BACK TO
TOP
Ασφαλιστικά

Αντιρρήσεις αγροτών για το Επικουρικής και κουμπαρά 500 ευρώ

Στην ασφάλιση του νέου Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα ανάµεσα τους και νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι που αναλαµβάνουν για πρώτη φορά, από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

46_18_2

Μαρία Γιουρουκέλη

350
1

Επίσης, προαιρετικά µπορούν να ενταχθούν όλοι οι ασφαλιζόµενοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης.1.1987.

Την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, προβλέπει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή, υπό τον τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθµιση για τη Νέα Γενιά», το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις εκ µέρους του αγροτικού κόσµου. Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση της Γραµµατείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία υποστηρίζει ότι ό νεοεισερχόµενος αγρότης και κτηνοτρόφος θα πληρώνει εκτός της κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ένα ποσό µεγαλύτερο από 500 ευρώ τον χρόνο επιπλέον για τον ατοµικό ασφαλιστικό κουµπαρά της επικουρικής σύνταξης. την ώρα που η πλειοψηφία τους αδυνατεί να πληρώσει την ασφαλιστική εισφορά στην κατώτερη κατηγορία για την κύρια σύνταξη.

H ΠΕΜ αµφισβητεί τις κυβερνητικές αιτιάσεις και του υπουργείου Εργασίας ότι ο  νέος ασφαλισµένος αποκτά µέσω του ατοµικού κουµπαρά τον έλεγχο της σύνταξής του, υποστηρίζοντας πως αυτό  είναι «καραµπινάτη κοροϊδία» αφού δεν υπάρχει δέσµευση ότι στο τέλος του εργάσιµου βίου του ασφαλισµένου θα αποδώσει συγκεκριµένο ποσό επικουρικής σύνταξης, αν και οι εισφορές που θα έχει αποδώσει θα είναι πολύ συγκεκριµένες.

 Tο σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών

  •   Με το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών, οι τρέχουσες καταβαλλόµενες εισφορές σωρεύονται και επενδύονται σχηµατίζοντας αποθεµατικό το οποίο αποτελεί τη βάση υπολογισµού των µελλοντικών παροχών προς τους δικαιούχους.
  •   Οι εισφορές και οι εν γένει πόροι του ΤΕΚΑ θα τοποθετούνται σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και ακίνητα, µε στόχο την επίτευξη αποδόσεων για τη χρηµατοδότηση παροχών στους δικαιούχους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε επενδυτικού προγράµµατος.
  •   Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται πρωτίστως σε ρυθµιζόµενες αγορές.
  •   Οι ασφαλισµένοι του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης που έχουν συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, δικαιούνται ισόβια µηνιαία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον συνταξιοδοτηθούν για την αυτή αιτία από τον φορέα ασφάλισής τους.
  •   Σε σχέση µε την κρατική εγγύηση, ορίζεται ότι κατά το χρόνο επέλευσης των καλυπτόµενων κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων το κράτος εγγυάται την καταβολή ελάχιστης ανταποδοτικής µηνιαίας επικουρικής σύνταξης.
  •    Οι ασφαλισµένοι θα µπορούν να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραµµα ή συνδυασµό προγραµµάτων, το οποίο θα µπορούν να αλλάξουν µε αίτηση που µπορεί να υποβάλλεται ανά 3 έτη και εντός 1 µήνα από τη συµπλήρωση κάθε τριετίας.

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

04-08-2021 14:38ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τί έγινε; Έπεσε η πελατεία στις ασφαλιστικές εταιρίες και τους δίνουμε πελάτες με το στανιό;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία