Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού για τις αγροτικές εργασίες

Στις 25.07.19 δηµοσιεύθηκε η 39391/838/2018 απόφαση του υπουργείου Εργασίας, σχετικά µε την υποχρέωση τήρησης από τους εργοδότες, του εργοδότες «Βιβλίου Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» και στο οποίο εντάσσονται ορισµένες κατηγορίες (όχι οι απασχολούµενοι εργάτες που πληρώνονται µε εργόσηµο).

24_36

Γιώργος Παπαδημητρίου

1906
2


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιώ
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγω
Νομού Καρδίτσας

Η εν λόγω διάταξη δηµοσιεύθηκε στο νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», απολύτως σχετικό.

Με την εν λόγω τροπολογία ορίζεται ως υποχρεωτική η τήρηση τους από τους αγρότες-παραγωγούς. Το εν λόγω Βιβλίο προσκοµίζεται και θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Μερικές από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, είναι οι κάτωθι:

  1. Τηρείται υποχρεωτικά από εργοδότες που απασχολούν: α. Αλιεργάτες µε σχέση ή σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, συµπεριλαµβανοµένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του ν. 4251/2014 (Α’ 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). β. Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, σύµφωνα µε το ν. 4251/2014, προσκαλούνται από εργοδότες µε σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύµφωνα µε τηο άρθρο 40 του ν. 4387/2016.
  2. Το Βιβλίο θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η συµπλήρωση του Βιβλίου πραγµατοποιείται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη εργασίας του απασχολούµενου προσωπικού της παρ. 1.
  3. Σε περίπτωση µη αναγραφής του απασχολούµενου προσωπικού της παρ. 1 στο Βιβλίο, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, αδιοικητική κύρωση κατά δέσµια αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για την αδήλωτη εργασία διατάξεις.
  4. Σε κάθε υπόχρεο, που δεν θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρµόδια όργανα ελέγχου το Βιβλίο, πλέον των κυρώσεων της παρ. 3, επιβάλλεται σε βάρος του, από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, ως ευθέως αποδεικνυόµενη παράβαση κατά δέσµια αρµοδιότητα, πρόστιµο ύψους 300 ευρώ.

Ποτέ κανείς µας δεν µπόρεσε να καταλάβει την αναγκαιότητα της διάταξης αυτής. Εκτός από το ότι όποιοι το πρότειναν, το έκαναν προκειµένου να δικαιολογήσου την παρουσία τους στο υπουργείο ως Σύµβουλοι, δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο για την ύπαρξη της.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρεται σε δύο κατηγορίες απασχολουµένων, οι οποίοι:

  Προσλαµβάνονται µε ηλεκτρονική υποβολή στοπ Εργάνη.

  Καταγράφονται στις µηνιαίες ΑΠ∆ που υποβάλλονται ηλεκτρονικά αφού, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς που τους απασχολούν, αντιµετωπίζονται όπως οι κοινές επιχειρήσεις.

  Εύκολα βγαίνει το συµπέρασµα ότι η χρήση αυτού του µέτρου είναι άκυρη, άχρηστη και ο µόνος λόγος ύπαρξης της είναι η δυνατότητα επιβολής προστίµων στους ελεγκτές.

Ένα ακόµη πρόβληµα είναι το εξής: Ο εργοδότης ο οποίος δεν είναι ανάποδος όπως εγώ και θέλει να τηρεί τα προβλεπόµενα, αποφασίζει να πάει στον ΕΦΚΑ / ΙΚΑ και να θεωρήσει το βιβλίο αυτό. Ο ΕΦΚΑ / ΙΚΑ αρνείται να το θεωρήσει διότι δεν έχει ρητή ενηµέρωση από τα Κεντρικά. Με αποτέλεσµα να φύγει άπραγος. Απευθυνόµενος στην Επιθεώρηση Εργασίας (αφού η διάταξη αναφέρει ότι το βιβλίο επέχει θέση πίνακα προσωπικού), θα λάβει επίσης αρνητική απάντηση διότι, ο ΣΕΠΕ είναι αναρµόδιος για τη θεώρηση του βιβλίου (σωστά).

Φτάνουµε έτσι στην αρχή και πάλι. Να έχουµε  στα χέρια µας ένα βιβλίο στο οποίο:

  Μπορούµε να γράψουµε συγκεκριµένες πληροφορίες για τους απασχολούµενους στις αγροτικές εργασίες,

  Τα στοιχεία των οποίων έχουν διοχετευθεί πλήρως µέσω των ΑΠ∆, αλλά παρά ταύτα να µας τα ζητάνε,

Το οποίο βιβλίο όµως είναι αθεώρητο διότι οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν το θεωρούν.

Ελπίζω, η νέα διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, να καταλάβει το άκυρο του όλου θέµατος και να απαλλάξει τον κόσµο τους αγρότες-παραγωγούς-καλλιεργητές από µία αχρείαστη υποχρέωση, η οποία µόνο προβλήµατα δηµιουργεί και πρόστιµα επιβάλλει.

Σε εξέλιξη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Ξεκίνησαν σιγά-σιγά να υποβάλλονται οι δηλώσεις. Επειδή ο κ. Πιτσιλής δεν έχει σκοπό να ανακοινώσει παράταση για τις δηλώσεις τουλάχιστον άµεσα, να σας ενηµερώσω ότι, όποιος φροντίσει να κλείσει ραντεβού εµπρόθεσµα, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι θα πληρώσουν πρόστιµο… Εκτός και αν ο κ. ∆ιοικητής της ΑΑ∆Ε αποφασίσει νωρίς να ανακοινώσει την προβλεπόµενη παράταση.

«ΤΑ ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΙΣΧΥΟΥΝ»

Κάποιος πανικός σχετικά µε τα εργόσηµα, κακώς έχει δηµιουργηθεί. ∆εν έχει αλλάξει κάτι, ό,τι ίσχυε ισχύει. Η µόνη προσοχή που απαιτείται, είναι να αντιστοιχούν στις καλλιέργειες που έχει ο κάθε παραγωγός. Κι εφόσον του ζητηθεί από τον έλεγχο, να µπορεί να τεκµηριώσει την πραγµατικότητα της δαπάνης.

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

02-06-2020 22:32Μυλωνοπουλου Ρουλα

Κάνετε λάθος. Αυτό το βιβλίο δεν είναι για τους αγρότες μόνο που έτσι και αλλιώς μπορούν να εξυπηρετηθούν με εργοσημο. Το βιβλίο αυτό ρυθμίζει τη σχεση εξαρτημένης εργασίας Ελλήνων αλιεργατων των οποίων οι εργοδότες δεν μπορούν να αναρτήσουν ωρολόγιο πρόγραμμα διότι δεν δουλεύουν σε γραφείο. Οι θάλασσες έχουν φουρτούνες και μπορεί να έχεις τους εργάτες σου δηλωμενους ότι θα απασχοληθούν το πενθήμερο και τελικά να δουλέψουν Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι είσαι και παράνομος και πληρώνεις περισσότερα διότι οι πέντε μέρες που καλείται να πληρώσει ο εργοδότης δεν είναι παραγωγικές. Ευτυχώς το ΙΚΑ έχει αρχίσει να θεωρεί τα βιβλία μετά από πολύ κόπο και επιτέλους έχουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία