Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Green reports

Έως 8 Μαΐου αίτηση για την κατανομή βιοντίζελ του 2018

Μέχρι τις 8 Μαΐου καλούνται τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατανομή ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε.

Λιγότερο βιοντίζελ, περισσότερα τα συμβόλαια με καλλιεργητές

1
0

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση για την κατανομή βιοντίζελ για το 2018.pdf

Να σημειωθεί ότι τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει να έχουν εκδοθεί από την 22η Φεβρουαρίου 2017 έως την 08.05.2018.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται στην πρόσκληση, ότι δεν δηλώνονται τιμολόγια και σχετικά δελτία αποστολής που αφορούν ποσότητες οι οποίες διατέθηκαν προς άλλη χρήση ή σε τρίτον.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση

Άρθρο 1

Υποβολή αίτησης - Δικαιολογητικά - Ποσοστό ανάμειξης

1. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002, τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατανομή ποσότητας εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων (133.000) χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο), μέχρι και την 08.05.2018 και ώρα 15.00 μ.μ., σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2018-ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», ο οποίος θα περιέχει δύο σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντιζελ για το έτος 2018-ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντιζελ για το έτος 2018-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».

2. Οι φάκελοι περιέχουν, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης του σημείου 8 του προοιμίου.

3. Σύμφωνα με την παρ. 1.A.θ του άρθρου 3 της απόφασης του σημείου 8 του προοιμίου, τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει να έχουν εκδοθεί από την 22η Φεβρουαρίου 2017 έως την 08.05.2018.

Δεν δηλώνονται τιμολόγια και σχετικά δελτία αποστολής που αφορούν ποσότητες οι οποίες διατέθηκαν προς άλλη χρήση ή σε τρίτον.

Στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου η ημερομηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής βαμβακόσπορου πρέπει να έπεται της 21ης Φεβρουαρίου 2017 και να μην είναι μεταγενέστερη της 08.05.2018.

4. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το σημείο 7 του προοιμίου. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15Ατου ν.3054/2002.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία