Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Προσλήψεις για δακοκτονία στην Αιτωλοακαρνανία

Ανακοινώθηκε στις 2 Μαΐου η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2019.

aproslhpseisdakoktonia19i

63
0

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

1) Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α’ βαθμός εντοπιότητας)

2) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπόλοιπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (Β’ βαθμός εντοπιότητας)

3) Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπόλοιπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

4) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (Δ’ βαθμός εντοπιότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση που θα παραλάβουν από τη ΔΑΟΚ, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας (Διοικητήριο, Μεσολόγγι, πληροφορίες Φλούντζης Κων/νος, τηλ. 2631 361 619).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο κατάστημα της ΔΑΟΚ (Διοικητήριο, Μεσολόγγι) και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ι. Π. Μεσολογγίου.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, με βάση τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε περίπτωση μη εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας σε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω αναφερόμενους τομείς, η σύμβαση του εργατοτεχνικού προσωπικού που έχει προσληφθεί σε αυτούς λύνεται αυτοδικαίως. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, απασχολούνται για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτικά τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ένωση Αγρινίου

τηλ: 2641 069 000

email: easa@easagr.gr

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία