BACK TO
TOP
Φορολογικά

Επιβολή προστίμων σε αγρότες που δεν μπήκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς

Τελευταίες ηµέρες του έτους και όλοι µας προσπαθούµε, κάνοντας διάφορους ελέγχους, να ανακαλύψουµε τυχόν εργασίες που ξεχάσαµε να ολοκληρώσουµε, να µειώσουµε τις όποιες εκκρεµότητες, ώστε το νέο έτος να είµαστε έτοιµοι για τις προκλήσεις που µας επιφυλάσσει το αύριο.

24_99

5
1
Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσα


Στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01.01/30.01) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ελέγχουν το σύνολο των επιδοτήσεων που εισέπραξαν το προηγούµενο έτος και, εφόσον το άθροισµα τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουν µετάταξη και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, να βγουν από τα βιβλία και να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέµενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκµετάλλευσής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3.

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισµό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν µόνο το έτος 2016.

Έχουν εκδοθεί και αποσταλεί πάρα πολλά σηµειώµατα-προσκλήσεις σε αγρότες οι οποίοι δεν εντάχθηκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς.

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς (να «βγάλουν» βιβλία δηλαδή), ευελπιστώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

Φέτος λοιπόν, πολλοί έλαβαν ενηµέρωση από τη Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων η οποία τον πληροφορεί ότι δεν έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όπως είχε υποχρέωση να κάνει. Στην ίδια επιστολή καλείται να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να «έρθει στα ίσα του».

Πώς µεταφράζεται αυτό για κάποιον ο οποίος δεν εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς π.χ. την 01.01.21 όπως είχε υποχρέωση (εφόσον είχε το 2020 εισπραχθείσες επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ;

α) Πρέπει να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01.01.21, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).

β) Πρέπει να υποβάλλει τρεις (3) περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2021, για το Α’, Β‘ & Γ’ τρίµηνο, (πρόστιµο 102,40 ευρώ x 3 = 307,20 ευρώ).

γ) Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντας παραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό εκδοθέν από την πλευρά του αγοραστή (τιµολόγιο αγοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, θα πρέπει να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρεώσει στον προµηθευτή του τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 409,60 ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε προσαυξήσεις (η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ), ενώ αν κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Ακόµη και αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του το Μάρτιο του 2021 κι έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01.01.21, να προχωρήσει στις όποιες αντικαταστάσεις τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργήσει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβόρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Συµπέρασµα: Ελέγξτε το σύνολο επιδοτήσεων που λάβατε εντός του 2020 και επικοινωνήστε µε το λογιστή σας, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Όσοι από τους αγρότες είχατε το 2019: α) τζίρο άνω των 50.000 ευρώ και β) εκδώσει τιµολόγια πώλησης άνω των 50 το ίδιο έτος, είστε υποχρεωµένοι να εγκαταστήσετε εµπορικό πρόγραµµα και να εκδίδετε τα τιµολόγια σας µηχανογραφικά. Στο τζίρο των 50.000 ευρώ
δεν συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις που έχετε κάνει και εξέδωσαν τιµολόγια οι αγοραστές,
µε τη µέθοδο της αυτοτιµολόγησης.

Έλεγχος κινήσεων για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους

Κάντε ελέγχους (όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη) στα τιµολόγια και στα έξοδα σας, µην τυχόν και λείπουν παραστατικά ή ξεχάσατε οτιδήποτε και προσδιορίστε περίπου που βρίσκεστε σε επίπεδο καθαρών κερδών, για να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων όταν θα συνταχθεί η φορολογική σας δήλωση.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

02-01-2022 13:26ΘΩΜΑΣ

ΕΚΑΝΑ Ως ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31/12/2020 .ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ? ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΙΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙς ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2021 . ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ.ΔΗΛΩΣΗ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία