Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Ο κορωνοϊός και οι λογιστές - φοροτεχνικοί

Στο σηµερινό άρθρο µου θα µου επιτρέψετε να ασχοληθώ λίγο µε τα του οίκου µου, αυτόν των Λογιστών. Έχουν κλείσει και συνεχίζουν να κλείνουν σωρηδόν επιχειρήσεις,

20_2

Γιώργος Παπαδημητρίου

3051
4


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιώ
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγω
Νομού Καρδίτσας

είτε µε κρατική εντολή, είτε προαιρετικά λόγω αδυναµίας λειτουργίας αφού δεν υπάρχει πελάτης να παέι να ψωνίσει.

Όλες οι εργασίες λοιπόν, που αφορούν τις Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕ∆, ΕΦΚΑ, τράπεζες κλπ) έρχονται στο γραφεία των λογιστών, χωρίς καν να ερωτηθούµε. Καλά κάνουν κι έρχονται οι άνθρωποι, δεν ξέρουν που αλλού να απευθυνθούν. ∆εν θα ασχοληθώ µε κάποιους γελοίους που προτρέπουν τους ανθρώπους να πάνες στο λογιστή, ακόµη και αν τους ρωτάνε για εξετάσεις αίµατος…

Όµως... δεν σκέφτηκε κανείς ότι και οι λογιστές είµαστε άνθρωποι, έχουµε επιχείρηση, απασχολούµε προσωπικό, το οποίο έχουµε στείλει στο σπίτι τους, στα πλαίσια προστασίας της υγείας τους και σύµφωνα µε τα τελευταία δεδοµένα που καθηµερινώς αλλάζουν ραγδαία.

Για το λόγο αυτό, εστάλη επιστολή προς τους Υπουργούς, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των Λογιστών – Φοροτεχνικών, διότι οι φοροτεχνικοί, παρά τη χρήση νέων τεχνολογιών στα γραφεία τους, συνεχίζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό να εξυπηρετούν, σε θέµατα φορολογικά, εργατικά, ασφαλιστικά, κ.α., µε φυσική παρουσία των πελατών στα γραφεία τους.

 

Μερικές από τις προτάσεις είναι οι εξής:

Με υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο θα πρέπει να δοθεί ως οδηγία τα λογιστικά γραφεία να έχουν ως βασική ενασχόληση την εκπλήρωση των εκτάκτων µέτρων που εξαγγέλλονται από την Κυβέρνηση προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η οδηγία αυτή να συνοδεύεται µε ταυτόχρονη αναστολή όλων των υπόλοιπων δηλωτικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που γίνονται  µέσω των λογιστικών γραφείων.

  Πρόσβαση των λογιστών - φοροτεχνικών σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου για λογαριασµό των πελατών τους µε τη χρήση της εξουσιοδότησης που τους έχει δοθεί µέσω TAXISnet (∆ΟΥ, ΟΑΕ∆, ΕΦΚΑ, κλπ.).

 Αναστολή πάσης φύσεως υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, παρακρατούµενοι φόροι,  ΜΥΦ, ΑΠ∆, κλπ). Η αναστολή, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον µέχρι το τέλος Απριλίου 2020, και να επανεξεταστεί, καθώς µέχρι τότε δεν πρέπει να παραληφθούν και να καταχωρηθούν παραστατικά σε φυσική µορφή. Οι δε καταβολές που θα προκύψουν από τις βεβαιωµένες αυτές υποχρεώσεις, πρέπει να ανασταλούν καθολικά, τουλάχιστον µέχρι την ηµεροµηνία που οι επιχειρήσεις θα µπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθµούς και να παράξουν έσοδα, τουλάχιστον δηλαδή για 4 µήνες. Επιπλέον, εύλογα θα πρέπει να επιµηκυνθεί και ο χρόνος υποβολής δηλώσεων φυσικών και νοµικών προσώπων.

Από τη στιγµή που έχουµε καθολική απαγόρευση - δια ζώσης - συναλλαγών, να σταµατήσουν προσωρινά να ζητούν οι ελεγκτές προσκόµιση δικαιολογητικών ή να δοθεί οδηγία για χρονική παράταση διενέργειας των ελέγχων, που θεωρούµε ότι είναι αναγκαία στην τρέχουσα κατάσταση µε τον περιορισµό των µετακινήσεων.

Οι τράπεζες να µην ζητούν επικαιροποίηση στοιχείων των µελών των ∆Σ των επιχειρήσεων και οποιαδήποτε άλλα νοµιµοποιητικά έγγραφα, και να δοθεί παράταση αποστολής των στοιχείων µέχρι 31-12-2020. Σε καµία περίπτωση η µη προσκόµιση των παραπάνω εγγράφων να αποτελεί στοιχείο για πάγωµα των τραπεζικών λογαριασµών των επιχειρήσεων.

 

Πρέπει να υπάρξουν διευκολύνσεις

Με δεδοµένο ότι, µετά το τέλος της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουµε από την πανδηµία του κορωνοϊού, θα υπάρξει ένα διάστηµα οικονοµικής προσαρµογής των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν αδυναµία πληρωµών, πρέπει να γίνουν διευκολύνσεις όπως παρατάσεις πληρωµών, ρυθµίσεις οφειλών, προκειµένου να λειτουργήσουν και να µην οδηγηθούν σε διακοπή της δραστηριότητάς τους µε τις γνωστές συνέπειες.

  Να υπάρξει ανοχή, για να µην χαθεί σε περίπτωση καθυστερήσεων η ρύθµιση των 120 δόσεων και άλλες αντίστοιχες ρυθµίσεις τόσο σε ασφαλιστικές όσο και σε φορολογικές ληξιπρόθεσµες οφειλές.

  Να γίνουν διευκολύνσεις από τις τράπεζες µε µείωση επιτοκίων ή των προµηθειών στις κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές.

  Να µετατεθεί η έναρξη της δοκιµαστικής περιόδου των ηλεκτρονικών βιβλίων (MyData) την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Και ας µην ξεχνάνε όλοι: οι λογιστές είµαστε άνθρωποι όπως όλοι όσοι πλήττονται αυτή την εποχή. Και καλό είναι να µην σηκώνετε τα τηλέφωνα για ψύλλου πήδηµα, επειδή δεν περνάει η ώρα στο σπίτι, αλλά µόνο για πολύ σοβαρά πράγµατα.

Τα λογιστικά γραφεία δεν παραλαµβάνουµε τιµολόγια

Μέχρι νεοτέρας, δεν παραλαµβάνουµε τιµολόγια προ καταχώρηση στα γραφεία µας. ∆ηλαδή τι θα κάνουµε: δεν περπατά κανείς έξω για να προφυλαχθεί από τον κορωνοϊό, αλλά θα µου φέρετε τα τιµολόγια στο γραφείο; Να τα κάνω τι; Κρατείστε τα όσοι έχετε στις επιχειρήσεις σας, στα σπίτια σας, όπου θέλετε, σε µένα µόνο µην τα φέρετε. Ο ΦΠΑ του Μαρτίου, του Απριλίου και του 1ου 3µήνου 2020 θα υποβληθεί µηδενική.

«ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Κάθε µέρα έχουµε πολλαπλές καθηµερινές ανακοινώσεις από τους Υπουργούς, του Υπηρεσιακούς και όλους του εµπλεκόµενους σε τούτη τη δύσκολη ώρα. Πρέπει να είστε όλοι υποµονετικοί και ψύχραιµοί, γιατί από την ανακοίνωση µέχρι την δυνατότητα
Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

27-03-2020 13:42Χρηστος

Είμαι ελευθ.επαγελματιας με έδρα την Αθήνα και παράλληλα Αγρότης Κανονικού Καθεστώτος, με δραστηριότητα Καλλιέργεια Ελαιοδεντρων, που βρίσκονται στην Κορινθία. Πώς μπορώ, λόγω των περιοριστικων μέτρων κοροναϊου, να μεταβώ στην Κορινθία για εργασίες καλλιέργειας? Ποιο εντυπο/ πρέπει να συμπληρώσω/ κωδικό στο κινητό να στείλω. Ευχαριστω

Απάντηση

24-03-2020 11:48Παπαγεωργιου Νικόλαος

Αγρότες ελεύθερη επαγγελματιες. Γιατί εξερουνται από το 800αρι

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία