράταση για επενδύσεις άρδευσης μέσω του ΠΑΑ

Παράταση στα αιτήµατα πληρωµής έως τις 15 Οκτωβρίου, έλαβαν οι δικαιούχοι του προγράµµατος Σχεδίων Βελτίωσης για αρδευτικά (Μέτρο 4.1.2), σύµφωνα µε την 4η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου.

stagdin-ardeysi-696x383

217
1

Παράλληλα στη σχετική απόαφση, λαµβάνονται µέτρα για τους δικαιούχους σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταιγίδες Daniel και Elias στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην ΠΕ Φθιώτιδας και στην ΠΕ Εύβοιας και από τις πυρκαγιές του έτους 2023 στις ΠΕ Έβρου και Ρόδου, λόγω του γεγονότος ότι η ένταση και έκτασή τους ήταν τέτοια που έπληξαν το σύνολο της οικονοµίας αυτών των περιοχών.

Αναλυτικότερα με την τροποποίηση:

  • Χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων κατά 6 μήνες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2025 ως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής.
  • Λαμβάνονται μέτρα για τους δικαιούχους που επλήγησαν από τις καταιγίδες Daniel και Elias στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην ΠΕ Φθιώτιδας και στην ΠΕ Εύβοιας και από τις πυρκαγιές του έτους 2023 στις ΠΕ Έβρου και Ρόδου, λόγω του γεγονότος ότι η ένταση και έκτασή τους ήταν τέτοια που έπληξαν το σύνολο της οικονομίας αυτών των περιοχών:

1. Εγκεκριμένα επενδυτικά αγαθά τα οποία είχαν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί έως την επέλευση του επιζήμιου γεγονότος παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες επιτροπές ακόμα και αν έχουν καταστραφεί εξ αιτίας των ανωτέρω επιζήμιων γεγονότων και ανεξάρτητα από το στάδιοολοκλήρωσής τους κατά την στιγμή της καταστροφής. Για την παραλαβή πρέπει α) να προσκομισθεί έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας με το οποίο πιστοποιείται ότι η καταστροφή του επενδυτικού αγαθού οφείλεται στα ανωτέρω γεγονότα και β) να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 26, εξαιρουμένων των προβλέψεων περί λειτουργικότητας της επένδυσης.

2. Οι δικαιούχοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παράγραφο 1, μπορούν στη συνέχεια να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τις δεσμεύσεις της δράσης για λόγους ανώτερης βίας χωρίς την υλοποίηση των υπόλοιπων επενδύσεων εφόσον έχουν υποστεί, αθροιστικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης κατά το έτος 2020 (ΕΑΕ 2020) με τις εξής ζημιές:

2.1. Απώλεια ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου (μόνιμες δενδρώδεις / θαμνώδεις καλλιέργειες) ή/και ολοσχερή καταστροφή θερμοκηπιακών εγκατάστασεων / προσβάσιμων τολ / ή/και απώλεια της δυναμικότητας των χειμερινών σταβλικών εγκαταστάσεων ή/και απώλεια μελισσοσμηνών.

2.2. Απώλεια καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μισθωμένων ή ιδιόκτητων, λόγω μόνιμης παραμονής υδάτων στις Παρακάρλιες περιοχές ή/και διάβρωσης ή/και επικάθισης φερτών υλικών.

3. Οι δικαιούχοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παράγραφο 1, εφόσον παραμένουν στη δράση, μπορούν να αιτηθούν με τη διαδικασία του άρθρου 25 την στήριξη των ιδίων επενδυτικών αγαθών από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της απλής αντικατάστασης.

Για όσους δικαιούχους τα αγροτεμάχια αρδεύονται από συλλογικά δίκτυα ΤΟΕΒ ή Δήμων, για την οικονομική ενίσχυση των επενδύσεων αίρεται η υποχρέωση προσκόμισης της άδειας χρήσης νερού που χορηγείται στον ΤΟΕΒ ή το Δήμο και θα προσκομίζεται μόνο βεβαίωση του φορέα προς τον δικαιούχο για την επιτρεπόμενη χρήση.

Τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης, ο ένας μήνας πριν την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και υποβολής του τελικού αιτήματος πληρωμής και διευκρινίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με την ένταση στήριξης μετά από τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου.


Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία