BACK TO
TOP
Φορολογικά

Λανθασμένη ενημέρωση από σκοπιμότητα ή άγνοια στο θέμα «τσίπουρο - τσικουδιά»;

∆ιάβασα σε πάρα πολλά sites, εφηµερίδες, αλλά και όπου µπορεί να φανταστεί κανείς τις τελευταίες µέρες, άρθρα σχετικά µε το χύµα τσίπουρο και την τσικουδιά. Παντού έγραφαν ότι απαγορεύεται η πώληση χύµα τσίπουρου και τσικουδιάς.

24_25

Γιώργος Παπαδημητρίου

927
19


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιώ
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγω
Νομού Καρδίτσας

Επικαλούνταν µάλιστα την απόφαση 19354/17 για να τεκµηριώσουν την αναφορά αυτή.

Με την υπ. αρίθµ. 91354/2017 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)» του τότε υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο άρθρο 75 «διάθεση ποτών και εµφιαλωµένων νερών σε µονάδες οµαδικής εστίασης», ορίζεται στην §3Γ:

 

3.Επιτρέπεται η χύµα διάθεση προς τον τελικό καταναλωτή:

Γ. Προϊόντος απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων). Το προϊόν αυτό προσφέρεται αποκλειστικά και µόνο χύµα, κατά τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νοµοθεσίας (άρθρο 7 του νόµου 2969/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα συγκεκριµένα προϊόντα θα αναγράφεται στον τηρούµενο τιµοκατάλογο ή σε αναρτηµένη πινακίδα υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εµφιαλωτής τους.

 

Στον ν.2969/01, στο άρθρο 7 §8γ, διαβάζουµε:

«γ) Το εν λόγω προϊόν διατίθεται χύµα, χωρίς οποιασδήποτε µορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία όσον αφορά τη µετανάστευση στα αλκοολούχα ποτά.

Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του εν λόγω προϊόντος διενεργείται αποκλειστικά από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απευθείας µε λιανική πώληση είτε στις επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση. Η διάθεση του εν λόγω προϊόντος µε άλλο τρόπο απαγορεύεται.

Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) οφείλουν να έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους αναρτηµένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται µε ευκρινείς χαρακτήρες, τo ονοµατεπώνυµο του παραγωγού ή των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2020 εστάλησαν προς τον υπουργό κάποιες επιστολές από Επιµελητήρια, µε αφορµή το θέµα αυτό. Μέσω των επιστολών αυτών, συγχαίρουν τον υπουργό Ανάπτυξης για την απόφασητης Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για την έναρξη της εντατικοποίησης των ελέγχων στα  σηµεία πώλησης, ενώ καταλήγουν «…και δεν θα φέρει οποιαδήποτε αναγραφή ονοµασίας π.χ. τσίπουρο...». Έπειτα από επαναλαµβανόµενη ανάγνωση της απόφασης αλλά και του νόµου, διαπιστώνουµε ότι τόσο η απόφαση του 2017, όσο και ο νόµος του 2001 (που ισχύει µέχρι σήµερα), δεν αναφέρουν πουθενά την απαγόρευση της αναγραφής των παραχθέντων προϊόντων όπως τσίπουρο ή τσικουδιά. Παρά υποχρεώνει τον λήπτη καταστήµατος εστίασης να έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους. Όλοι µας, συµπεριλαµβανοµένων των αµβυκούχων, των διήµερων αποσταγµατοποιών κ.λπ., είµαστε υπέρ των ελέγχων προκειµένου να εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις.

Εποµένως, η απόφαση του ΥΠΑΑΤ για εντατικοποίηση των ελέγχων, βρίσκει σύµφωνους όλους τους εµπλεκόµενους (εκτός φυσικά από τους «λαθροπαραγωγούς»).

Τονίζω ότι σε κανένα σηµείο των  διατάξεων του νόµου αλλά και της υπουργικής απόφασης, δεν αναγράφεται η απαγόρευση της ονοµατολογίας «τσίπουρο» ή «τσικουδιά» έξω από το µπουκάλι στο οποίο εµπεριέχονται, συνεπώς κακώς αναφέρεται.

Τα ελεγκτικά συνεργεία πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά στη διαδικασία των ελέγχων και να µην παρασύρονται από «ψευδείς» ενηµερώσεις που στόχο έχουν να βάλουν κατά των διήµερων. Άλλωστε, από την 01.08.17, όλοι οι διήµεροι αποσταγµατοποιοί, µπορούν να πουλάνε το τσίπουρο ή τη ρακή που παράγουν, µε την προϋπόθεση να είναι ενταγµένοι σε βιβλία. Συµπερασµατικά: Οι διήµεροι αποσταγµατοποιοί µπορούν να πουλάνε χύµα τσίπουρο ή τσικουδιά, αρκεί να πληρούν τις διατάξεις που προβλέπονται. Τα καταστήµατα εστίασης µπορούν να πουλάνε χύµα τσίπουρο ή τσικουδιά µε αναγραφή της ονοµασίας τους, αρκεί να υπάρχουν εµφανείς πινακίδες µε αναγραφή των στοιχείων των παραγωγών από τους οποίους τα αγόρασε.

Εκ παραδροµής παραπληροφόρηση ή υπάρχει κάποια σκοπιµότητα;

Η απόφαση για εντατικοποίηση των ελέγχων υφίσταται από το 2017, αλλά για διάφορους λόγους ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε. Το γεγονός ότι αποφασίστηκε κάτι τέτοιο, µόνο καλό µπορεί να κάνει, άλλωστε στόχος είναι [συµφωνούµε όλοι] η πάταξη του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής και η διασφάλιση των υγιώς και νοµίµως απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα, όπου πρωτοστατούν οι παραγωγοί.

Σχόλια (19)
Προσθήκη σχολίου

13-02-2020 12:22Χρηστος Σταμος

Καλημέρα σας . Συμφωνώ με τον συντάκτη του άρθρου. Εχω μια ερώτηση επ αυτού. Τι α;ναφέρει η εθνική νοµοθεσία όσον αφορά τη µετανάστευση στα αλκοολούχα ποτά? Δηλαδή ποιός είναι ο σωστός τρόπος να μεταφέρουμε τσίπουρο η τσικουδιά στον πελάτη? Ευχαριστώ

Απάντηση

08-02-2020 10:09ΚΩΣΤΑΣ

είμαι κάτοχος καζανιού διημέρου ... η άδεια μου με αριθμό 19GRLA353200000665 με ημερομηνία 25/10/2019 για να παραξω 107,00 χιλιόγραμμα τσίπουρο/τσικουδιά .... οι έχων πρόβλημα με αυτό να απευθυνθουν στα αρμοδία τελώνια και όχι στους διήμερους παραγωγούς ........

Απάντηση

04-02-2020 17:07Konstantinos

Το τσίπουρο (ονομάστηκε έτσι απο Αγιορείτες μοναχούς) ειναι η παράδοση της Ελλάδας εδω και 800 χρονια. Μέχρι αρχες του 90 πωλούνταν μόνο απο αμπελουργούς ως παραδοσιακό ποτό.. Μετα επιτράπηκε και σε οινοποιούς να παράξουν βιομηχανικά και οχι παραδοσιακά, οι οποίοι ομως δεν μπορουν να εφυαλώσουν στους 50 αλκ. βαθμους που βγαινει το.. "φυσικό" τσιπουρο οπότε το.. "επεξεργάζονται" για να χαμηλώσουν τους βαθμούς στους 40-37. Οι γνώστες ξερουν οτι το μονο τσιπουρο το παραδοσιακό ειναι αυτο που ξερουν και αυτο θα ζητουν παντα.. ακομα και παρανομα να χρειαστεί.. Για 8 αιώνες λοιπόν ονομάζαμε τσιπουρο αυτο που ξερουμε.. τα τελευταια 30 χρονια το εκμεταλευονται βιομηχανικά και ονομασαν "τσιπουρο" κατι που δεν ειναι.. και τωρα θελουν να ονομάζεται μονο αυτο το σκευασμα τσιπουρο αλλα οχι το ,, πραγματικό τσιπουρο... Συνεχίζουμε...

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

04-02-2020 11:58Πενταριτσας

Καλημέρα σας κύριοι! Δε μπορώ να καταλάβω γιατί σβήνονται κάποια σχόλια! Ας αφήσουμε τις απαντήσεις και ας κρίνει ο κόσμος! Το τσίπουρο των διήμερων φτιάχνεται από στέμφυλα σταφυλιών και όχι από οινολασπες και βρεγμένες με αιθιλικη αλκοόλη ωπορες! Μπορεί να ταυτοποιηθεί ποιοτικά 40 μέρες το χρόνο στα ανοιχτά καζάνια σε όλη την Ελλάδα που γλενταει τη παράδοση. Επίσης μπορεί με 40€ ο καθ' ένας να τσεκαρει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε χημείο! Οι συστηματικοι και το χημικό τους προϊόν με πρόσθετα τερπένια και χημικές προσθήκες για να δίνουν σταθερό άρωμα πως δικαιολογούν το ισοζύγιο σταφυλιών της Ελλάδας? Απο που εισάγουν καθαρή αιθιλικη αλκοολη? Πως γίνεται να ξεγελάσουν άλλο την γενιά του 90' που αναθεώρησε το βιομηχανικό ούζο για κάτι πιο φυσικό κ παραδοσιακό? Ας σταματήσει αυτή η κοροϊδία του ούζου χωρίς γλυκάνισο που μας προμοταρουν! Η φέτα και το γιαούρτι του τσοπανη κάθε μήνα έχει άλλο άρωμα κ άλλη γεύση. Το λευκό τυρί και το επιδόρπιο γιαουρτιού του βιομηχάνου είναι πάντα ίδιο! Το μέλι από τον δικό μας παραγωγό, τον φίλο και τον συγγενή, όσα iso και να βάλει ο βιομήχανος και όσες τυποποιησεις και να κάνει θα είναι πάντα το πιο αγνό και το πιο αυθεντικό!! Υ.Γ. Μη ξεχνάνε ότι το ούζο το εξαγωρασε σχεδόν ολόκληρο η Ballantain s. Το μόνο που θα γίνει στο μέλλον αν αφανιστεί το χύμα είναι η Coca cola που ήδη διαφημίζει εδώ και χρόνια το δικό της τσίπουρο στη tv να πάρει όλο το τσίπουρο της αγοράς!! Για πια παράδοση θα μιλάνε τότε αυτοί που άνοιξαν την Κερκόπορτα? Ας φτιάξουν ούζο χωρίς γλυκάνισο και μπράντυ χωρίς παλαιωση, το τσίπουρο πρέπει να μείνει αγροτικό προϊόν, αυθεντικό ποτό του λαού!!

Απάντηση

04-02-2020 10:41Kostas

Για να μιλάμε όλοι επί ίσοις όροις Παπαγρηγοριου Βασίλειος Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αμβυκουχων και Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

04-02-2020 10:22ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

κ. SisterOfMercy, πριν συνεχίσω τον ομολογουμένως ενδιαφέροντα διάλογο μαζί σας, θα μπορούσατε να γράψετε το ονοματεπώνυμο σας και την ιδιότητα σας? Τα δικά μου στοιχεία είναι πλήρως καταγεγραμμένα, εσείς ποιος είστε; Για να μιλάμε επί ίσοις όροις.

Απάντηση

04-02-2020 08:45Kostas

Μάλλον ενοχλούνται πολύ κάποιοι από ενα θετικό δημοσίευμα για τους διημερους , μετά από δεκάδες αρνητικά Δεν πειράζει θα υπάρξει συνέχεια ..............!!!!! Αυτά για την ώρα

Απάντηση

04-02-2020 07:13Φιλιππίδης στελιος

Στις άδειες απόσταξης μου γράφει ΤΣΙΠΟΥΡΟ έτσι θα το λέω και σε όποιον αμφισβητεί θα του τις τρίβω στην μούρη.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

03-02-2020 23:48Kostas

Άρα μην κρίνεται τον Κύριο Παπαδημητριου, Ξέρει πολύ καλά τι λέει .

Απάντηση

03-02-2020 23:44Kostas

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από 27-3-2019 υπ’αριθμ. 2019/C 115/11 ανακοίνωσή της σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη, αναφέρει ότι η εμφιάλωση (bottling) των ποτών δεν συνδέεται με τον ορισμό των γεωγραφικών ενδείξεων. Δηλαδή το παραγόμενο ποτό αποκτά τη γεωγραφική ένδειξη αμέσως μετά την απόσταξη και όχι μετά τη συσκευασία/εμφιάλωση. Αυτά προς λίγη ενημέρωση

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία