Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες, μέρος Β’

Στο άρθρο της προηγούµενης εβδοµάδας αναφέρθηκα στις γενικές διατάξεις σχετικά µε τα ηλεκτρονικά βιβλία.

24_91

7419
8
Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσα


Πρόκειται για εντελώς νέα δεδοµένα στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων. Κι επειδή και οι αγρότες θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και αυτοί τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρήσεις.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία αποτελούν µία παγκόσµια πρωτοτυπία που έχει αποφασίσει να εφαρµόσει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. ∆εν εφαρµόζεται πουθενά αλλού στον κόσµο µε τον τρόπο που ξεκίνησαν να την εφαρµόσουν εδώ, ενώ σε µερικές χώρες λειτουργούν επιµέρους τµήµατα των my data.

Πρέπει να κάνουµε έναν διαχωρισµό: άλλο το θέµα του αν είναι δίκαια ή άδικη η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και ο τρόπος που επιβάλλονται και άλλο ο χρόνος έναρξης της ενηµέρωσης των τιµολογίων, οποίος έχει ήδη ξεκινήσει.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ

Κι αφού το ξεκαθαρίσαµε και αυτό, να πάµε λίγο στα διαδικαστικά, όσο πιο πρακτικά, λιτά και λαϊκά γίνεται, ώστε να γίνουν κατανοητά.

Όσοι αγρότες έχουν το 2019, τζίρο άνω των 50.000 ευρώ και ταυτόχρονα, έχουν τιµολόγια πώλησης άνω των 50 ευρώ, υποχρεούνται να καταργήσουν τα χειρόγραφα τιµολόγια πώλησης και να χρησιµοποιήσουν µηχανογραφικά (από εµπορικό πρόγραµµα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή).

Να σηµειωθεί ότι στο σύνολο του τζίρου δεν υπολογίζονται οι επιδοτήσεις, αλλά µόνο οι πραγµατικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων.

Στο σύνολο του τζίρου επίσης, συνυπολογίζονται και οι πωλήσεις ρεύµατος από ΦωτοΒολταϊκα πάρκα

Στο σύνολο των τιµολογίων δεν συνυπολογίζονται οι εκκαθαρίσεις και οι πωλήσεις µε αυτοτιµολόγηση. Π.χ. ένας κτηνοτρόφος είχε τζίρο το 2019 ύψους 70.000 ευρώ, αλλά γι’ αυτές τις πωλήσεις γάλακτος εξέδωσε τιµολόγια µε αυτοτιµολόγηση η αγοράστρια εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο κτηνοτρόφος δεν έχει υποχρέωση να χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή και δικό του εµπορικό πρόγραµµα.

Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα έχουν αυτή την υποχρέωση, άρα ας ασχοληθούµε µε το συντριπτικό ποσοστό των υπολοίπων.

Και ρωτάει κάποιος: «Ωραία, δεν έχω υποχρέωση να εκδώσω  µε υπολογιστή. Έχω άλλες υποχρεώσεις;». Πολλές και µάλιστα πολύ πιο πολύπλοκες τόσο χρονικά, όσο και διαδικαστικά, σε σχέση µε πριν.

Τα τιµολόγια πρέπει να διαβιβάζονται στο σύστηµα των my data µέχρι τις 20 κάθε µήνα. Π.χ. τα τιµολόγια του Σεπτεµβρίου (που έχουν εκδοθεί στο διάστηµα 01.01-30.90.21), πρέπει να διαβιβαστούν µέχρι τις 20 Οκτωβρίου, του Οκτωβρίου µέχρι τις 20/11 κλπ.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει τα τιµολόγια των αγροτών να βρίσκονται στο γραφείο του λογιστή εντός των πρώτων δύο (2) ηµερών κάθε µήνα, ώστε να είµαστε σε θέση να κάνουµε τις καταχωρήσεις εµπρόθεσµα.

Αυτό σηµαίνει επίσης ότι την προσκόµιση των τιµολογίων, αποδείξεων κλπ, την ξεχνάτε µε τον τρόπο που γίνονταν µέχρι τώρα, δηλαδή µία φορά κάθε τρίµηνο. Πρέπει να βρει οπωσδήποτε ο καθένας άλλο τρόπο επικοινωνίας µε το λογιστή  του, ούτως ώστε να αποφευχθούν µελλοντικά πρόστιµα.

Το πιο σηµαντικό ακόµη δεν έχει ξεκινήσει κι αυτό είναι τα έξοδα. Μέχρι τώρα οι αγρότες προσκόµιζαν τα παραστατικά στο λογιστή, γινόταν η καταχώρηση και οι λοιπές εργασίες.

Πολύ σύντοµα, ο χρόνος απασχόλησης για τα ίδια τιµολόγια θα πολλαπλασιαστεί.

Απαιτείται πλέον:

Να τα διασταυρώνουµε µε αυτά που µας έχετε προσκοµίσει,  Να ελέγχουµε κάθε τιµολόγιο και κάθε έξοδο στο σύστηµα των my data,

Μέχρι να γίνει αυτό και να συµφωνήσουν οι δύο καταστάσεις, τίποτε δεν µπορεί να υποβληθεί.  Σε περίπτωση που λείπει τιµολόγιο να σας ενηµερώνουµε να αναζητήσετε από τον προµηθευτή σας.

Και κάτι τελευταίο: µήπως θα πρέπει να κινηθείτε λίγο και να δείτε τι γίνεται; Όλοι σας έχετε (έτσι δεν γίνεται πάντα στις επιµέρους συζητήσεις) έναν «δικό σας» στο υπουργείο, έναν «κολλητό υπουργό», κολλητό «υφυπουργό», «∆ιευθυντή γραφείου» κλπ. Μήπως είναι λοιπόν καλό -τους λιγότερο ή περισσότερο γνωστούς- να τους πιάσετε από το γιακά και να τους ταρακουνήσετε λίγο;

Θα εφαρµοστούν που θα εφαρµοστούν δε χωρεί αµφιβολία περί τούτου. Τουλάχιστον να φροντίσουν, η εφαρµογή τους να γίνει µε τον απαιτούµενο χρόνο προσαρµογής. Χωρίς να έχω καµία διάθεση να στεναχωρήσω κανέναν, πρέπει να συνεννοηθείτε όλοι και άµεσα µε το λογιστή σας και να ενηµερωθείτε για τα νέα δεδοµένα.

Συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογικού έτους 2019

Για τελευταία χρονιά φέτος θα πρέπει να υποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για το έτος 2019. Πρόκειται για τις συνδεδεµένες και λοιπές επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2019 και καταβλήθηκαν το 2020, ενώ η προθεσµία υποβολής είναι µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2021.

Να µπορούσα να τους βάλω στο χωράφι

Όλους αυτούς που σκέφτονται κάτι
και νοµίζουν ότι γίνεται αυτόµατα µόνο του,
να µπορούσα να τους «χώσω» µία µέρα
στο χωράφι. Όχι πολύ, µία µέρα µόνο.
Και µετά θα δούµε αν είχαν τη διάθεση
να σκεφτούν οτιδήποτε.

Σχόλια (8)
Προσθήκη σχολίου

15-10-2021 18:46Ελπίδα

Κ.παπαδημητριου νομίζω πως εάν καταχωρούμε τα έσοδα των αγροτών στα λογιστικά μας προγράμματα και τα στέλνουμε από εκεί, πρέπει να κάνουμε την διαδιβαση εντός 5 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και όχι ως τις είκοσι του επόμενου μήνα! Απαντηση υπουργείου ερώτηση μου 96 εάν θυμάμαι καλά!

Απάντηση

12-10-2021 15:06ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Επιτρέψτε μου κ.Παπαγεωργίου, "όσοι αγρότες έχουν το 2019, τζίρο άνω των 50.000 ευρώ και ταυτόχρονα, έχουν τιµολόγια πώλησης άνω των 50 παραστατικών". Προφανώς από κεκτημένη ταχύτητα γράψατε ευρώ. Εκτός κι αν εγώ έχω καταλάβει κάτι λάθος. Κατά τ' αλλά συμφωνούμε. Θα πρέπει να μπούμε σε σειρά. Δύσκολο βέβαια διότι γνωρίζουμε τη σκληρή δουλειά των αγροτών! Και για να απαντήσω σε κάποιο σχόλιο που διάβασα παραπάνω, όταν μιλάμε για πληθώρα παραστατικών, δεν είναι απλώς διασταυρώνει και χαρακτηρίζει. Σέβομαι τον κόπο των αγροτών καθότι έχω σύζυγό κατά κύριο επάγγελμα αγρότη αλλά θα ήθελα κι εκείνοι να σέβονται το δικό μου ως λογίστρια. Σας ευχαριστώ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία