Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Εργασιακά

Δύσκολο το καθεστώς απασχόλησης εργατών γης από Τρίτες Χώρες

Δύσκολη αναμένεται να αποδειχθεί στην πράξη η δυνατότητα πρόσληψης και απασχόλησης αγρεργατών από Τρίτες Χώρες, με βάση τα στοιχεία της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 01/05/2020 (ΦΕΚ Α΄90/01-05-2020, η οποία στο άρθρο 42, καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου προωθείται η όλη διαδικασία.

19-4-2020-14

Γιάννης Πανάγος

168
2

Κατ’ αρχήν προβλέπεται ότι εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του.

Το ποιο δύσκολο απ’ όλα σ’ αυτές τις περιπτώσεις, είναι να προβλέψει ο αγρότης – εργοδότης εκ των προτέρων και με ακρίβεια, το χρόνο κατά τον οποίο θα χρειασθεί τους εργάτες. Σημειωτέον ότι θα πρέπει να απασχολήσει των καθένα εξ αυτών τουλάχιστον για 20 ημέρες.
Την ίδια στιγμή οι υποχρεώσεις που εκ των προτέρων αναλαμβάνει για το προσωπικό αυτό είναι τέτοιες που δεν αφήνουν περιθώριο να χαθεί ούτε μέρα διαμονής, χωρίς απασχόληση.
Τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι το κόστος που επωμίζεται, τόσο με το παράβολο των 100 ευρώ για κάθε αίτηση, όσο και με το ύψος του ημερομισθίου, το οποίο δείχνει να αυξάνεται κατά πολύ σε σχέση με τα ημερομίσθια που πληρώνονταν οι αγρεργάτες τα προηγούμενα χρόνια.

 Αναλυτικά το άρθρο 42 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με την «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες» έχει ως ακολούθως:


Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
 

 1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5του ν. 4251/2014(Α’ 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από
  α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται
  β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι
  βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια
  ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών
  βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212)
  βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του
  βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160). 
 1. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/ 2014 για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. 
 1. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα.

 

 

 

 

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

03-05-2020 17:24Fanis

Στο χωριο μου λεμε εχειςνυχια ξυσου. Μαζεβουμε μονοι μας οσο προιον που με πολυ υδρωτα εχουμε καταφερει να παραγουμε και το υπολοιπο το αφηνουμε να το φανε τα πουλια...Ετσι εξασφαλιζουμε την επιβιωση μας αλλα και την οικονομικη μας ευμάρεια. Ακουγεται λιγο εγωιστικο αλλα εκει ειναιη η λυση......

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία