Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Έκθετοι σε τέλος επιτηδεύματος από θεσμική παράληψη οι αγρότες

Την ανάγκη να διατυπωθεί ρητή καθολική εξαίρεση των αγροτών από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 επισημαίνουν φοροτεχνικοί, αφού σε διαφορετική περίπτωση οι αγρότες θα κληθούν να επιβαρυνθούν με 650 ευρώ όταν συμπληρώσουν το επόμενο διάστημα τις φορολογικές τους δηλώσεις.

agrotes-forologisi-simera_2

16
0

Μπορεί οι αγρότες να μην αντιμετωπίστηκαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν τους προηγούμενους μήνες στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ωστόσο ως έχουν τα πράγματα, θα χρειαστεί να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος για πρώτη φορά φέτος. Έπειτα από την περσινή εξαίρεση, ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται κατ' ουσίαν για πρώτη φορά, σε μια συγκυρία η οποία δείχνει να είναι η χειρότερη όσον αφορά στη ρευστότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Οι έκτακτες ενισχύσεις κατανεμήθηκαν επιλεκτικά στους κλάδους, ενώ η συμμετοχή τους στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής περιορίστηκε στο ελάχιστο ποσό στήριξης των 1000 ευρώ. Πλέον, χωρίς κάποια ειδική πρόβλεψη μέχρι στιγμής αντίστοιχη με εκείνη που ίσχυσε για τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2019 πέρυσι, οι αγρότες ενδέχεται να κληθούν στην πληρωμή 650 ευρώ τέλους επιτηδεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι έπειτα από τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου, διατυπώθηκε η σχετική εξαίρεση: «Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων».

Χωρίς λοιπόν πρόβλεψη καθολικής εξαίρεσης, αρκετοί αγρότες θα χρειαστεί να καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος. Οι εξαιρέσεις για τους Αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α, (του Ειδικού απαλλάσσονται γενικά) που ισχύουν, είναι οι εξής:

α) Οι Αγρότες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.

β) Οι Αγρότες εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, ως Αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

γ) Οι Αγρότες, εφόσον υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής τους. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας τους.

δ) Οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016.

Οι προϋποθέσεις, που έθετε το άρθρο 8, ήταν: «3. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό της παραγωγής που το κάθε μέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ογδόντα τοις εκατό (80%) της ετήσιας παραγωγής του μέλους. Η γενική συνέλευση του ΑΣ αποφασίζει κάθε χρόνο για τον όγκο των προϊόντων, αυτούσιων ή μεταποιημένων, που πρόκειται να εμπορευθεί, σύμφωνα με την παραγωγή του κάθε μέλους, όπως προκύπτει από την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής, καθώς και από την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή άλλο επίσημο έγγραφο αρμόδιας αρχής. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό κάθε είδους εφοδίων, απαραίτητων για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής τους οικονομίας, που το μέλος υποχρεούται να προμηθεύεται από τον ΑΣ. 4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14, το μέλος μπορεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 3, εφόσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.»

Ο ν. 4384/2016, αντικαταστάθηκε με το ν. 4673/2020, το αντίστοιχο άρθρο του οποίου έχει ως εξής: «άρθρο 8. ….. 1.στ) Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος - συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), καθώς και την ποσότητα εφοδίων, που το κάθε μέλος - συνεταιριστής οφείλει να προμηθεύεται από τον ΑΣ. Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ αποφασίζει κάθε χρόνο για το είδος και τον όγκο των προϊόντων, αυτούσιων ή μεταποιημένων, που πρόκειται να εμπορευθεί ο ΑΣ. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14, το μέλος - συνεταιριστής μπορεί να απαλλάσσεται εν όλω ή εν μέρει από την υποχρέωση της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1, εφόσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι ή β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων του σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης ή γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.»

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία